Opis

Informacja o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych w edycji jesiennej.

Listy

Nie przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WIĄZÓW w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@wiazow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 10:53

usunięto w dniu 2019-12-10 09:05.

Direct Marketing Database: -30% offer przez KOCZAŁA w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Dear Customer,

We offer the best opportunity to get most advanced Business Leads Database for your marketing needs.

- You can purchase business entity contact from various countries in just a few easy clicks.
- This is a quick and convenient way to get the data for a reasonable price.
- All our data are constantly updated so you don’t have to worry about data relevance.

This is a limited offer to get any database
from our store with -30% discount
Valid until: 2019-11-10 23:59:59 UTC
Discount code: 24BTF

Sincerely,
Robert | sales manager

[Shop Now »](http://srv30.ypclinks2.com/55457778/e0c8b8d7db5c94b2a8c90f760a0bd53a/)

You received this email because you signed up on our website or made purchase from us.

[Unsubscribe](http://srv30.ypclinks2.com/u/55457778/e0c8b8d7db5c94b2a8c90f760a0bd53a)

Biomass wood particles cooperation przez JORDANÓW ŚLĄSKI w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Good day, my dear friends,
I hope this email can find you.
We specialize in the field of biomass fuel for many years, the company main products of wood particles, involved in all areas. The company has advanced technology, good quality, and constantly introduce high-tech talent, the development of new products, to provide customers with first-class products and first-class service.
Hope to be your partner!
We are looking forward to your good news.
Sincere greetings!

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOCZAŁA w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa prośbę Urząd Gminy Koczała informuje, że ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych zostało zamieszczone na naszej stronie internetowej www.koczala.pl w dniu 9 października 2019 r.

Serdecznie pozdrawiam,

Marzanna Wysocka

Sekretariat
Urząd Gminy Koczała
tel. 59 857 4258, 59 857 4259

Fax 59 857 4073

Email koczala@koczala.pl

www.koczala.pl <http://www.koczala.pl/>

1

Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez USTKA w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Link do opublikowanego ogłoszenia:
https://www.facebook.com/GminaUstka/?__tn__=kC-R&eid=ARC9ZbbIRBgO8ex9Hjq164c95mSAFMkDN8OxL_Yq6V43NZjuX9PAe5Xkhlb5pL17clIS8EtuYiDpffQT&hc_ref=ARRAzClpbiMWRQAhz8nzvTRWR9rt03CLKLqg9YdxTMjX8Lea2lxN3On5HkUvVwmQYRs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBTvQvHlA8O47jqW4Kt6aNKgljqoGRZjBJZRpeIrV6mtOxuLBDXu9NO4O0wDRpjEGubrzdihiyG8Gg9J2BGIQhssdqJScIzVlj71ylD8VASkAL0clsf-sLcHD6fu8DBua_PY8YxtQRzy8tJefzG0UGNS8VOmfRSN2cMbZgpwucndMhCiuFdADXPU8qoYgecJXiAoCuIHJcnoUt5sXYuf5wdHTAudzIdPXhqkQ_0a5qr4HoCS4hONu05kfMyMXsUtMgdQCNezLUrVv_0bUoeHX-CD6CAEZGxH4If69biqC9I0zuq7gQcHXpOFO8tJRMdIuErW_fHhVmJDI0NJvwCWSsjzg

Pozdrawiam,

Agata Płotka
stanowisko ds. promocji gminy i kultury
Urząd Gminy Ustka
tel. 59 815 24 08
promocja@ustka.ug.gov.pl

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOSAKOWO w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: kosakowo@kosakowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 08.10.2019 08:59.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TRZEBIELINO w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@trzebielino.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 11:11

odczytano w dniu 08.10.2019 07:39.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STUDZIENICE w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@studzienice.pl> o 2019-10-07 11:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-08 07:12

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STEGNA w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: gmina@stegna.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-10-07 11:11

odczytano w dniu 2019-10-07 14:39.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TCZEW w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.tczew.pl> o 2019-10-07 11:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-07 14:34

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KĘPICE w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: poczta@kepice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-10-07 10:59

odczytano w dniu 2019-10-07 14:16.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TCZEW w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gmina-tczew.pl> o 07.10.2019 11:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.10.2019 12:59

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRUSY w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: um@brusy.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 07.10.2019 12:55.

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZBLEWO w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Dzień dobry,

Przesyłam link do artykułu o SIS, opublikowanego na Państwa prośbę na naszej stronie gminnej zblewo.pl:

https://www.zblewo.pl/222,ogloszenia?tresc=6028

Serdecznie pozdrawiamy ze Zblewa, miłego dnia (i tygodnia)

------------------------------------------
Magdalena Apostołowicz

Inspektor ds. promocji i turystyki

Referat Organizacyjno-Prawny

Urząd Gminy w Zblewie
ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

NIP: 592-12-02-586
tel. (58) 588 43 81 w.50
fax (58) 588 45 69

www.zblewo.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WEJHEROWO w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@wejherowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DZIEMIANY w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dziemiany.pl> o 07.10.2019 10:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.10.2019 12:08

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DEBRZNO w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@debrzno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOCZAŁA w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: koczala@koczala.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-10-07 10:59

odczytano w dniu 2019-10-07 11:40.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LIPUSZ w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: ug@lipusz.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-10-07 10:59

odczytano w dniu 2019-10-07 11:51.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZBLEWO w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: gmina@zblewo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 11:11

odczytano w dniu 07.10.2019 11:41.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KWIDZYN w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@um.kwidzyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BYTÓW w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: urzad@bytow.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 07.10.2019 11:34.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOŚCIERZYNA w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

Twoja wiadomość

Do: urzad@koscierzyna.gda.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 07.10.2019 11:30.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĘBORK w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.lebork.pl> o 2019-10-07 10:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-07 11:28

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KONARZYNY w sprawie Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020 #

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@konarzyny.pl> o 2019-10-07 10:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-07 11:26