Opis

Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie110
Kujawsko-Pomorskie70
Lubelskie420
Lubuskie150
Łódzkie320
Małopolskie320
Mazowieckie740
Opolskie120
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie230
Śląskie440
Świętokrzyskie170
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie210

Listy

Odpowiedz na wniosek dotyczący sesji zdalnych przez RADECZNICA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #56
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z RADECZNICA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRYŃCZA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #224
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z TRYŃCZA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia
27.02.2023 r. w sprawie odbywania zdalnie Sesji Rady Gminy, informuje
się, iż w latach 2020-2022, ani do chwili obecnej  Rada Gminy Tryńcza
nie obradowała w sposób zdalny.
Wszystkie posiedzenia  odbywały się w formie tradycyjnej, przy
zachowaniu w danym czasie obowiązującego reżimu sanitarnego, w związku z
tym nie były zmieniane zapisy statutu.

z poważaniem
Magdalena Rachfał
Sekretarz Gminy Tryńcza

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOSKORZEW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #339
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MOSKORZEW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

-- Dzień dobry

Urząd Gminy w Moskorzewie przesyła odpowiedź
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Iwona Ptaszek
tel.34 3542003 wew.24

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej przez RÓŻAN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #148
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z RÓŻAN i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

wniosek Daszyna przez DASZYNA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #77
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DASZYNA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej .

Z poważaniem,
Danuta Kaźmierczak-inspektor Urzędu Gminy Daszyna
Te. 24 3571003

1

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez ZAMBRÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #255
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #20
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KONSTANTYNÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej uprzejmie informuję:

1.W latach 2020-2022 Rada Gminy nie prowadziła obrad z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość
1a. Nie dotyczy
2. Ilość zdalnych sesji Rady Gminy w roku 2023 do momentu otrzymania
wniosku - 0
3. Nie dotyczy
3a. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
4a. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy
5a. Nie dotyczy

Z poważaniem
Irena Żuk
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa
Urząd Gminy Konstantynów
tel. 81 341 41 92 wew.35

informacja publiczna przez DĄBROWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #75
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DĄBROWICE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku o udzielenie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku

--
Anita Truszczyńska
Pomoc administracyjna
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice
tel. 24 252 25 83
fax. 24 252 25 87

1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice jest Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice z siedzibą w Dąbrowicach, ul .Nowy Rynek 17 99-352 Dąbrowice, tel. (024) 252 25 87, email: sekretariat@dabrowice.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Szajerka adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
4. Szczegółowe informacje na stronie: http://dabrowice-bip2.alfatv.pl/dokumenty/216

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BOROWA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #218
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BOROWA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej który wpłynął
do Urzędu Gminy Borowa w dniu 27.02.2023 roku informuję:

1.W latach 2020-2022 Rada Gminy Borowa nie prowadziła obrad w zdalnym
trybie.
2. W 2023 roku nie były prowadzone obrady Rady Gminy Borowa w trybie
zdalnym.
3. Rada Gminy Borowa nie posiada oprogramowania do prowadzenie Sesji w
trybie zdalnym.
4. W latach 2020-2022 nie zmieniano Statutu Rady Gminy Borowa.
5. Rada Gminy nie dysponuje oddzielnym łączem internetowym, korzysta z
łącza Urzędu Gminy Borowa 1Gb/s

--
Elżbieta Twardy
rg@borowa.pl

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez ZAMBRÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #255
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z ZAMBRÓW
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

odpowiedź na wniosek przez ZWOLEŃ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #189
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ZWOLEŃ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji dot. sesji zdalnych,
Biuro Rady Miejskiej w Zwoleniu informuje:

1. nie

1a. 0

2. 0

3. nie dotyczy

3a. nie dotyczy

4. nie

4a. nie dotyczy

5. nie dotyczy

5a. nie

RG>1431.5.2023 przez DUBIENKA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #27
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DUBIENKA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SIEDLEC w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #398
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SIEDLEC i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez BORKOWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #169
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BORKOWICE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedz na wniosek informację Gmina Bejsce przez BEJSCE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #326
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BEJSCE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w
następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie
(zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach
2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla
publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do
momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział
publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w
związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do
porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich,
w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła
się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-49476@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
******************************************************************************************************************

ODPOWIEDZI:
1.
TAK

1.A
ŻADEN RADNY NIE ŁACZYŁ SIĘ ZDALNIE , WSZYSCY UCZESTNICZYLI NA SALI
OBRAD, TRANSMISJE BYŁY WYSYŁANE NA ŻYWO DO SIECI ,BYŁO ICH 30 W OKRESIE
2020 D0 2022

2.
1 SESJA, WSZYSCY RADNI NA SALI OBRAD

3.
WSZYSTKIE SESJE TRANSMITOWANE SĄ DO SIECI BEZPOŚREDNIO, MOŻE JE OGLĄDAĆ
KAŻDY, ORAZ NA SALĘ OBRAD MOŻE WEJŚĆ KAŻDY

3.A
POSIEDZENIA.PL - UMOWA

4.NIE

5.
ŁACZE ZA POMOCĄ ŚWIATŁOWODU Z ORANGE

5.A
RACZEJ NIE

POZDROWIENIA
INFORMATYK

************************************************************************************************************************

ODPOWIEDZ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez STOLNO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #170
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WIENIAWA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez None w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #118
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MUSZYNA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Re: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez GOWOROWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #155
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GOWOROWO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Odpowiedź na informację publiczną przez KRAPKOWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #195
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KRAPKOWICE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot.
sesji zdalnych

Z poważaniem
Sylwia Marzec-Bąk
Inspektor ds. obsługi Biura Rady
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W– ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GminaKrapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie naadres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się nastronie internetowej www.bip.krapkowice.pl

1

Re: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez PARCZEW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #45
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PARCZEW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Tarnobrzeg w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #233
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Tarnobrzeg i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.02.2023 r. przez DOMASZOWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #196
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DOMASZOWICE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KOSÓW LACKI w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #180
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z KOSÓW LACKI
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez WOLSZTYN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #397
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WOLSZTYN i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

ODP: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez RZGÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #375
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z RZGÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1