Opis

Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).

Listy

ODPO. NA WNIOSEK Z DNIA 27.03.2023 przez FREDROPOL w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #220

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.03.2023 informuję co następuje:

*
Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

NIE
1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

NIE DOTYCZY
2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

NIE DOTYCZY

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?

NIE DOTYCZY
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

NIE DOTYCZY
4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)

NIE DOTYCZY
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

NIE DOTYCZY
5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?

NIE DOTYCZY
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Ireneusz Solarczyk
Biuro Rady Gminy
tel. 016 6719818
793814336

---------------------------------------------

Urząd Gminy w Fredropolu przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej: www.fredropol.pl <http://www.fredropol.pl> lub http://www.bip.fredropol.pl/ w zakładce Ochrona danych osobowych.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KRAŚNICZYN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #32

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ugkrasniczyn.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Read: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Katowice w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #298

Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
Wysłano: niedziela, 26 marca 2023 20:13:13 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: niedziela, 26 marca 2023 20:19:02 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #298

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #282

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #32

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp. na wniosek o informację publiczną przez FROMBORK w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #341

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek dot. sesji zdalnych.

Pozdrawiam serdecznie,

Dorota Rudnicka

Mł. referent ds. obsługi Rady Miejskiej

http://frombork.pl/uploads/pub/pages/page_78/text_images/Herb%20Fromborka.jp
gURZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

ul. Młynarska 5a

14-530 FROMBORK

tel. (55) 244 06 60 wew. 74

@@http://www.rada@frombork.pl@@ www.rada@frombork.pl

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Frombork
(adres: ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork) jako Administratora danych
osobowych, w celu zrealizowania Twojej sprawy. Jeżeli chcesz skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych napisz pod adres e-mail:
<mailto:iod.frombork@rodowsamorzadach.pl> iod.frombork@rodowsamorzadach.pl.
Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się
z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z
przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz
otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia
skargi do organu nadzoru.

2

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez USTRONIE MORSKIE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #408

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam
Aneta Sianos

1

informacja publiczna przez Dąbrowa Górnicza w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #291

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na informację publiczną.

--
Katarzyna Halaburda
Kierownik
Biuro Rady Miejskiej
tel: 32 295 6 875
email: khalaburda@dg.pl<mailto:khalaburda@dg.pl>
fb: MiastoDabrowaGornicza<https://www.facebook.com/MiastoDabrowaGornicza>
www: www.dg.pl<https://dg.pl/>
[http://dabrowa-gornicza.pl/logo_opt.png]<https://www.dabrowa-gornicza.pl/> [http://dabrowa-gornicza.pl/metropolia.png] <https://www.dabrowa-gornicza.pl/>

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez CHĘCINY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #328

OR-I.1431.25.2023.AN **

**

*Stowarzyszenie Sieć Obywtelska Watchdog Polska*
A*dres e-mail: sprawa-49478@fedrowanie.siecobywatelska.pl*

W odpowiedzi na Państwa ponaglenie z dnia 20 marca br., związane z
nieterminowym udzieleniem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej w sprawie sesji zdalnych, złożony do tutejszego
Urzędu drogą elektroniczną w dniu 27.02.2023 roku, Urząd Gminy i Miasta
w Chęcinach informuje, że odpowiedź na przedmiotowy wniosek była już
wcześniej przygotowana i została udostępniona e-mailem w dniu 20.03.2023
roku o godzinie 12:37. Opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi było
spowodowane natłokiem prac i obowiązków nałożonych na pracowników Urzędu.

--
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail:sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
http://www.checiny.pl

*
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych:*

1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gmina Chęciny z
siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres
e-mail: _gmina@checiny.pl <mailto:gmina@checiny.pl>_, tel. 41 31 51 006.**

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
_iodo@checiny.pl <mailto:iodo@checiny.pl>_, tel. 41 31 53 117.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do
udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, na podstawie przepisu prawa,
określonego w ustawie z 6 września 2001r. o informacji publicznej
(Dz.U.2022.902 t.j.), zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią
archiwalną.

5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem
udzielenia odpowiedzi na nadesłane pismo.

