Opis

Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie110
Kujawsko-Pomorskie70
Lubelskie420
Lubuskie150
Łódzkie320
Małopolskie320
Mazowieckie740
Opolskie120
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie230
Śląskie440
Świętokrzyskie170
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie210

Listy

Proszę o kontakt przez BRZEŹNICA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #59
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla spamu lub prawdopodobnego spamu.

Dzień dobry,

Czy jest możliwość nawiązania współpracy z Państwem?

Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą.

Pomagamy skutecznie pozyskiwać nowych klientów.

Zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie
Tadeusz Łukomski

Proszę o kontakt przez ZBROSŁAWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #313
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla spamu lub prawdopodobnego spamu.

Dzień dobry,

Czy jest możliwość nawiązania współpracy z Państwem?

Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą.

Pomagamy skutecznie pozyskiwać nowych klientów.

Zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie
Tadeusz Łukomski

Fwd: wnioski na sesję 2024.01.18 przez Toruń w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #16
Ocena LLM: E) email jest odpowiedzią z innej instytucji lub na inny wniosek.

5

Potwierdzenie przyjęcia pisma drogą elektroniczną przez None w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #288
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Częstochowa
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Urząd Miasta Częstochowy potwierdza przyjęcie pisma otrzymanego pocztą elektroniczną.


Poniższa wiadomość została wygenerowana automatycznie, proszę na nią nie odpowiadać.

2

odpowiedź informacja publiczna DOR.1431.177.2023 przez Chełm w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #440
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

Dzień dobry

W  odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
w dniu 21.09.2023 r. przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Małgorzata Ciemińska

4

Odpowiedź przez Zamość w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #441
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Zamość i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

odpowiedź na wniosek przez None w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #439
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Biała Podlaska i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

OK.1431.140.2023.DWJ4

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 września 2023 r.  dotyczący sesji
zdalnych Rady Miasta Biała Podlaska, uprzejmie informuję:

Ad. 1. tak

Ad. 1a  jedna sesja zdalna w 2020 r.,

Ad. 2 w 2023 nie było sesji zdalnych,

Ad. 3 nie,

Ad. 3a - ZOOM MEETINGS

Ad. 4 nie

Ad. 5 100/100 Mbps

Ad. 5a nie

Z poważaniem -

Wiesława Denicka inspektor Gabinet Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez BRZEŹNICA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #59
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z BRZEŹNICA
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@brzeznica.com.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SOWP w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #59

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zamość w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #441
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zamość
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Biała Podlaska w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #439
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Biała Podlaska
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SKARBIMIERZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #192
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SKARBIMIERZ
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SKARBIMIERZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #192
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SKARBIMIERZ i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez ŁUKÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #42
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŁUKÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź przez KRAŚNIK w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #34
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z KRAŚNIK i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

1

Fwd: odp. dot. sesji zdalnych w latach 2020-2022 przez Krosno w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #213
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Krosno i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

----- Przekazana wiadomość -----
Od: "Andrzej Lula" <sekretarz.miasta@um.krosno.pl>
Do: "michal zemelka" <michal.zemelka@siecobywatelska.pl>
DW: "Jolanta Machowska" <machowska.jolanta@um.krosno.pl>
Wysłane: piątek, 21 kwietnia, 2023 13:24:46
Temat: Fwd: odp. dot. sesji zdalnych w latach 2020-2022

---
OK.1431.54.2023.F

sprawa-49363@fedrowanie.siecobywatelska.pl

do wiadomości: michal.zemelka@siecobywatelska.pl

Pan
Michał Zemełka
Sieć Obywatelska Watchdog Polska


W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji o udostępnienie informacji publicznej dot. sesji zdalnych Rady Gminy w latach 2020-2022 w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi udzielonej przez Biuro Rady Miasta Krosna.

Andrzej Lula
Sekretarz Miasta Krosna

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABOWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #242
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GRABOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12
kwietnia 2023 r. Urząd Gminy Grabowo informuje,

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny
tryb obradowania)?

Odp.  Nie.

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

Odp. Nie dotyczy

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
otrzymania wniosku?

Odp.  0

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się
zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?

Odp. Nie.

3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

Odp. Oprogramowanie do prowadzenia sesji to POSIEDZENIA.PL

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na
odległość? (o ile dotyczy).

Odp. Nie

4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
stosownej uchwały.

Odp. Nie dotyczy

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich,
w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?

Odp. Od 1 marca 2023 r. jest to światłowód

5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Odp. Do 28 lutego 2023 Rada Gminy dysponowała DSL

Odpowiedzi udzieliła Justyna Rydzewska

Urząd Gminy Grabowo

86 279 00 21

Re:Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KORCZYNA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #212
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KORCZYNA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Rada Miejska Bełżyce przez BEŁŻYCE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #37
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BEŁŻYCE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Re: Wniosek o informację w sprawie sesji zdalnych - OR.1431.32.2023 przez PURDA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #356
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PURDA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Re: wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Jaworzno w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #297
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Jaworzno i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

dot. informacji publicznej w sprawie zdalnych sesji rady gminy przez SKARBIMIERZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #192
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SKARBIMIERZ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.