Opis

Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie110
Kujawsko-Pomorskie70
Lubelskie420
Lubuskie150
Łódzkie320
Małopolskie320
Mazowieckie740
Opolskie120
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie230
Śląskie440
Świętokrzyskie170
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie210

Listy

Re: odpowiedź na Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KOBIELE WIELKIE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #90
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KOBIELE WIELKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich przesyła w załączeniu odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.02.2023 r.

Sekretarz Gminy
Józef Szpruch
--
Urząd Gminy w Kobielach Wielkich
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel./fax. 446814412, 446810506
www.kobielewielkie.pl
www.bip.kobielewielkie.pl
ug@kobielewielkie.pl

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Kobiele
Wielkie, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie
* kontakt z inspektorem ochrony danych: magdalena@kuszmider.com.pl
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia
korespondencji emaliowej, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek
skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
* Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych
podmiotów,państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
* posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;
* ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

1

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez OLSZÓWKA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #372
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z OLSZÓWKA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

FW: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Gorzów Wielkopolski w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #60
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Gorzów Wielkopolski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez PAWŁÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #337
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez STRZEGOWO (dawn. Strzegowo-Osada) w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #152
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z STRZEGOWO (dawn. Strzegowo-Osada) i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na zadane pytania Urząd Gminy informuje:
Ad. 1 Przeprowadzono 4 sesje w trybie korespondencyjnym
Ad. 2 Nie przeprowadzano sesji zdalnych
Ad. 3 Nie przeprowadzaliśmy sesji zdalnych. Oprogramowanie (portal
posiedzenia.pl) ma możliwość przeprowadzanie sesji zdalnych, bez udziału
publiczności
Ad. 4 Nie zmieniano statutu
Ad. 5 Urząd Gminy w Strzegowie, zapewniający obsługę Rady Gminy,
dysponuje 2 łączami kablowymi w technologii ADSL (D80,U10). Nie
zmieniano łącza w tym czasie.

Z Up. Wójta
Krzysztof Adamczyk
Zastępca Wójta

--
Pozdrawiam

Urząd Gminy w Strzegowie
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
tel. 23 6794004, 23 6794060
fax 23 6794085
www.strzegowo.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________
Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych
adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji
przez osoby nieuprawnione.
Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo proszona jest o jej
skasowanie.
DZIĘKUJEMY.

FW: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SUPRAŚL w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #235
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SUPRAŚL i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

5

informacja publiczna na wniosek z dnia 27.02.2023 przez IMIELIN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #283
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z IMIELIN i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27 lutego 2023 roku o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Justyna Ścierska
Biuro Rady Miasta Imielin
Urząd Miasta Imielin
ul.Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. (32) 2254112

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin w zakładce Ochrona Danych Osobowych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.

1

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez PAKOSŁAW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #391
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

1

odpowiedż na informację publiczną przez MIRÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #182
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MIRÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

W odpowieedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej , Urząd
Gminy Mirów, uprzejmie informuje,że w latach 2020-2022 Rada Gminy Mirów
nie prowadziła zdalnego trybu obradowania.

Kierownik Referatu Organizacji i Kadr

Joanna Caban

OR.1431.8.2023.JŁ przez JÓZEFÓW (woj. lubelskie) w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #24
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z JÓZEFÓW (woj. lubelskie) i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Konin w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #373
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Konin
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Return Receipt

Your Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
document:

was katarzyna.lubik@konin.um.gov.pl
received
by:

at: 2023-02-28 11:34:53

odpowiedźna wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. sesji zdalnych przez WARNICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #414
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WARNICE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

GMINA WARNICE
74-201 WARNICE 66

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. sesji zdalnych.

--
Z poważaniem

Monika Ostrowska
Sekretarz Gminy Warnice
tel. 91 561 28 90 wew. 22
513 053 885

"Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Warnice, który reprezentuje Wójt Gminy Warnice. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Pan Łukasz Rozesłański, e-mail:
iod@warnice.pl . Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej
dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych,
żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przesyłane dane będą przetwarzane
wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.”

