Listy

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #6

Twoja wiadomość

Do: biuro@krakow.rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 06.07.2021 06:48

usunięto w dniu 27.12.2021 14:24.

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #6

Twoja wiadomość

Do: biuro@krakow.rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 03.09.2021 09:57

usunięto w dniu 27.12.2021 14:24.

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #6

Twoja wiadomość

Do: biuro@krakow.rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 11.06.2021 11:37

usunięto w dniu 27.12.2021 14:24.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #13

Pani

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektor Zarządzająca

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Sekretariat

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

tel. 91 44 26 101

<mailto:szczecin@rio.gov.pl> szczecin@rio.gov.pl

3

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #8

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<lodz@rio.gov.pl> o 2021-09-03 16:20

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-09-06 10:04

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #15

Twoja wiadomość

Do: zielonagora@rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 03.09.2021 16:21

odczytano w dniu 06.09.2021 08:45.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #7

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@lublin.rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 03-09-2021 16:20

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #2

Twoja wiadomość

Do: bydgoszcz@rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2021-09-03 16:19

odczytano w dniu 2021-09-06 07:16.

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 czerwca 2021 r. ( RIO Z-G ) przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #15

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 11 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy
sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy
wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie
aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie:
https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Re: Wniosek o informację publiczną - RIO w Łodzi ( BR 0231-16/Ł/2021) przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #8

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 11 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy
sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy
wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie
aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie:
https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #7

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 11 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy
sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy
wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie
aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie:
https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #2

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 11 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy
sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy
wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie
aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie:
https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #14

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 11 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy
sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy
wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie
aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie:
https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #10

Twoja wiadomość

Do: rio@rio.opole.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 03.09.2021 10:52

odczytano w dniu 03.09.2021 11:10.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #3

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 03.09.2021 10:48

odczytano w dniu 03.09.2021 11:07.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #9

Twoja wiadomość

Do: olsztyn@rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 03.09.2021 10:47

odczytano w dniu 03.09.2021 11:00.

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #6

Szanowni Państwo,

z przykrością stwierdzamy, że nie uzyskaliśmy od Państwa żadnej odpowiedzi na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliłyby nam stworzyć pełne zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Finalnie zestawienie obejmuje informacje przedstawione przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe,
poza RIO w Szczecinie i RIO w Krakowie. Mamy nadzieję, że w przyszłości również Państwa działalność będzie częścią ww. zbioru.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #13

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Mamy świadomość, że część wnioskowanych dokumentów może podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie wskazali jednak Państwo, czy wszystkie informacje objęte wnioskiem zostały rzeczywiście opublikowane i gdzie konkretnie znajdują się dokumenty dotyczące funduszu
sołeckiego, wydane w latach 2018-2021.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliłyby nam stworzyć pełne zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Finalnie zestawienie obejmuje informacje przedstawione przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe,
poza RIO w Szczecinie i RIO w Krakowie. Mamy nadzieję, że w przyszłości również Państwa działalność będzie częścią ww. zbioru.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: odpowiedź na wniosek z dnia 11 czerwca 2021 r. - fundusz sołecki przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #12

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Informacja publiczna OI.WR.0145.27.2021 (Fundusz sołecki) przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #16

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: FW: Wysyłanie wiadomości e-mail: NGB.055-9 2021-sig przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #10

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Pismo Prezesa RIO w Poznaniu - WA-0171/14/2021 przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #11

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #1

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #4

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Odpowiedź na wn. o udostęp. info. publ. przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #3

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego