Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie1690
Kujawsko-Pomorskie1440
Lubelskie30
Lubuskie20
Łódzkie40
Małopolskie40
Mazowieckie50
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie20
Pomorskie20
Śląskie20
Świętokrzyskie40
Warmińsko-Mazurskie40
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie20

Listy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIECIE w sprawie Sesje zdalne #264
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŚWIECIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK w sprawie Sesje zdalne #251
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CIECHOCINEK i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

--
Z poważaniem
Renata Paczkowska
inspektor ds. organizacyjnych
Urząd Miejski w Ciechocinku
tel. 54 281 86 34
e-mail: or@ciechocinek.pl

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#BR.1431.3.2022] przez PRZEWORNO w sprawie Sesje zdalne #115
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PRZEWORNO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dokumenty: BR.KW-0053/22
Znak sprawy: BR.1431.3.2022
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0315/22
Wysłane przez: Marzena Brzozowska - Łukasiewicz

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
----------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

1

Urząd Miejski w Chojnowie przez CHOJNÓW w sprawie Sesje zdalne #176
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CHOJNÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na informację publiczną przez BYTOŃ w sprawie Sesje zdalne #297
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BYTOŃ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r., Urząd Gminy Bytoń przesyła w załączniku odpowiedzi na
pytania.

Z poważaniem,

Sekretariat Urzędu Gminy Bytoń

1

odpowiedź - sesje zdalne przez None w sprawie Sesje zdalne #218
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DOBRZYŃ NAD WISŁĄ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry w załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną.
Z poważaniem
Magdalena Sujka
starszy inspektor
ds. obsługi organów gminy
tel. 54 253 05 12

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYŃSK w sprawie Sesje zdalne #247
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

1

odpowiedz na wniosek przez WĘGLINIEC w sprawie Sesje zdalne #205
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WĘGLINIEC i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Re: ***SPAM*** Sesje zdalne przez PAPOWOBISKUPIE w sprawie Sesje zdalne #315
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PAPOWOBISKUPIE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

odpowiedź na informację publiczną przez DOBRCZ w sprawie Sesje zdalne #304
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DOBRCZ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

2

Re: Sesje zdalne przez LEGNICKIE POLE w sprawie Sesje zdalne #112
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LEGNICKIE POLE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Sesje zdalne przez KIJEWO KRÓLEWSKIE w sprawie Sesje zdalne #286
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KIJEWO KRÓLEWSKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Fwd: odpowiedź na wniosek - sesje zdalne przez TRZEBNICA w sprawie Sesje zdalne #132
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z TRZEBNICA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LUBIN w sprawie Sesje zdalne #119
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBIN i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

ankieta.docx przez KOWAL w sprawie Sesje zdalne #238
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KOWAL i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Informacja publiczna przez GRĘBOCICE w sprawie Sesje zdalne #129
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GRĘBOCICE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry.
Przesyłam ponownie odpowiedź na Informację publiczną, ponieważ w piątek
miałam problem z pocztą.

Proszę o potwierdzenie otrzymania.

--
Malwina Sokolska
Podinspektor ds. Administracyjnych

Urząd Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
tel 76 8325315
_____________________________________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

1

Odpowiedź na pismo przez MYSŁAKOWICE w sprawie Sesje zdalne #67
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MYSŁAKOWICE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

odpowiedź na informacje publiczną przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #78
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŚWIERADÓW-ZDRÓJ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIEROSZÓW w sprawie Sesje zdalne #186
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MIEROSZÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam
Anna Maślankiewicz
Referat Organizacyjny
tel. 74 3030 070

Urząd Miejski w Mieroszowie
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

1

Fwd: Fwd: Sesje zdalne przez ROJEWO w sprawie Sesje zdalne #252
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ROJEWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMNO w sprawie Sesje zdalne #282
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CHEŁMNO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Sesje zdalne przez BRZEG DOLNY w sprawie Sesje zdalne #158
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BRZEG DOLNY i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

informacja publiczna przez DRAGACZ w sprawie Sesje zdalne #316
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DRAGACZ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

--
Z poważaniem,

Anita Sosnowska
Urząd Gminy Dragacz
Inspektor ds. obsługi rady
531-474-307

1

Sesje zdalne przez WĄPIELSK w sprawie Sesje zdalne #326
Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z WĄPIELSK i zawiera odmowę odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wyjaśniamy, iż wszystkie żądane informacje zostały udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk, w tym zostały tam
zamieszczone nagrania sesji Rady Gminy Wąpielsk. W związku z powyższym
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
żądane informacje nie są udostępniane w trybie odpowiedzi na wniosek,
gdyż mają Państwo możliwość ich pozyskania bezpośrednio  z BIP.

Z poważaniem,

Milena Przybyła

Urząd Gminy w Wąpielsku

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAŃ w sprawie Sesje zdalne #43
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBAŃ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

6