1

Odpowiedź na wniosek przez NOWE PIEKUTY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #253
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NOWE PIEKUTY i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

sesje zdalne przez BIAŁYBÓR w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #417
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BIAŁYBÓR i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez PĘPOWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #365
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PĘPOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
27.02.2023 r. informuję, jak niżej.

1. W latach 2020-2022 Rada Gminy Pępowo nie prowadziła obrad w trybie
zdalnym, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość ani
korespondencyjnie.
1a. Sesje Rady Gminy Pępowo w latach 2020-2022 odbywały się w trybie
stacjonarnym i były otwarte dla publiczności oraz transmitowane na żywo.

2. W roku 2023 do momentu otrzymania wniosku nie odbyła się ani jedna
zdalna sesja Rady Gminy Pępowo.

3. Rada Gminy Pępowo nie dysponowała i nie dysponuje oprogramowaniem
umożliwiającym prowadzenie sesji zdanych.
3a. Sesje Rady Gminy Pępowo są prowadzone w trybie stacjonarnym przy
użyciu oprogramowania DSSS Vote, służącego m.in. do sporządzania i
utrwalania imiennego wykazu głosowań, oraz DSSS Video Stream, służącego
do realizacji transmisji obrad. Dostawcą oprogramowania jest firma Data
Security Software Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach.

4. Nie dotyczy (Rada Gminy Pępowo nie posiada odrębnego statutu;
aktualny Statut Gminy Pępowo, który określa m.in. organizację wewnętrzną
oraz tryb pracy organów gminy, został przyjęty uchwałą nr VI/47/2019
Rady Gminy Pępowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Pępowo
- do dnia odpowiedzi na wniosek ww. statut nie był zmieniany).
4a. Nie dotyczy.

5. Od marca 2020 roku sesje Rady Gminy Pępowo odbywają się w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie, który posiada
łącze internetowe wykorzystywane do realizacji transmisji. Dostawcą
internetu jest firma Inea. Rodzaj łącza: światłowód;
prędkość/przepustowość łącza: download 80 Mbps, upload 40 Mbps.
5a. Jakość, rodzaj ani prędkość łącza nie zmieniły się od czasu
podpisania umowy z firmą Inea, tj. od 2017 r.

Z poważaniem

--
Jagoda Kowalewska

inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
rzecznik prasowy
redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. 655 736 305, 655 736 308
fax. 655 736 032

Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
kas5@poczta.onet.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
przedawnienia roszczeń.

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez BYSTRA-SIDZINA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #128
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BYSTRA-SIDZINA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

3

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SADOWIE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #333
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SADOWIE
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@sadowie.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez WILKOWICE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #281
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z WILKOWICE
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@wilkowice.pl> o 2023-02-27 12:15

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2023-02-28 10:09

Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zabrze w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #316
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zabrze
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Piekary Śląskie w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #302
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Piekary Śląskie
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@piekary.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez STARE JUCHY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #346
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z STARE JUCHY
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Informacja dot. sesji zdalnych przez GRĘBKÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #185
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GRĘBKÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MNISZKÓW w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #82
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MNISZKÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Odpowiedź na informacje publiczna dot. prowadzenia sesji zdalnych przez STRZAŁKOWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #392
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z STRZAŁKOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Korespondencja dostarczona! przez RACIBÓRZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #305
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z RACIBÓRZ i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.

Numer kancelaryjny: RKP.2023.09269
Data rejestracji: 2023.02.28
Osoba rejestrująca: Małgorzata Czech
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
Liczba załączników: 0

Urząd Miasta Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
Telefon: +48 32 755 06 00
www.raciborz.pl
www.bipraciborz.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Racibórz dostępne są na stronie https://www.bipraciborz.pl/rodo