Listy

odpowiedz na udzielenie informacji publicznej przez WIĄZOWNICA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1439

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/

2

Read: wniosek o informację przez MAKÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #648

Twoja wiadomość

Do: urzad
Temat: wniosek o informację
Wysłano: poniedziałek, 21 lutego 2022 07:15:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: wtorek, 17 maja 2022 14:04:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: wniosek o informację przez MAKÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #648

Twoja wiadomość

Do: urzad@gminamakow.info
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 21.02.2022 08:15

odczytano w dniu 17.05.2022 12:55.

odp na wniosek przez WIELICZKA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #841

odp na wniosek

1

Dokument 244600/03/2022/W - "Odp. na udip. dot. gospodarki leśnej" przez Lublin w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #398

Dokument: 244600/03/2022/W
Nazwa : Odp. na udip. dot. gospodarki leśnej

* * *

Dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Aby zapoznać się z treścią dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym z rozszerzeniem XAdES i zweryfikować
poprawność 'podpisu elektronicznego' należy użyć bezpłatnego programu
służącego do weryfikacji podpisu kwalifikowanego (np. ze strony:
<http://esp.coig.pl/download/uposetup.exe> pobrać i zainstalować bezpłatny
program o nazwie 'Przeglądarka e-Dokumentow' (uwaga: instalator zgłasza
program jako 'Weryfikacja urzędowego
poświadczenia odbioru' i instaluje w domyślnym katalogu C:\Program
Files\Weryfikator e-UPO). Dokument należy otworzyć wskazując program o nazwie
eupovrfy.exe. Program wyświetla informacje systemowe o dokumencie (metadane)
oraz pozwala na otworzenie pliku dokumentu, załącznikow i odczytanie ich
treści).

Niezależnie od powyższego informuję, że przedmiotowy wniosek o udostępnienie
informacji publicznej wraz z odpowiedzią został opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w zakładce: Informacja publiczna »
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej » 2022 » 83\. Wniosek o dostęp
do informacji publicznej dotyczący gospodarki leśnej, link bezpośredni:
[_https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-
informacji-publicznej/2022/83-wniosek-o-dostep-do-informacji-publicznej-
dotyczacy-gospodarki-
lesnej,248,28197,2.html_](https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-
o-udostepnienie-informacji-publicznej/2022/83-wniosek-o-dostep-do-informacji-
publicznej-dotyczacy-gospodarki-lesnej,248,28197,2.html) .


* * *

3

Re: wniosek o informację przez MIĄCZYN w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #339

Dzień dobry,

udzielam odpowiedzi na Państwa wniosek:

Ad. 1 Nie.

Ad. 2 Nie.

Ad. 3 Nie.

Ad. 4 Nie.

---
Pozdrawiam

Justyna Rubacha

Sekretarz Gminy Miączyn

tel. 84/6180005 wew.35

e-mail: gmina@miaczyn.pl , dostepnosc@miaczyn.pl

Gmina Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, NIP: 9222943008, REGON:
950368523

Conservation Value Forest. > Jedna z kategorii tych lasów - lasów kluczowych dla > tożsamości > kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w > > porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z > dokumentem > opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy > Państwowe „powinny w toku > certyfikacji stworzyć kwestionariusz, > który będzie rozsyłany do gmin, a na > miejscu wykładany do > konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy > wskażą > obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z > > uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla > tożsamości > kulturowej lokalnej społeczności" (Kryteria > Wyznaczania Lasów o Szczególnych > Walorach Przyrodniczych (HCVF) w > Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl- > pl/standardy-i-inne- > dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów) Pyt. 4 Rosnąca > > liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje >
próby > oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony > sposób prowadzenia > gospodarki leśnej oraz zrównoważone > realizowanie przez lasy funkcji społecznej, > przyrodniczej i > gospodarczej. Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres > > {{EMAIL}} Marta Jagusztyn Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji

1

Odpowiedź przez CHOJNÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #142

Witam,

Przesyłam odpowiedź na wniosek.

Przepraszam za opóźnienie.

