Opis

We współpracy z Fundacją Ocalenie ustalamy liczbę osób zmarłych na granicy polsko-białoruskiej podczas migracyjnego kryzysu.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie90
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie00
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie150
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Szablon

Temat e-mail
Wniosek o informacje dot. zmarłych cudzoziemców

Szablon

Szanowni Państwo!

Fundacja Ocalenie wraz z organizacjami pozarządowymi z Litwy (Sienos Grupė), Łotwy (I want to help refugees) i Białorusi (Human Constanta, która działa na Litwie i w Polsce) pracuje obecnie nad międzynarodowym raportem nt. zmarłych i zaginionych obywateli krajów trzecich w pobliżu granicy Unii Europejskiej i Białorusi. Od lata 2021 roku, kiedy pierwsi migranci dotarli na zewnętrzną granicę UE, takie dane nie były systematycznie gromadzone i analizowane. Sieć Obywatelska Watchdog Polska wspiera Fundację Ocalenie w zakresie pozyskania informacji do ww. raportu.

W tym kontekście w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i zgodnie z procedurą określoną w ustawie o dostępie do informacji publicznej wnosimy o podanie wymienionych poniżej informacji za okres od 1 czerwca 2021 r. do dnia złożenia wniosku.  Dane te zostaną wykorzystane w sprawozdawczości dla organów międzynarodowych: Komitetu Praw Człowieka, Komitetu ONZ Przeciwko Torturom, w komunikacji z Komisją Europejską, ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. praw człowieka migrantów, a także w sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wnosimy o następujące informacje:

1. Czy tutejsza prokuratura prowadziła lub prowadzi jakiekolwiek postępowania w sprawach dotyczących zgonów cudzoziemców, których zwłoki ujawniono na terenie jej właściwości od 1 czerwca 2021 r. do chwili udzielania odpowiedzi na wniosek?

2. Jeśli takie postępowania prowadzono lub wciąż się prowadzi, wnosimy o listę tych postępowań w formie tabelarycznej wraz z następującymi informacjami:

a) sygnatura postępowania,
b) lista osób, których dotyczy dane postępowanie wraz z informacjami o:

- narodowości,
- płci,
- wieku,
- dacie śmierci,
- przyczynie śmierci,
- postanowienie o wszczęciu wraz z uzasadnieniem,
- postanowienie o zakończeniu wraz z uzasadnieniem.

3. Czy tutejsza prokuratura otrzymała w okresie od 1 czerwca 2021 r. do chwili udzielania odpowiedzi na wniosek informacje o ujawnieniu zwłok, których tożsamości nie można ustalić?

4. Jeśli otrzymała to ile, od kogo (osoby prywatne, podmioty publiczne — jakie?) oraz komu przekazano te zwłoki do pochowania?

Wnosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji


Podpis w e-mail

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego