Listy

Adm. 061-137/19 Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #245

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu z dnia 18 listopada 2019r.

Inspektor
Dagmara Nowak

p.f. Kierownika Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie

tel./fax 81 827 28 25

NIP 717 183 05 74
REGON 000322956

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 28 października 2019 13:06
Do: DU-5014_Administracyjny SR Opole Lubelskie
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2019 r. (sygnatura Adm-061-137/19) zwracamy uwagę iż:

w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.
w pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.
pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 dotyczy sędziów z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/25440/56338

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-13 10:55:14.031157+00:00 z > adresu dagmara.nowak@opolelubelskie.sr.gov.pl: > Dzień dobry. W > załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w > > Opolu Lubelskim jako odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji > publicznej. > Inspektor Dagmara Nowak p.f. Kierownika > Samodzielnej Sekcji > Administracyjnej Sądu Rejonowego w Opolu > Lubelskim ul. Stary Rynek 46 24-300 > Opole Lubelskie tel./fax > 81 827 28 25 NIP 717 183 05 74 REGON 000322956 > Ta wiadomość i > wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie > > chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, > jakiekolwiek jej > rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli > otrzymał Pan/Pani niniejszą > wiadomość przez pomyłkę, proszę o > niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie > wiadomości wraz z > załącznikami. This message and attached files may be > > confidential and legally protected. If you are not the intended > recipient, any > distribution is strictly prohibited. If you have > received this message by > mistake, please notify the sender > immediately and delete the message along with > attachments. > ________________________________ Od: > > sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl > > <sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Wysłane: 1 września > 2019 22:35 > Do: DU-5014_Administracyjny SR Opole Lubelskie Temat: > Wniosek o informację > publiczną Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 > ustawy o dostępie do informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska > Watchdog Polska wnosi > o udostępnienie następujących informacji publicznych: > 1. Imię i > nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu. 2. Imię i nazwisko > > poprzedniego Prezesa tutejszego sądu. 3. Kiedy rozpoczęła się i > kiedy > zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu? > 4. Ilu było sędziów w > tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i > 2018 roku? 5. Ile było > nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we > > wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 6. Ilu > sędziów > delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie > odpowiednio w ciągu > 2016, 2017 i 2018 roku? 7. Ilu sędziów > tutejszego sądu awansowało w ciągu > odpowiednio - 2016, 2017 i > 2018 roku? 8. Średnia liczba spraw na sędziego w > 2016, 2017, > 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) 9. Ile spraw miał/a > > sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? > (niezależnie od > wydziału) 10. Ile spraw miał/a sędzia z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, > 2017, 2018? (niezależnie od > wydziału) 11. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o > dane > na koniec roku). 12. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, > 2018 (prosimy o dane na koniec > roku). 13. Czy tutejszy sąd w > 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby > tomów akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? 14. Czy > > tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów > akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? > Wnosimy o > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na adres: > > sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon Osowski i > Katarzyna Batko- > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > reprezentacji -- Sieć > Obywatelska Watchdog Polska ul. > Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 > 73 55 > www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl> > > www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl> > www.funduszesoleckie.pl > <http://www.funduszesoleckie.pl> > www.informacjapubliczna.org > <http://www.informacjapubliczna.org> > NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy > dla m. st. Warszawy w > Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru > Sądowego

1

Adm.- 058-51/19 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #133

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam uprzejmie pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach Pani SSR Joanny Zachorowskiej z dnia 15 listopada 2019 roku o numerze Adm.- 058-51/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku.

Z poważaniem,

Magdalena Wasilewska
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Gliwicach
tel. 32 3387 777
……………………………………………………………..

ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
http://www.gliwice.sr.gov.pl/
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be unlawful. In this case, please advise the sender by replying and deleting this message.
The sender cannot accept any liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well.​

1

dot. Adm. 065-3526-19 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #255

Szanowni Państw,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Karolina Bugajec
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Piasecznie

1

Adm N 0144-105/19 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #60

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem Pana Prezesa w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z tut. Sądu.