Pozdrawiam

Marian Kowal
Insp. ds. ochrony przyrody, zwierząt i rolnictwa

<mailto:m.kowal@gmina-chojnow.pl> m.kowal@gmina-chojnow.pl
tel.: 76/81 88 502 wew. 46, m. 795 588 812

<http://gmina-chojnow.pl/ugchojnow-stopka/m2.jpg>
<http://gmina-chojnow.pl/ugchojnow-stopka/m1.jpg>

1

Gmina Tczów przez TCZÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1122

Dzień dobry.
Proszę o odpowiedź czy otrzymali Państwo drogą mailową pismo z dnia 29.04.2022 r. w sprawie odpowiedzi dotyczących udziału gminy w ochronie lasów.
Z poważaniem Kinga Rapczyńska

Klauzula Bezpieczeństwa
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść pisma otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.-pismo.
Dziękujemy Urząd Gminy Tczów

udostępnienie informacji publicznej na wniosek przez TUSZYN w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #717

zanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuję, iż Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa
Kolumna, którego lasy położone są m.in na obszarze Gminy Tuszyn
opracowany został przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w
Warszawie na lata 2016 -2025 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska.
Natomiast konsultacje społeczne przy jego opracowaniu przeprowadzone
były przed rokiem 2016 i nie dotyczą okresu czasowego wymienionego w
Państwa wniosku.

Informację publiczną wytworzył Referat Gospodarki Przestrzennej,
Geodezji i Rolnictwa.

Z poważaniem

Beata Krawczyk

Sekretarz Gminy Tuszyn

tel.: 42 232 13 83 w. 22

*

1

FW: wniosek o informację przez KRZYWDA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #418

Dzień dobry.

Poniżej odpowiedzi na wniosek.

Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
[UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]-Nie

Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?-Nie

Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?-Nie

Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?-Nie

Pozdrawiam

Anna Żebrowska

Gmina Krzywda

ul. Żelechowska 24B

21-470 Krzywda

Tel.: 25 755 10 06

Fax: 25 755 10 61

<http://www.gminakrzywda.pl> www.gminakrzywda.pl

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej korespondencji jest Gmina Krzywda. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@gminakrzywda.pl <mailto:iod@gminakrzywda.pl>

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem https://www.gminakrzywda.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych.

1

Potwierdzenie odbioru: wniosek o informację przez ŁYSE w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1158

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ug_lyse@wp.pl w dniu: środa, 23 lutego 2022 o godz. 16:35.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: poniedziałek, 9 maja 2022 o godz. 13:22.

1

Gmina Wąchock - Odpowiedź na pismo dot. udziału gmin w ochronie lasów przez WĄCHOCK w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1928

Anna Gębura – Insp. ds. gospodarki komunalnej UMiG w Wąchocku
tel. 41 27 36 132

1

Informacja publiczna przez SKOKI w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #2220

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z 20 kwietnia 2022 roku, w oparciu o art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej (t.j.
Dz.U. z 2022 roku, poz. 902) informuję:

1) przedstawiciele gminy nie zgłaszali wniosków podczas konsultacji
społecznych do Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw znajdujących się na
terenie gminy,

2) gmina Skoki utworzyła formy ochrony przyrody na obszarach leśnych.
Wnioskodawcami były nadleśnictwa. Nadleśnictwo Durowo: Użytek ekologiczny -
"Uroczysko Pomarzanki", pomniki przyrody - Grab pospolity "Antoni" Sosna
zwyczajna "Babcia". Nadleśnictwo Łopuchówko: Użytek ekologiczny "Uroczysko
Smolarki" pomniki przyrody - Dąb bezszypułkowy "Krystek", Dąb bezszypułkowy
"Krzysztof", Dąb bezszypułkowy "Stach", Grusza pospolita "Niezwyciężona",
głaz narzutowy Gnejs,

3) gmina Skoki nie brała udziału w procesie wyznaczania stref High
Conservation Value Forest w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej
Forest Stewardship Council,

4) władze i przedstawiciele gminy nie wpływali na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej w nadleśnictwach.

Jednocześnie informuję iż Państwa wniosek z 21 lutego 2022 roku o
udostępnienie informacji publicznej nie wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w
Skokach.

Serdecznie pozdrawiam

Krzysztof Mańka
Urząd Miasta i Gminy w Skokach
62-085 ul.Ciastowicza 11
tel. 61 8 925 817 fax. 61 8 925 803

<mailto:ekologia@skoki.nowoczesnagmina.pl?subject=ekologia@skoki.nowoczesnag
mina.pl> ekologia@gmina-skoki.pl
<http://skoki.nowoczesnagmina.pl/> http://skoki.nowoczesnagmina.pl
<http://www.gmina-skoki.pl/> www.gmina-skoki.pl

--------------------------------------------------------------------------
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez
pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Pomyśl dwukrotnie, zanim przyciśniesz Drukuj. Think twice before you press
Print.

(bez tematu) przez None w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #2407

Gmina Szczecinek nie zgłaszała podczas konsultacji społecznych Planów
Urządzania Lasu żadnych uwag .

