Opis

W dobie katastrofy klimatycznej coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że musimy lasy chronić, by one mogły chronić nas. Zainteresowanie społeczeństwa lasami i gospodarką leśną szybko wzrasta. Stworzona przez Fundację Lasy i Obywatele w marcu 2021 mapa #ZanimWytnąTwójLas, ilustrująca skalę wycinek w polskich lasach, wzbudziła szerokie zainteresowanie i wywołała debatę na temat zasadności obecnego sposobu gospodarowania lasami publicznymi i intensywności rębni. Mapa opiera się o dane na temat rębni udostępniane przez Lasy Państwowe. Jednak są to dane zbiorcze, obrazujące wycinki planowane na 10 lat. Lasy Państwowe posiadają o wiele dokładniejsze dane, ale na razie nie udostępniają ich społeczeństwu. Przez ten monitoring Fudacja Lasy i Obywatele pyta więc Lasy Państwowe o dokładniejsze dane, by móc je udostępnić wszystkim zainteresowanym w przystępnej formie.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie350
Kujawsko-Pomorskie250
Lubelskie220
Lubuskie320
Łódzkie160
Małopolskie190
Mazowieckie300
Opolskie130
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie300
Śląskie200
Świętokrzyskie160
Warmińsko-Mazurskie380
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie430

Listy

Udostępnienie danych z BDL przez Nadleśnictwo Olsztyn w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #189

W odpowiedzi na złożone za pośrednictwem portalu internetowego Banku Danych o Lasach zamówienie danych dotyczących lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przekazuje zamówione dane w formie archiwów ZIP do pobrania pod następującymi adresami:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych OLSZTYN:

Nadleśnictwo OLSZTYN:
https://www.bdl.lasy.gov.pl/SharingData/DownloadData.ashx?id=b6f19560-bc20-456e-b0ad-42b9e4bd86cf&file=BDL_07_05_OLSZTYN_2020.zip

Jednocześnie informujemy, że powyższe łącza utracą ważność po upływie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia.
W przypadku wystąpienia problemów z pobraniem danych, prosimy o kontakt pod adresem bdl@bdl.lasy.gov.pl.

Dziękujemy za skorzystanie z Banku Danych o Lasach

Bank Danych o Lasach
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Leśników 21
05-090 Sękocin Stary
tel: +48 22 825 2670
e-mail: bdl@bdl.lasy.gov.pl
http://www.bdl.lasy.gov.pl/

-----------------------
Informacje o zamówieniu
-----------------------
Adres e-mail: sprawa-39540@info.lasyiobywatele.pl
Zamówione dane: r. OLSZTYN: n. OLSZTYN
Cel pobrania danych: komercyjny
Data złożenia wniosku: 03.08.2021 07:59:19