9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz
że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
Data: Mon, 20 Mar 2023 10:39:12 -0000
Nadawca: sprawa-49478@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-49478@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@checiny.pl

Szanowni Państwo,

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 20.23.2023 r. przez ZGIERZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #103

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z
dnia 20.23.2023 r.

--
Sygnatura

Teresa Zamirska
Specjalista - Biuro Obsługi Rady
42 7162515 wew.116

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 7162515
faks 42 7164554

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
informacyjnej lub klikając link
<https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz/>.

2

informacja publiczna przez ZABIERZÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #111

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu wnioskowane informacje.


Z poważaniem

**Bartosz Barański**

Sekretarz Gminy

telefon: 12 283-07-59

mail: [ zabierzow@zabierzow.org.pl ](mailto:zabierzow@zabierzow.org.pl)

![LOGO](https://bip.malopolska.pl/Download/get/id,2632747.json)

| |

**Urząd Gminy Zabierzów**

Rynek 1, 32-080 Zabierzów

Telefon: 12 283 07 00

[ https://zabierzow.org.pl ](https://zabierzow.org.pl)
---|---|---

2

odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznej przez NOWE BRZESKO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #126

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Iwona Latowska sekretarz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

--------------------------------------------------------------------------------

Iwona Latowska
Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko
www.nowe-brzesko.pl
tel. 12 3852054

--------------------------------------------------------------------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym danych adresowych oraz adresu email jest Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pod numerem telefonu: 12-385-20-94 lub pod adresem e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl Administrator będzie korzystał z Pani/Pana danych w celu wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa oraz w celu zapewnienia niezbędnego kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności

2

Odpowiedź na wniosek w sprawie sesji zdalnych przez WILKOWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #281

Dzień dobry.
Odpowiedź na wniosek z 27 lutego 2023 r. o informację publiczną w sprawie sesji zdalnych przesłaliśmy do Państwa dwukrotnie: 10 marca br. oraz 21 marca br. (na wskutek monitu z 21 marca 2021 r.) Najprawdopodobniej z uwagi na drobny błąd literowy w adresie poczty (powielony dwukrotnie), odpowiedź mogła nie dotrzeć na wskazany adres, za co przepraszamy.

Przesyłamy ponownie odpowiedź na w/w wniosek. Proszę o potwierdzenie odbioru maila.

Elżbieta Nowak
Inspektor ds. obsługi sekretariatu Wójta Gminy | Urząd Gminy w Wilkowicach
telefon: 33 499 00 77, 80, 81, 82
strona: wilkowice.pl
email: sekretariat@wilkowice.pl
adres: ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wilkowice.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

1

Fwd: Informację dot. sesji zdalnych - Gmina Stary Lubotyń przez STARY LUBOTYŃ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #158

-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
Informację dot. sesji zdalnych - Gmina Stary Lubotyń

DATA:
2023-03-20 15:18

OD:
swiatkowska@lubotyn.pl

DO:
sprawa-49308@fedrowanie.siecobywatelska1a.pl

odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję że:

1. Nie

1a. Nie było sesji zdalnych. 20 sesji bez udziału publiczności.

2. Nie było sesji zdalnych

3. Nie dotyczy
3a. Nie dotyczy

4. Nie
4a. Nie dotyczy

5. Światłowód
5a. Nie
--
Z wyrazami szacunku
Ewa Świątkowska

Urząd Gminy
Stary Lubotyń

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez WIERZBICA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #28

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam
odpowiedź:

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym
wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

* Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny
tryb obradowania)?

Nie

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

0

* Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
otrzymania wniosku?

0

* Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się
zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?

Brak danych

3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

eSesja

* Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na
odległość? (o ile dotyczy)

Nie dotyczy

4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
stosownej uchwały.

Brak danych

* Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich,
w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?

