Opis

Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie110
Kujawsko-Pomorskie70
Lubelskie420
Lubuskie150
Łódzkie320
Małopolskie320
Mazowieckie740
Opolskie120
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie230
Śląskie440
Świętokrzyskie170
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie210

Listy

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #9

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #8

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #7

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SIEMIATYCZE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #248
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SIEMIATYCZE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Informacja publiczna dot. sesji zdalnych przez None w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #386
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

2

Informacja publiczna przez USTRONIE MORSKIE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #408
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z USTRONIE MORSKIE i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

1

Odpowiedź na informację publiczną przez JASŁO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #209
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z JASŁO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #436
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

3

odpowiedź na wniosek przez CHARSZNICA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #116
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CHARSZNICA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Stosownie do wniosku z dnia 27 lutego 2023 roku Biuro Rady Gminy
Charsznica informuje:

Ad. 1) TAK

Ad. 1a) 7

Ad. 2) 0

Ad.3) NIE

Ad. 3a) DSSS Vote App

Ad. 4) Brak zmian

Ad. 5) Brak informacji

Ad. 5a) Brak zmian

Z poważaniem

Biuro Rady Gminy

Grażyna Bugaj

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez NOWA SÓL w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #63
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NOWA SÓL i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Dot. sesji zdalnych przez BRZEŻNO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #418
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BRZEŻNO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Odpowiedź na wniosek przez SUCHOWOLA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #249
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SUCHOWOLA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Urząd Miejski w Suchowoli w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 27.02.2023 r.

Jan Lola
Sekretarz Gminy

1

Or.1431.5.2023 przez NOWY KAWĘCZYN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #96
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NOWY KAWĘCZYN i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Prowadzenie obrad sesji Rady Miasta - BRM [Sprawa#ZK.1431.36.2023] przez RACIBÓRZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #305
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z RACIBÓRZ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dokumenty: BRM.KW-0145/23
Znak sprawy: ZK.1431.36.2023
Rej. koresp. wych.: RKW.2023.19275
Wysłane przez: Leszek Jureczko

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

2

Reading confirmation receipt przez SĘDZISZÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #325
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

Return-Path: <um@sedziszow.pl>
Delivered-To: bernardeta.gajos@sedziszow.pl
Received: from srv.zetohosting.pl
by srv.zetohosting.pl with LMTP
id uZ1fFE2NCGT3ewAATjFlow
(envelope-from <um@sedziszow.pl>)
for <bernardeta.gajos@sedziszow.pl>; Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
Return-path: <um@sedziszow.pl>
Envelope-to: bernardeta.gajos@sedziszow.pl
Delivery-date: Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.95)
(envelope-from <um@sedziszow.pl>)
id 1pZtpU-0008GE-2G
for bernardeta.gajos@sedziszow.pl;
Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
Resent-Date: Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
Resent-Message-Id: <E1pZtpU-0008GE-2G@srv.zetohosting.pl>
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.6 (2021-04-09) on srv.zetohosting.pl
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=0.3 required=7.5 tests=BAYES_00,DKIM_INVALID,
DKIM_SIGNED,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,HTML_IMAGE_ONLY_32,
HTML_MESSAGE,SPF_HELO_NONE,SPF_PASS,URIBL_BLACK autolearn=no
autolearn_force=no version=3.4.6
Received: from [185.124.118.144] (helo=[192.168.1.95])
by srv.zetohosting.pl with esmtpsa (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
(Exim 4.92.2)
(envelope-from <um@sedziszow.pl>)
id 1pZtpT-0008G2-Tp
for bernardeta.gajos@sedziszow.pl; Wed, 08 Mar 2023 14:27:40 +0100
Delivered-To: um@sedziszow.pl
Received: from srv.zetohosting.pl
by srv.zetohosting.pl with LMTP
id IO/VGtuR/GNMcQAATjFlow
(envelope-from <el.cb16316f66c127964c31745dc9499432.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
for <um@sedziszow.pl>; Mon, 27 Feb 2023 12:19:55 +0100
Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.95)
(envelope-from <el.cb16316f66c127964c31745dc9499432.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
id 1pWbXu-0008Fs-Pb
for um@sedziszow.pl;
Mon, 27 Feb 2023 12:19:55 +0100
Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151])
by srv.zetohosting.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
(Exim 4.92.2)
(envelope-from <el.cb16316f66c127964c31745dc9499432.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
id 1pWbXu-0008FX-Mf
for um@sedziszow.pl; Mon, 27 Feb 2023 12:19:54 +0100
Received: from app-prod-new.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod-new.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 766F48317E
for <um@sedziszow.pl>; Mon, 27 Feb 2023 12:19:53 +0100 (CET)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=fedrowanie.siecobywatelska.pl; s=el; t=1677496793;
bh=DqcDtNHf/AJiz/KzT0RAWZHMC3Ga+cV/n+7ue7V2k/8=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=L91q6fsXSr/TK1ySnjyCVWPbQtweHLJ/tpskTU0NYFEWDxiSivWqG35F8XX2lumxn
9mGdbIQA3CbAomq1E3K1VKlOnXzPNPIIkmT7xGO+RC0swdCi3NfBJbCKqapNJ5EWdg
o4WVGADmXXYo+A5EpT8TpjaV2ezjHgeirjoTK85I=
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============8903821606595618379=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99_dot=2E_sesji_zdalnych?=

wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez MRĄGOWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #351
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MRĄGOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

ORo.1431.26.2023- odpowiedź informacja publiczna przez Piekary Śląskie w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #302
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Piekary Śląskie i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry

w nawiązaniu do Państwa wniosku złożonego w trybie dostępu do informacji
publicznej w załączeniu przekazuję odpowiedź oraz klauzlę informacyjną.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.


Z poważaniem

Magdalena Jeziorowska
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
e-mail: mjeziorowska@piekary.pl
tel. 032 77 61 482

2

odpowiedź na wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez WIELICZKA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #135
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WIELICZKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

odpowiedź na wniosek o informację dot. sesji zdalnych

1

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych [Sprawa#WOA.1431.22.2023] przez MIĘDZYRZECZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #66
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MIĘDZYRZECZ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dokumenty: WOA.KW.00062.2023
Znak sprawy: WOA.1431.22.2023
Rej. koresp. wych.: RKWe-00194/23
Wysłane przez: Marcin Rzepa
Tel. służbowy: (095) 742 69 55
Miejsce urzędowania: Rynek 1, pok. 301

Urząd Miejski w Międzyrzeczu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.
--
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: um@miedzyrzecz.pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ido@miedzyrzecz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań i obowiązków ciążących na administratorze.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

1

Odpowiedź na informację publiczną przez KOZŁOWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #352
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KOZŁOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Dokument 266215/03/2023/W - "Dot. zdalnych sesji Rady Miasta Lublin" przez Lublin w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #40
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Lublin i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Spytkowice (pow. nowotarski) w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #122
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Spytkowice (pow. wadowicki) i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez WĄDROŻEWIELKIE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #2
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WĄDROŻEWIELKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

sesje zdalne przez Bytom w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #284
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Bytom i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

sesje zdalne przez Bytom w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #284
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Bytom i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1