Opis

W dobie katastrofy klimatycznej coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że musimy lasy chronić, by one mogły chronić nas. Zainteresowanie społeczeństwa lasami i gospodarką leśną szybko wzrasta. Stworzona przez Fundację Lasy i Obywatele w marcu 2021 mapa #ZanimWytnąTwójLas, ilustrująca skalę wycinek w polskich lasach, wzbudziła szerokie zainteresowanie i wywołała debatę na temat zasadności obecnego sposobu gospodarowania lasami publicznymi i intensywności rębni. Mapa opiera się o dane na temat rębni udostępniane przez Lasy Państwowe. Jednak są to dane zbiorcze, obrazujące wycinki planowane na 10 lat. Lasy Państwowe posiadają o wiele dokładniejsze dane, ale na razie nie udostępniają ich społeczeństwu. Przez ten monitoring Fudacja Lasy i Obywatele pyta więc Lasy Państwowe o dokładniejsze dane, by móc je udostępnić wszystkim zainteresowanym w przystępnej formie.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie350
Kujawsko-Pomorskie250
Lubelskie220
Lubuskie320
Łódzkie160
Małopolskie190
Mazowieckie300
Opolskie130
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie300
Śląskie200
Świętokrzyskie160
Warmińsko-Mazurskie380
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie430

Listy

Re: dotyczy wniosku o udostepnienie w zakresie rębni i trzebieży przez marta@lasyiobywatele.pl w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #113

Proszę sprawdzić konto e-puap tam znajduje się wniosek w formie o którą Państwo wnioskowali. Proszę o potwierdzenie czy otrzymali Państwo wniosek przez e-puap. Równocześnie pragnę zauważyć że wiele nadleśnictw przesłało nam informacje po otrzymaniu pierwszego wniosku emailem. W oryginalnym emailu wnioskowaliśmy o korespondencję drogą cyfrową, która jest zgodna z prawem i oszczędza czas oraz papier. Prosimy o korespondencje drogą cyfrową oraz
odpowiedź na adres {{EMAIL}}
Marta Jagusztyn
--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707

Re: odpowiedź na WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez marta@lasyiobywatele.pl w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #138

Dziękuję za pismo. Proszę sprawdzić skrzynkę e-puap. Proszę o potwierdzenie czy wiadomość dotarła do Państwa tą drogą.
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707