Download 100 Mb/s

Upload 100 Mb/s

5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Nie

W dniu 2023-03-20 11:39, sprawa-49178@fedrowanie.siecobywatelska.pl
napisał(a):

> Szanowni Państwo,
>
> 27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.
>
> Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-49178@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
>
> 1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?
>
> 1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)
>
> 2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?
>
> 3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
> 3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?
>
> 4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
> 4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
>
> 5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
> 5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?
>
> Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-49178@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
> członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
> NIP 5262842872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
> NIP 5262842872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2023-02-25 13:32:13 z adresu > um@pilawagorna.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i > art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 > września 2001 r. o dostępie do > informacji publicznej, niniejszym wnosimy o > udostępnienie > informacji publicznej w następującym zakresie: 1. Czy w latach > > 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do > > porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb > obradowania)? > 1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co > najmniej część radnych łączyła się > zdalnie) sesji Rady Gminy > odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału > > publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła > wyłącznie > obejrzeć transmisję) 2. Ile zdalnych (w tym takich, > w których co najmniej > część radnych łączyła się
zdalnie) sesji > Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do > momentu otrzymania wniosku? > 3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do > prowadzenia > sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych > > łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział > publiczności? 3a. > Jak nazywa się używane oprogramowanie? 4. > Czy w latach 2020-2022 doszło do > zmian statutu Rady Gminy, w > związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem > urządzeń do > porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy) 4a. Jeśli doszło do > > zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały. > 5. Jakim > łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze > wykorzystywane do > realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym > takich, w których co najmniej > część radnych łączyła się zdalnie)? > 5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem > odpowiedzi na wniosek > zmieniła się jakość łącza internetowego, którym > dysponowała Rada
> Gminy? Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}} Katarzyna > > Batko-Tołuć, Szymon Osowski członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji

Urząd Gminy Wierzbica
Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica
Telefon +48 82 569 32 32, +48 82 569 32 66
Web: https://ugwierzbica.pl
Email: ugwierzbica@ugwierzbica.pl

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub
inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbica.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem:
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-wierzbica/klauzula-informacyjna-rodo

odpowiedź na wniosek o dostęp do inf. publ. przez WIELUŃ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #98

BB.1431.16.2023

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję co
następuje:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny
tryb obradowania)?

Tak

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła
się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości
udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła
wyłącznie obejrzeć transmisję)

Materiały w tej sprawie są publicznie dostępne w postaci zawiadomień
mieszkańców o miejscu, terminie i trybie zwołanej sesji Rady Miejskiej w
Wieluniu pod adresem: https://www.bip.um.wielun.pl/bipkod/004/003

oraz nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej dostępne pod adresem:
https://wielun.sesja.pl

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła
się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania
wniosku?

Materiały w tej sprawie są publicznie dostępne w postaci zawiadomień
mieszkańców o miejscu, terminie i trybie zwołanej sesji Rady Miejskiej w
Wieluniu pod adresem: https://www.bip.um.wielun.pl/bipkod/004/003

oraz nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej dostępne pod adresem:
https://wielun.sesja.pl

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych
(w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o
ile jest używane, pozwala na udział publiczności?

Tak

3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

isesja.pl

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z
prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość?
(o ile dotyczy)

Tak, na sesjach przyjmowany był również Regulamin obrad sesji Rady Miejskiej
w Wieluniu

4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej
uchwały.

https://eurzad.finn.pl/gmwielun/server/pobierz_rejestry_zalacznik/659298

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w
których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?

100Mb/s

5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Tak

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z
siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń tel. 43 88 60
228, adres email: <mailto:sekretariat@um.wielun.pl>
sekretariat@um.wielun.pl;.

2) Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan się skontaktować pisząc na
adres email: <mailto:iod@um.wielun.pl> iod@um.wielun.pl;.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z art. 2.1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być
tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana danych osobowych:

* organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

* inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Gminą Wieluń przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Burmistrz Wielunia.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych
osobowych;

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

* na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w przypadku
gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie
ma podstawy prawnej do dalszego przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z prawem;

* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:urbaniakr@um.wielun.pl> urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

Udostępnienie informacji publicznej do sprawy nr 1432.11.2023 przez DYNÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #225

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Adres ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji.

--
Z poważaniem
Wojciech Barański
Sekretarz Gminy Miejskiej Dynówe-mail: sekretarz@dynow.pl

==============================================================================
Urząd Miejski w Dynowie
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
tel. (16) 652 10 93 ; fax (16) 652 11 13
www.dynow.pl; www.bip.dynow.pl
e-mail: urzad_miasta@dynow.pl

Urząd Miejski w Dynowie przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej jest
dostępne na naszej stronie internetowej: www.bip.dynow.pl [1] w zakładce
Ochrona danych osobowych.

