Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie1690
Kujawsko-Pomorskie1440
Lubelskie30
Lubuskie20
Łódzkie40
Małopolskie40
Mazowieckie50
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie20
Pomorskie20
Śląskie20
Świętokrzyskie40
Warmińsko-Mazurskie40
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie20

Listy

Pismo nr S.1431.26.2022 przez PODGÓRZYN w sprawie Sesje zdalne #68
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PODGÓRZYN i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

RE: Sesje zdalne przez WĄDROŻEWIELKIE w sprawie Sesje zdalne #194
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WĄDROŻEWIELKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedzi na zadane pytania w wniosku przez LUBAWKA w sprawie Sesje zdalne #84
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBAWKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None w sprawie Sesje zdalne #48
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z POLANICA-ZDRÓJ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIN w sprawie Sesje zdalne #79
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBIN i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

udostępnienie informacji publicznej (Gmina Sulików) przez SULIKÓW w sprawie Sesje zdalne #148
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SULIKÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na wniosek przez ŁYSOMICE w sprawie Sesje zdalne #260
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŁYSOMICE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

3

RE: Sesje zdalne przez UNISŁAW w sprawie Sesje zdalne #225
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z UNISŁAW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez KŁODZKO w sprawie Sesje zdalne #141
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KŁODZKO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja
2022 r.

--
Pozdrawiam

Anna Sudnik
Inspektor ds. Rady Gminy
Tel. 746474114
Urząd Gminy Kłodzko

-------------------------

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
inne postepowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

1

Re: Sesje zdalne przez OŁAWA w sprawie Sesje zdalne #90
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z OŁAWA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

(bez tematu) przez None w sprawie Sesje zdalne #98
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.05.2022 r. przez RUJA w sprawie Sesje zdalne #154
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z RUJA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

--
Urząd Gminy Ruja
Ruja 23 59-243 Ruja
Tel. 76/8580311 , 76/8580313
Fax. 76/8580317

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CEKCYN w sprawie Sesje zdalne #277
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CEKCYN i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na wniosek przez ZAWIDÓW w sprawie Sesje zdalne #174
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ZAWIDÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Sesje zdalne - odpowiedź przez NOWA WIEŚ WIELKA w sprawie Sesje zdalne #235
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NOWA WIEŚ WIELKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Postanowienie Z.1431.41.2022 przez WIELKA NIESZAWKA w sprawie Sesje zdalne #348
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z WIELKA NIESZAWKA i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

1

odp.informacja publiczna przez CHOJNÓW w sprawie Sesje zdalne #178
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CHOJNÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez DĄBROWA w sprawie Sesje zdalne #298
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DĄBROWA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej dot. sesji rady.

Z wyrazami szacunku

Bogna Wojtal
Urząd Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa
Biuro Rady Gminy w Dąbrowie
tel.52 315 32 16 w.14
664 672 332
535 123 318
fax.315 32 01

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA w sprawie Sesje zdalne #228
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ZŁAWIEŚ WIELKA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIECIE w sprawie Sesje zdalne #264
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŚWIECIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK w sprawie Sesje zdalne #251
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CIECHOCINEK i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

--
Z poważaniem
Renata Paczkowska
inspektor ds. organizacyjnych
Urząd Miejski w Ciechocinku
tel. 54 281 86 34
e-mail: or@ciechocinek.pl

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#BR.1431.3.2022] przez PRZEWORNO w sprawie Sesje zdalne #115
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PRZEWORNO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dokumenty: BR.KW-0053/22
Znak sprawy: BR.1431.3.2022
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0315/22
Wysłane przez: Marzena Brzozowska - Łukasiewicz

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
----------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

1

Urząd Miejski w Chojnowie przez CHOJNÓW w sprawie Sesje zdalne #176
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CHOJNÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na informację publiczną przez BYTOŃ w sprawie Sesje zdalne #297
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BYTOŃ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r., Urząd Gminy Bytoń przesyła w załączniku odpowiedzi na
pytania.

Z poważaniem,

Sekretariat Urzędu Gminy Bytoń

1

odpowiedź - sesje zdalne przez None w sprawie Sesje zdalne #218
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DOBRZYŃ NAD WISŁĄ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry w załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną.
Z poważaniem
Magdalena Sujka
starszy inspektor
ds. obsługi organów gminy
tel. 54 253 05 12

1