Z poważaniem,
_____________________________________________
mgr Magdalena Zabagło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
tel.(012) 619-55-10
tel/fax.(012) 619-50-37
magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl<mailto:magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl>

1

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #182

W związku z poniższą korespondencją w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Beata Wilkos

kier. Oddz. Adm.

SR Kraśnik​

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 24 października 2019 12:12
Do: DG-4141_Kraśnik Kraśnik
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2019 r. (sygnatura Adm-061-260/19) zwracamy uwagę iż:

stwierdzenie zawarte we wniosku z 01.09.2019 r. „sędzia miał” oznacza liczbę przypisanych spraw do sędziego;

w pytaniach 9, 10, 11 i 12 chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Odpowiedź o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach;

pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 dotyczy sędziów z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/25294/56227

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-12 06:07:37.780334+00:00 z > adresu beata.wilkos@krasnik.sr.gov.pl: > W związku? z poniższą > korespondencją w załączeniu przesyłam odpowiedź. > Beata Wilkos > kier. Oddz. Adm. SR Kraśnik Ta wiadomość i wszelkie > > załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli > nie jest > Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej > rozpowszechnienie jest ściśle > zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani > niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o > niezwłocznie > powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. > > This message and attached files may be confidential and legally > protected. If > you are not the intended recipient, any > distribution is strictly prohibited. If > you have received this > message by mistake, please notify the sender immediately > and > delete the message along with attachments. > > ________________________________ Od: > sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl > > <sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Wysłane: 1 września > 2019 22:35 > Do: DG-4141_Kraśnik Kraśnik Temat: Wniosek o > informację publiczną Na > podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Imię i > nazwisko > obecnego Prezesa tutejszego sądu. 2. Imię i nazwisko > poprzedniego Prezesa > tutejszego sądu. 3. Kiedy rozpoczęła się i > kiedy zakończyła kadencja > poprzedniego Prezesa tutejszego sądu? > 4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie > (sumarycznie we wszystkich > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 5. Ile > było > nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich > > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 6. Ilu sędziów > delegowanych z > innego sądu pracowało w tutejszym sądzie > odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 > roku? 7. Ilu sędziów > tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, > 2017 i > 2018 roku? 8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 > roku? > (średnio we wszystkich wydziałach) 9. Ile spraw miał/a > sędzia z największą > liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? > (niezależnie od wydziału) 10. Ile spraw > miał/a sędzia z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie > od > wydziału) 11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z > największą > liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane > na koniec roku). 12. > Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w > roku 2016, 2017, > 2018 (prosimy o dane na koniec roku). 13. Czy tutejszy sąd w > > 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej > sprawy > rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? 14. Czy > tutejszy sąd w 2018 roku > zbierał statystyki dotyczące liczby > tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej > przez danego > sędziego/sędzię? Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w > > formie elektronicznej na adres: > sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl > Szymon Osowski i > Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. > Ursynowska 22/2 | > 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 > www.siecobywatelska.pl > <http://www.siecobywatelska.pl> > www.watchdogportal.pl > <http://www.watchdogportal.pl> > www.funduszesoleckie.pl > <http://www.funduszesoleckie.pl> > www.informacjapubliczna.org > <http://www.informacjapubliczna.org> > NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy > dla m. st. Warszawy w > Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru > Sądowego

1

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #256

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 7 listopada 2019 r. Prez. A-055-24/19.

Z poważaniem

______________________________
Joanna Klinowiecka
Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
Sądu Rejonowego w Pile
tel. 67 35 22 801
<http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

1

A-0164-53-19 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #284

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Z up. Prezesa Sądu

Edyta Marszałek

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Rzeszowie

1

FW: uzupełnienie danych do odpowiedzi na wniosek przez Sąd Rejonowy w Brzesku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #104

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam uzupełnienie do danych do odpowiedzi na wniosek o
dostęp do informacji publicznej.