-------------------------
Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

Links:
------
[1] https://www.dynow.pl/bipmdynow/ochrona-danych-osobowych/

1

odpowiedź na wniosek do dostęp do informacji publicznej. przez NOWE BRZESKO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #126

Sprawa Nr RO.I.1431.16.2023. (nasz znak) Numer sprawy wnioskodawcy 49276. Szanowni Państwo uprzejmie informuję, iż po otrzymaniu ponowienia przez Państwa wniosku w sprawie 49276 i zweryfikowaniu skrzynki odbiorczej Urzędu stwierdziliśmy, że faktycznie w dniu 27 lutego wpłynął od Państwa taki wniosek. Bardzo przepraszamy za brak odpowiedzi w ustawowym terminie, co spowodowane było tym, iż nowo przyjęty pracownik, kiedy zauważył adres ze słowem "fedrowanie", nie pracując wcześniej w instytucji publicznej uznał, że to jakiś spam. Bardzo Państwa za to przepraszamy i zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi najpóźniej do dnia 24.03.2023. Jednocześnie pragnę zauważyć, że zawsze terminowo odpowiadaliśmy na Państwa wnioski o dostęp do informacji publicznej takie jak: w roku 2019 - sprawa 8063, w roku 2020 (pomimo, bardzo poważnych problemów zdrowotnych związanych z COVID-19, naszych pracowników i ich rodzin) dwie odpowiedzi dot. sprawy 24153 i jedna odpowiedź dotycząca sprawy 29501, w roku 2021 sprawa 41062. Jeszcze raz bardzo przepraszamy i zobowiązujemy się udzielić odpowiedzi we wskazanym terminie. Łączę wyrazy szacunku ze zrozumieniem fedrowany sekretarz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

--------------------------------------------------------------------------------

Iwona Latowska
Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko
www.nowe-brzesko.pl
tel. 12 3852054

--------------------------------------------------------------------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym danych adresowych oraz adresu email jest Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pod numerem telefonu: 12-385-20-94 lub pod adresem e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl Administrator będzie korzystał z Pani/Pana danych w celu wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa oraz w celu zapewnienia niezbędnego kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności

Nieprzeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zabrze w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #316

Twoja wiadomość

Do: Katarzyna Sobczyk
Temat: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
Wysłano: poniedziałek, 27 lutego 2023 12:18:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: wtorek, 21 marca 2023 09:40:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedz przez TUCZĘPY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #324

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny
tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się
zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na
odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich,
w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

*W odpowiedzi na pismo odnośnie przeprowadzenia zdalnych sesji Urząd
Gminy W Tuczępach odpowiada :*

Ad1. Nie

Ad1a Brak

Ad2 Brak

Ad 3 System do obsługi sesji Sesja.pl

Ad4 Nie dotyczy

Ad5 30 na 10/Mb/s

Ad5a 300 na 100 Mb/s

 Z poważaniem,

 Biuro obsługi rady Gminy Tuczępy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez TUCZĘPY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #324

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@tuczepy.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie odbioru odpowiedzi na wniosek z dnia 01.03.2023 przez WIENIAWA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #170

Dzień dobry,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chciałam poinformować Państwa, iż
odpowiedź na wniosek z dnia 01.03.2023 została odnaleziona.
Została wysłana na adres mailowy podobny do tego wskazanego we wniosku. W
adresie zabrakło jednego znaku dlatego wiadomość nie trafiła początkowo tam
gdzie powinna.
Dziękuję zatem za informację telefoniczną.
--
Pozdrawiam
Katarzyna Witek

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*Nie lekceważ prawa do jawności!*

*Przekaż 1,5% podatku:siecobywatelska.pl/1-5-procent
<http://siecobywatelska.pl/1-5-procent>*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez WILKOWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #281

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@wilkowice.pl> o 2023-03-20 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2023-03-21 08:47

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez DYNÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #225

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad_miasta@dynow.pl
Temat: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
Data: 2023-03-20 11:39

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.