Listy

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #5

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #9

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliły nam stworzyć zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #14

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na poniższą korespondencję.

Sekretariat Izby

10

FW: Wysyłanie wiadomości e-mail: NGB.055-9 2021-sig przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #10

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo NGB.055-9/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.
Proszę o potwierdzenie odbioru.

Sekretariat RIO w Opolu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19A, 45-052 Opole
tel. (077) 453 86 36 -  fax. (077) 453 73 68
http://www.rio.opole.pl

1

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #10

Twoja wiadomość

Do: rio@rio.opole.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 06.07.2021 07:47

odczytano w dniu 06.07.2021 08:10.

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #6

Szanowni Państwo,

11 czerwca 2021 r. przesłaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący funduszu sołeckiego. Otrzymaliśmy systemowe potwierdzenie, że wniosek do Państwa dotarł. W związku z tym wzywamy do jak najszybszego przesłania odpowiedzi.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #10

Szanowni Państwo,

11 czerwca 2021 r. przesłaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący funduszu sołeckiego. Otrzymaliśmy systemowe potwierdzenie, że wniosek do Państwa dotarł. W związku z tym wzywamy do jak najszybszego przesłania odpowiedzi.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Pismo Prezesa RIO w Poznaniu - WA-0171/14/2021 przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #11

Sz. P.

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu wraz z załącznikami oraz klauzulą informacyjną.

Z poważaniem,

Joanna Frąckowiak

Naczelnik Wydziału

Informacji, Analiz i Szkoleń

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu

23

Informacja publiczna OI.WR.0145.27.2021 (Fundusz sołecki) przez Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #16

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na
wniosek Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2021 roku.

Spakowano następujące pliki:

Uchwaly-Kolegium---K.WR.0000.035.2020---Prusice.pdf
Uchwaly-Kolegium---K.WR.0000.072.2020---Prusice.pdf
USO-2018-X-075---Wadroze-Wielkie.pdf
USO-2019-II-097---Kunice.pdf
USO-2019-VII-055---Luban-w.pdf
USO-2019-VII-092---Luban-w.pdf
USO-2019-X-105---Wadroze-Wielkie.pdf
USO-2019-X-107---Pielgrzymka.pdf
USO-2019-XIII-029---Lewin-Klodzki.pdf
USO-2019-XV-156---Prusice.pdf
USO-2020-II-128---Paszowice.pdf
USO-2020-V-148---Mietkow.pdf
USO-2020-XI-061---Miedzyborz.pdf
Wskazania-uchybien---K-WR-0002-22-2020---Paszowice.pdf
Wskazania-uchybien---K-WR-0002-48-2018---Udanin.pdf
Wskazania-uchybien---K-WR-0002-55-2019---Wasosz.pdf
Wyjasnienia-FP---P-WR-54-19-2018.pdf
Wyjasnienia-FP---P-WR-54-54-2019.pdf
Wyjasnienia-FP---P-WR-54-55-2019.pdf

Z poważaniem,

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Sekretariat
tel. 71 797 76 10

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 czerwca 2021 r. ( RIO Z-G ) przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #15

Proszę o potwierdzenie dostarczonej wiadomości
Pozdrawiam
Beata Chudoń
Sekretariat RIO Zielona Góra

6

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej skierowanego do RIO w Warszawie w dniu 11.06.2021 r. przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #14

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z
późn. zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w dniu 31 grudnia 2020
r. zawiadomiła o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw na okres 30
dni. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu nastąpiło to poprzez zamieszczenie
stosownej informacji w BIP Izby (www.warszawa.rio.gov.pl
<http://www.warszawa.rio.gov.pl> ) oraz na tablicy ogłoszeń.