Maria Pacura

O/Administracyjny

SR w Brzesku

1

PD: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #11

PO-061-212/19

Szanowni Państwo,

w wyniku otrzymanego komunikatu o zapełnieniu Państwa skrzynki pocztowej, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam ponownie pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Z poważaniem

Grażyna Socha
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
tel. (71) 798-77-43
faks: (71) 798-77-52

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.wroclaw.sa.gov.pl, w zakładce RODO oraz w budynku Sądu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

Your personal data is processed by Court of Appeal in Wroclaw in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and, accordingly, polish Act of 14th December 2018 on the protection of personal data processed with regard to crime prevention and combating. Full information about personal data processing (in Polish language) is available on the website www.wroclaw.sa.gov.pl in tab "RODO" or in the building of the Court.

________________________________
Od: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail22.zenbox.pl>
Wysłane: 31 października 2019 14:46
Do: sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: Nie można dostarczyć: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się:

sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Skrzynka pocztowa adresata jest pełna i nie może w tej chwili przyjmować wiadomości. Spróbuj wysłać wiadomość później lub skontaktuj się bezpośrednio z adresatem.

Wiadomość została odrzucona przez tę organizację: mail22.zenbox.pl.

Informacje diagnostyczne dla administratorów:

Serwer generujący: mail22.zenbox.pl

sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl
mail22.zenbox.pl
Remote Server returned '<mail22.zenbox.pl #5.2.2 smtp; 552 5.2.2 <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Quota exceeded (mailbox for user is full)>'

Oryginalne nagłówki wiadomości:

Return-Path: <grazyna.socha@wroclaw.sa.gov.pl>
Received: from mail22.zenbox.pl (localhost [127.0.0.1])
by mail22.zenbox.pl (Postfix) with ESMTP id B39FB21CF359
for <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:30 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail22.zenbox.pl
Authentication-Results: mail22.zenbox.pl (amavisd-new);
dkim=pass (1024-bit key) header.d=wroclaw.sa.gov.pl
Received: from mail22.zenbox.pl ([127.0.0.1])
by mail22.zenbox.pl (mail22.zenbox.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id BEk8ZKD8sbpu for <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl>;
Thu, 31 Oct 2019 14:46:29 +0100 (CET)
Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (mail.wroclaw.sa.gov.pl [185.49.28.167])
by mail22.zenbox.pl (Postfix) with ESMTPS id C3EAB218C7A0
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:28 +0100 (CET)
Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (unknown [127.0.0.1])
by SBP (Postfix) with ESMTP id 0A35D380B5
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:28 +0100 (CET)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=wroclaw.sa.gov.pl;
s=982520652302454; t=1572529588;
bh=tFBURoRPYc383A5KSrFhVuU9t14fkJz4zeG4BHCUGWA=;
h=From:To:Subject:Date:Message-ID:References:In-Reply-To;
b=Oq2u75/p7qkh5+JFvPiPHXm22d36rZk4KfVAEqh8tQicPhB6FFYLYlfH7Lx6/P/1B
neQdr9TcZl87xduekZa3LOiMU04oiqk6c/qdt2EiAYZvynERQtV/nWkzEqekUHWU6y
RWvPu7XBpcyc0DOgy4F5Hih7wOKunmLKBjKx4XyM=
Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (unknown [127.0.0.1])
by SBP (Postfix) with ESMTP id B5C16380AF
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:27 +0100 (CET)
X-IMSS-DMARC-Authentication-Results: spf=fail (sender IP address:10.11.224.150) smtp.mailfrom=wroclaw.sa.gov.pl; dkim=fail(no signature) header.d=none; dmarc=fail policy=none action=none header.from=wroclaw.sa.gov.pl
Received: from SWREX10.ad.ms.gov.pl (unknown [10.11.224.150])
by mail.wroclaw.sa.gov.pl (Postfix) with ESMTPS
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:27 +0100 (CET)
Received: from SWREX04.ad.ms.gov.pl (10.11.224.144) by SWREX10.ad.ms.gov.pl
(10.11.224.150) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1473.3; Thu, 31 Oct
2019 14:46:10 +0100
Received: from SWREX04.ad.ms.gov.pl ([fe80::f9fc:46b7:6c00:914e]) by
SWREX04.ad.ms.gov.pl ([fe80::f9fc:46b7:6c00:914e%17]) with mapi id
15.00.1473.005; Thu, 31 Oct 2019 14:46:10 +0100

