Opis

Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie110
Kujawsko-Pomorskie70
Lubelskie420
Lubuskie150
Łódzkie320
Małopolskie320
Mazowieckie740
Opolskie120
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie230
Śląskie440
Świętokrzyskie170
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie210

Listy

Odpowiedz na wniosek.pdf przez DZIADKOWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #247
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DZIADKOWICE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Joanna Szabracka

Sekretariat Urzędu Gminy Dziadkowice

--

Urząd Gminy Dziadkowice

Dziadkowice 13

17-306 Dziadkowice

tel. 85 6565900

fax. 85 6565904

email: gmina@dziadkowice.pl Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej
Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13
RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe
przetwarzane są przez Urząd Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice,
Dziadkowice 13 reprezentowany przez Wójta Gminy Dziadkowice. Prosimy o
zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną
http://www.dziadkowice.pl/art,213,obowiazek-informacyjny.html W
przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Państwa
danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych - panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub tel. 504 976 690.

2

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KSIĄŻ WIELKI w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #115
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KSIĄŻ WIELKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KSIĄŻ WIELKI w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #115
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

Odpowiedź na informację publiczną przez GOWARCZÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #331
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GOWARCZÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

ZOK.1431.29.2023 przez WŁADYSŁAWOWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #268
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WŁADYSŁAWOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

CRWIP/1325-23-odpowiedż na wniosek o udostęnienie informacji publicznej przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #437
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

3

odpowiedź wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŚCINO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #407
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GOŚCINO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Odpowiedź na informację publiczną_Węgierska Górka przez WĘGIERSKA GÓRKA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #322
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WĘGIERSKA GÓRKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź przez TROJANÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #141
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z TROJANÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Re: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez GRUDUSK w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #137
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GRUDUSK i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej.

pozdrawiam

Monika Klein

Inspektor

1

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SŁAWATYCZE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #22
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SŁAWATYCZE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KURYŁÓWKA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #215
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KURYŁÓWKA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

informacja publiczna przez IZBICA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #31
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z IZBICA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Informacja publiczna przez STARE JUCHY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #346
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z STARE JUCHY i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na informację publiczną - Gmina Przyłęk przez PRZYŁĘK w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #190
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PRZYŁĘK i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Re: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez JANOWIEC w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #46
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z JANOWIEC i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIŁAWA GÓRNA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #1
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PIŁAWA GÓRNA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie sesji zdalnych.

--
Z poważaniem
Anna Koprowska
Ins.ds Obsługi Rady Miejskiej
tel. 74 832 49 32

Urząd Miasta w Piławie Górnej
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna

2

INF. PUBLICZNA 1431.13.2023 przez MIRCZE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #29
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MIRCZE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry
W załączeniu odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej.

--
Krzysztof Filipowicz
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Urząd Gminy Mircze
ul. Kryłowksa 20
22-530 Mircze
tel. 84 65 19 015 / 84 65 19 004 w. 32
fax. 84 65 19 015

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez: Gminę Mircze reprezentowaną przez Wójta Gminy Mircze siedziba:
Urząd Gminy Mircze 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną: https://ugmircze.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//OBOWIAZEK_INFORMACYJNY_-_KLIENT_URZEDU_GMINY_MIRCZE.pdf
W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych – panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub tel.-504976690.
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
Dziękujemy.

1

Re: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez NASIELSK w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #153
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NASIELSK i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,
Magdalena Mikuła-Bącik

--
Wydział Organizacji i Promocji
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
tel. (23)69-33-000
wew. 151, 155.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę
Nasielsk ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk jako Administratora danych,
w celu zrealizowania Twojej sprawy. Jeżeli chcesz skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych napisz pod adres e-mail:
iod@nasielsk.pl. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania
sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Ci
prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
każdym czasie – po spełnieniu określonych w RODO przesłanek. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy
mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.

1

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez BRZEZINY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #367
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BRZEZINY i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez LUBOMINO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #350
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBOMINO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez BRZEZINY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #367
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z BRZEZINY
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

FW: odp. na wniosek - inf. publiczna przez SULEJÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #86
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SULEJÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam
Sylwia Malarz - Krawiec
Referat Ogólno - Organizacyjny
Urząd Miejski w Sulejowie
tel. 44 61-02-508
****************************************************************************
********************
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej jest Burmistrz Sulejowa.
Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu
komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja. W sprawie
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@sulejow.pl. Szczegółowe
informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie
sulejow.pl

1

Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez NOWOGARD w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #401
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NOWOGARD i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Re: Odpowiedź na informację publiczną z dnia 27.02.2023 r. przez GOŚCIERADÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #33
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GOŚCIERADÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

W dniu 2023-02-27 o 10:53, sprawa-49183@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl
Korzystając z poczty elektronicznej w kontaktach z Wójtem Gminy Gościeradów/Gminą Gościeradów/Urzędem Gminy Gościeradów wyrażają Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Informujemy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich. Jednocześnie przypominamy, że w sieci publicznej zachowanie pełnego bezpieczeństwa obrotu informacji jest niemożliwe, dlatego zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z tej formy komunikacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu IP jest Wójt Gminy Gościeradów/Gmina Gościeradów/Urząd Gminy Gościeradów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@goscieradow.pl. Powyższe dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów (Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 05, e-mail: poczta@goscieradow.pl) oraz na stronie internetowej: www.bip.goscieradow.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

1