Z upoważnienia Prezesa Izby

Beata Płuciennik

Zastępca Kierownika Biura

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Re: Wniosek o informację publiczną - RIO w Łodzi ( BR 0231-16/Ł/2021) przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #8

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
na adres: sprawa-38689@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu przesyłam pismo Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi znak: BR 0231-16/Ł/2021 z dnia 24.06.2021r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Beata Wojas
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
tel. +48 42 636-69-11 wew. 101

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/ Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/ Pan zamierzonym adresatem tej wiadomości informujemy, że jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione – zastrzeżenie to dotyczy zarówno samej wiadomości jak i załączników do niej.

1

odpowiedź na wniosek z dnia 11 czerwca 2021 r. - fundusz sołecki przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #12

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 czerwca 2021 roku w załączeniu przesyłam pismo wraz z załącznikami.

Ewelina Lib

Sekretariat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel. 17 859 00 50, fax. wew. 117

<mailto:sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl> sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl

www.rzeszow.rio.gov.pl

anonimizacja danych osoby wnioskującej
3

RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #9

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przesyła w załączeniu pismo znak RIO.VI.0741-24/2021 w sprawie informacji publicznej.

Z poważaniem

Bogusław Kiliś

Informatyk

RIO Olsztyn

3

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #5

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

_____

Pozdrawiam
Anna Maćkowiak
Sekretariat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
tel. 41 36-01-606

fax. 41 36-01-602
<mailto:kielce@rio.gov.pl> kielce@rio.gov.pl

KLAUZULA POUFNOŚCI WIADOMOŚCI E-MAIL

Ta wiadomość email jak i wszelkie załączone do niej pliki mają charakter
poufny i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie wiadomości i załączników, są zabronione. Jeśli otrzymałeś
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy
wiadomości, a następnie usunięcie otrzymanych informacji.

1

Odpowiedź na wn. o udostęp. info. publ. przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funduszu
sołeckiego.

Z poważaniem,

Katarzyna Skierka

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1

(bez tematu) przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #4

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Odpowiedź&nbsp;z&nbsp;Regionalnej&nbsp;Izby&nbsp;Obrachunkowej&nbsp;w&nbsp;Katowicach
&nbsp;&nbsp;

6

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #7

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z 11 czerwca br. o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam pismo Prezesa RIO w Lublinie wraz z plikiem
zawierającym wnioskowane dane.

Małgorzata Natoniewska-Stasiak
naczelnik WIAS
RIO w Lublinie
tel. 081 4679127 w. 131.

2

RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #2

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pismo RIO-KA-065-7/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. wraz z załącznikami stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

-----------------------------------------------------------------

Agnieszka Wolny

Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

tel. +48 52 376 82 29, +48 703 701 603

<http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/> www.bydgoszcz.rio.gov.pl

<mailto:prezes@bydgoszcz.rio.gov.pl> agnieszka.wolny@bydgoszcz.rio.gov.pl

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

3

RE: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #13

Pani

Katarzyna Batko-Tołuć

Pan

Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11 czerwca 2021r. o udostepnienie informacji publicznej.

Sekretariat

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

tel. 91 44 26 101

<mailto:szczecin@rio.gov.pl> szczecin@rio.gov.pl

3

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #1

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYyMzQwNzg3NzU5LjM4MzExLjc5MzE5MjExOTA3NzgzNzU5NEBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxGcmksIDExIEp1biAyMDIxIDEwOjM3OjU3IC0wMDAwfGJpYWx5c3Rva0ByaW8uZ292LnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj> Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek z dnia 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentacji RIO w Białymstoku dotyczącej instytucji funduszu sołeckiego w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek wraz z załączoną dokumentacją.

Z poważaniem

Urszula Pycz

st. referent

RIO w Białymstoku

36

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #7

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@lublin.rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 11-06-2021 12:37

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #2

Twoja wiadomość

Do: bydgoszcz@rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2021-06-11 12:37

odczytano w dniu 2021-06-11 13:28.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #13

Twoja wiadomość

Do: szczecin@rio.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 11.06.2021 12:37

odczytano w dniu 11.06.2021 13:17.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w sprawie Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021 #8

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<lodz@rio.gov.pl> o 2021-06-11 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-06-11 12:58