1

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #78

?Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

z poważaniem,

Małgorzata Hońska-Horecka

--

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

___________________________________

40 - 078 Katowice, pl. Wolności 10

(32) 604 77 13, (32) 604 77 00, (32) 604 77 04

________________________________
Od: sprawa-14265@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14265@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Oddział Administracyjny SR Katowice-Zachód w Katowicach
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14265@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

odpowiedx na informacje publiczna przez Sąd Rejonowy w Biskupcu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #98

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczną

Na zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Mariola Szyrwińska

tel. 89 715 6945

sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

1

FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #363

1

FW: Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Piszu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #259

Dzień dobry,

Przesyłam ponownie pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu Pana Grzegorza Siwika.

Pozdrawiam
Monika Koprowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Piszu
tel. 87 424 13 45
faks: 87 424 13 14
kom. 606 844 819

1

Odpowiedź na wniosek z dni 02.09.2019 r. przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #349

Agata Prusinowska
Sekretarz

Sekretariat Prezesa
Sąd Rejonowy w Wyszkowie
tel. 29 742 58 19

1

Adm.-058-138/19 / WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #18

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 października 2019 roku, znak Adm.-058-138/19.

Z poważaniem
Dorota Deciuk
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

1

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #359

Twoja wiadomość

Do: informacja@zielona-gora.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 30.10.2019 11:29

odczytano w dniu 30.10.2019 11:56.

Odp.: A-061-105/19 przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #13

?

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji w sprawie z załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 października 2019 roku A-061-105/19.
?

z poważaniem

Monika Wierciszewska

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy w Białymstoku

tel. 85 7459 209

e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku,<http://bialystok.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.html> w zakładce Ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jeśli otrzymał Pan/i niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

________________________________
Od: Wierciszewska Monika w imieniu użytkownika Oddział Administracyjny SO w Białymstoku
Wysłane: 13 września 2019 13:48
Do: sprawa-14200@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: A-061-105/19

??

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku A-061-105/19.

z poważaniem

Monika Wierciszewska

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy w Białymstoku

tel. 85 7459 209

e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku,<http://bialystok.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.html> w zakładce Ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jeśli otrzymał Pan/i niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

1

Adm.-058-40/19 przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #280

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 28 października 2019 roku (Adm.-058-40/19).

Anna Chmielarska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

1

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lęborku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #193

Twoja wiadomość

Do: poczta@lebork.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 21:35

odczytano w dniu 2019-10-28 15:28.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #245

Twoja wiadomość

Do: Nowak Dagmara
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 28 października 2019 13:06:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 28 października 2019 13:21:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #146

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek nadesłany drogą mailową w dniu 1 września 2019 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

Sylwia Kwiatkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Grójcu

tel. 048/664-84-00

sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl<mailto:sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl>

www.grojec.sr.gov.pl<http://www.grojec.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #202

A. 061-21/19

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Na podstawie art. 9 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429) zawiadamiam, że w związku z brakiem złożonego, w ciągu 14 dni, oświadczenia, że strona wnioskująca zgadza się na poniesienie opłaty w wysokości 700,00 zł, na poczet kosztów udostępnienia informacji publicznej w zakresie dalszej części wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., postanowiłem pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, w części przekraczającej informację dotychczas udzieloną, a co nastąpiło drogą elektroniczną w dniu 6 września 2019 r., korespondencją oznaczoną jako A.061-21/19, to jest w zakresie pytań 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r.
Informuję jednocześnie, że podstawie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.), nie wydaje się decyzji ani postanowienia. Należy natomiast zawiadomić zainteresowanego o fakcie pozostawienia jego wniosku bez rozpoznania. Zob. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNAP 2000, nr 19, poz. 702.

Na zarządzenie Prezesa Sądu rejonowego w Lwówku Śl.

Z poważaniem
Andżelika BURDUKIEWICZ
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy
ul. Jaśkiewicza 12
59-600 Lwówek Śląski
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:adm@lwowekslaski.sr.gov.pl>
tel. +48 756469464

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #71

Szanowni Państwo

W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na poniższy wniosek.

z poważaniem

Justyna Pawlicka

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

1