Listy

prośba przez WYMIARKI w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #564

Dzień dobry

            W nawiązaniu do otrzymanego emila dot.  odpowiedzi na
wniosek  dot. informacji publicznej    informuję,  ze odpowiedź z ostała
udzielona w ustawowym terminie.  Na wszystkie pytania zawarte w emilu 
udzielono  odpowiedź . Uważam , że wyjaśnienia zawarte w emilu nie są
pytaniami, tak wiec nie brano ich pod uwagę.

W  związku z tym, iż do państwa  nie można się dodzwonić proszę o
kontakt ( wielokrotnie  dzwoniłam  dp Państwa pod nr tel.  515 832 707 .

Z poważaniem
Krystyna Kumek
Sekretarz Gminy
Tel. 683604045 w.17

Gmina Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki

1

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #145

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 21.02.2022 06:39

usunięto w dniu 03.11.2022 08:40.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #145

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 23.02.2022 16:34

usunięto w dniu 03.11.2022 08:40.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez POCZESNA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1801

Twoja wiadomość

Do: poczesna@poczesna.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 23.02.2022 17:36

usunięto w dniu 21.09.2022 09:41.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez POCZESNA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1801

Twoja wiadomość

Do: poczesna@poczesna.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 21.02.2022 08:26

usunięto w dniu 21.09.2022 09:41.

Przeczytano: wniosek o informację przez BRZEZINY w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #636

Twoja wiadomość

Do: gminabrzeziny@post.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 23.02.2022 17:35

odczytano w dniu 09.09.2022 08:29.

Nieprzeczytane: wniosek o informację przez Zabrze w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1901

Twoja wiadomość

Do: Ilona Warzecha
Temat: wniosek o informację
Wysłano: niedziela, 20 lutego 2022 18:26:49 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została usunięta nieprzeczytana: wtorek, 30 sierpnia 2022 18:38:52 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

wniosek o informację przez MIĘDZYBÓRZ w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #132

W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 21.02.2022 odpowiadam:
Pytanie 1. Nie
Pytanie 2. Nie
Pytanie 3. Nie
Pytanie 4. Nie

Pozdrawiam,
ak

--
Anna Kamzol-Suś
Podinspektor ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego
tel. 62 78 56 119
Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
Klauzula informacyjna RODO:
http://www.bip.miedzyborz.pl/content.php?cms_id=1619||m=3

Przeczytano: wniosek o informację przez ŻARNÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #683

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zarnow.eu
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 21.02.2022 08:15

odczytano w dniu 21.02.2022 09:20.

Odpowiedź na wniosek przez JEZIORZANY w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #324

W.1431.6.2022

Sz.P.

Marta Jagusztyn
Fundacja Lasy i Obywatele

W odpowiedzi na Państwa wniosek, udzielamy informacji wg numeracji poszczególnych pytań:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
[UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]

Odp: Nie

Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

Odp: Nie

Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

Odp: Nie

Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

Odp: Nie

Pozdrawiam

---

Zastępca Wójta Gminy Jeziorzany

Jerzy Bańkowski

Urząd Gminy Jeziorzany

ul. Rynek 22

21-146 Jeziorzany

tel. 81 85 78 001

fax. 81 85 78 002

<mailto:gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu> gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu

<http://jeziorzany.eu/> http://jeziorzany.eu

<https://facebook.com/gminajeziorzany> https://facebook.com/gminajeziorzany

--

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest

Gmina Jeziorzany z siedzibą przy ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany, http://jeziorzany.eu <http://jeziorzany.eu/> . Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem

Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@pcat.pl <mailto:iod@lubelskie.pl> (inspektor ochrony danych). Informacje o

Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: <https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/upload/pliki/Klauzula_Informacyjna_do_formularza_zgloszen_na_stronie.pdf> https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/upload/pliki//Klauzula_Informacyjna_do_formularza_zgloszen_na_stronie.pdf

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.

Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie

jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,

który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy.

1

Nie przeczytano: [SPAM] wniosek o informację przez BRZOZIE w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #273

Twoja wiadomość

Do: ug.brzozie@brzozie.pl
Temat: [SPAM] wniosek o informację
Wysłano: 14.04.2022 16:57

usunięto w dniu 23.06.2022 11:00.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez BRZEZINY w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #2332

Twoja wiadomość

Do: urzad@brzeziny-gmina.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 2022-02-23 17:37

usunięto w dniu 2022-06-21 12:15.