Opis

Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie110
Kujawsko-Pomorskie70
Lubelskie420
Lubuskie150
Łódzkie320
Małopolskie320
Mazowieckie740
Opolskie120
Podkarpackie300
Podlaskie220
Pomorskie230
Śląskie440
Świętokrzyskie170
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie390
Zachodniopomorskie210

Listy

Fwd: Fwd: Wniosek o informację w sprawie sesji zdalnych przez NOWY KORCZYN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #323
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NOWY KORCZYN i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź na wniosek przez SĘKOWA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #109
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SĘKOWA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1. Tak

1A. Tak, sesja zdalna, 2020-4 posiedzenia, 2021-10 posiedzeń, 2022-2
posiedzenia

2. 0

3. Tak, ZOOM

4. NIE

5. 2023: Światłowód, 900/300, w poprzednim roku użytkowane było łącze
DSL 60Mb

--
Krzysztof Matusik
Urząd Gminy Sękowa
18 3518016 w.26

Klauzula Bezpieczeństwa Gminy Sękowa. Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.
Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji mailowej z Państwem jest Gmina Sękowa, więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod adresem www.sekowa.pl/ochrona-danych-osobowych

Wniosek o informację w sprawie sesji zdalnych - odpowiedź. przez BOBROWNIKI w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #15
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BOBROWNIKI i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

W treści maila przesyłamy Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
środków do porozumiewania
się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

NIE

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

NIE DOTYCZY

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
otrzymania wniosku?

BRAK SESJI ZDALNYCH

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
zdalnych (w tym takich, w
których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest
używane, pozwala na udział publiczności?

NIE DOTYCZY

3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

NIE DOTYCZY

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
z prowadzeniem obrad z
wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)

NIE

4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
stosownej uchwały.

NIE DOTYCZY

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
wykorzystywane do realizacji
transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część
radnych łączyła się zdalnie)?

Łącze do 100 Mb/s

5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
jakość łącza internetowego,
którym dysponowała Rada Gminy?

NIE

--
Z poważaniem
Dawid Prykowski
(54)230-51-44
...................................................
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki
tel. 054 230-51-32 lub ( wew.30); fax. 054 230-51-50
Web:http://www.ugbobrowniki.pl;
BIP: http://bip.ugbobrowniki.pl
....................................................
Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została
adresowana.Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o
powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.
.....................................................
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Bobrowniki(
Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki) dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/ Pana adres e- mail wyłącznie w celu wymiany
informacji drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/ Panem za pomocą poczty
elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
bezpośredni od Pani/ Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres
poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/ Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/ Pana adresu e- mail,
chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu.
6. Pani/ Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej
bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
..................................................

odpowiedź na informację publiczną przez PARCHOWO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #256
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PARCHOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry
w załączeniu niniejszego maila przesyłam odpowiedź na informację
publiczną z dnia 27 marca 2023 r.

--
z poważaniem
Mirosława Grzegorowska
Inspektor ds. kadr i obsługi archiwum
tel. 59 821 48 08

1

Udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁOBRZEGI w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #216
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BIAŁOBRZEGI i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LUBOŃ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #387
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBOŃ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Monika Pigłowska

--
Monika Pigłowska
Z-ca Kierownika Wydziału

Urząd Miasta w Luboniu
tel. 61 8130 011 wew.13, 697 630 812
monika.piglowska@umlubon.pl

1

odpowiedź w sprawie sesji zdalnych przez PISZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #358
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PISZ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie sesji zdalnych

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

--
Urząd Miejski w Piszu
Biuro Rady Miejskiej pok. 9
Małgorzata Dykty
tel. 87 424 12 24

1

3 odpowiedź na wniosek udziel. inf.pdf przez KAMIENIEC ZĄBKOWICKI w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #10
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KAMIENIEC ZĄBKOWICKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

z poważaniem Marta Hercuń

1

udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBNO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #186
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WIERZBNO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

OR.1431.13.2023

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 27 marca 2023 r.

--
Pozdrawiam
Ewa Jaworowska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu, Rady Gminy i jej organów
tel. 25 793 44 95 w.31
e.jaworowska@gminawierzbno.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wierzbno reprezentowana przez Wójta Gminy Wierzbno.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie www.gminawierzbno.pl

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata.
Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji przez osoby inne niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione.
W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej ROO.1431.3.2023.DK przez KWILCZ w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #380
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KWILCZ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Wniosek o informację w sprawie sesji zdalnych - informacja zwrotna przez LISIA GÓRA w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #130
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LISIA GÓRA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KRAŚNICZYN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #32
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KRAŚNICZYN i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

[E-mail] Wniosek o informację dot. sesji zdalnych [Sprawa#BRM.1431.2.2023] przez Katowice w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #298
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Katowice i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dokumenty: BRM.KW-00129/23
Znak sprawy: BRM.1431.2.2023
Rej. koresp. wych.: RKW-063945/23
Wysłane przez: Ewa Czaja

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

2

dot. informacji publicznej przez Świnoujście w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #419
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Świnoujście i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

informacja publiczna - Urząd Miasta Wąbrzeźno przez WĄBRZEŹNO w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #17
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WĄBRZEŹNO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

ODPO. NA WNIOSEK Z DNIA 27.03.2023 przez FREDROPOL w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #220
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z FREDROPOL i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KRAŚNICZYN w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #32
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z KRAŚNICZYN
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ugkrasniczyn.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Read: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Katowice w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #298
Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Katowice
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #298

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #282

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #32

Szanowni Państwo,

27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp. na wniosek o informację publiczną przez FROMBORK w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #341
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z FROMBORK i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

RE: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez USTRONIE MORSKIE w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #408
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z USTRONIE MORSKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

informacja publiczna przez Dąbrowa Górnicza w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #291
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Dąbrowa Górnicza i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez CHĘCINY w sprawie Sesje zdalne - dogrywka #328
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z CHĘCINY i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.