Re: wniosek o informację przez Lublin w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #398

Dzień dobry,
Państwa e-mail został zarejestrowany w Elektronicznym Systemie Spraw i Dokumentów Mdok pod numerem 165416/05/2022/P i przekazany do Kancelarii Prezydenta.

Z poważaniem,
Karolina Szpunar-Barańska
Contact Center Urzędu Miasta Lublin

Od: "sprawa-44647" <sprawa-44647@info.lasyiobywatele.pl>
Do: "urzad miasta" <urzad_miasta@lublin.eu>
Wysłane: czwartek, 5 maja, 2022 13:04:42
Temat: wniosek o informację

Szanowni Państwo!

W dniu 21.02.2022 skierowaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący zaangażowania władz Lublina w ochronę lasów, który jeszcze później doprecyzowaliśmy w kolejnej wiadomości. W odpowiedzi (pomijając potwierdzenia otrzymania wiadomości) otrzymaliśmy od Państwa wiadomość dnia 7.03.2022 z adresu awojewodzki@lublin.eu o temacie Dokument 244600/03/2022/W - "Odp. na udip. dot. gospodarki leśnej", która nie zawierała treści a jedynie dwa załączniki, z których żaden nie był odpowiedzią na wniosek.

Pierwszy z załączników to była klauzla informacyjna (klauzula_informacyjna.odt) a drugi to był podpis kwalifikowany w formacie XAdES (SEK_SekretarzMiastaLublin.xades). Analiza podpisu XAdES sugeruje, że plik z właściwą odpowiedzią na wniosek nazywa się: SEK_SekretarzMiastaLublin.odt. Niestety taki plik, ani żaden inny z odpowiedzią na wniosek, nie został załączony do omawianej wiadomości.

Szukaliśmy również naszego wniosku i ewentualnej odpowiedzi w rejestrze wniosków o informację publiczną w BIP UM Lublin (https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2022/1,strona.html i następne), jednak nie udało nam się tam nic znaleźć.

W związku z powyższym wnoszę o przesłanie właściwej odpowiedzi na nasz wniosek z dnia 21.02.2022 oraz wyjaśnienia co do (nie?)obecności wniosku w w/w rejestrze na adres sprawa-44647@info.lasyiobywatele.pl

Z poważaniem,
Marta Jagusztyn
Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707 --

Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707 > W nawiązaniu do pisma z dnia 2022-03-07 21:29:23 z adresu > awojewodzki@lublin.eu: > Dokument: 244600/03/2022/W Nazwa : Odp. > na udip. dot. gospodarki leśnej > * * * . * * *

odpowiedź na informacje publiczną przez RYJEWO w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1718

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek Państwa o udzielenie informacji:

Pytanie 1.

Gmina nie zgłaszała wniosków dla Planu Urządzania Lasu.

Pytanie 2.

Gmina nie utworzyła małych form ochrony przyrody na obszarach leśnych
zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Pytanie 3.

Nie, Gmina nie udziału w procesie wyznaczania stref High Conservation
Value Forest.

Pytanie 4.

Nie, Gmina nie składała apeli czy wniosków na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe.

--
Z poważaniem,

Piotr Gabryś
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
-----------------------------------------
Urząd Gminy w Ryjewie
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
tel. 55 277 42 70 wew. 32
fax. 55 277 43 21
-----------------------------------------

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest poufna i przeznaczona wyłącznie do użytku osób i jednostek,
do których została adresowana. Rozpowszechnianie, rozsyłanie lub kopiowanie tej wiadomości, w tym załączników,
jest zabronione i może być karalne. Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem niniejszej wiadomości, prosimy
o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie nadawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej i usunięcie jej z Państwa komputera.

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo:

jest Administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza je w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań określonych przepisami prawa,
wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@solved.com.pl.
Pełna treść klauzuli informacyjnej oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych
znajdują się na stronie internetowej http://ug.ryjewo.samorzady.pl/informacjeogolne,24_57

--------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy.

Gmina Włodowice przez WŁODOWICE w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1914

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam odpowiedź na Pani pismo.

Pozdrawiam

Iwona Król

Podinspektor RGGRiOŚ

Urzad Gminy Włodowice

Tel. 34 3153001 wew. 108

Klauzula Poufności (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
"Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Włodowice, z siedzibą:
Urząd Gminy Włodowice, ul.Krakowska 26, 42-421 Włodowice, tel. (34)3153001.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:
<https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat>
https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat"

1

Re: Dokument 244600/03/2022/W - "Odp. na udip. dot. gospodarki leśnej" przez marta@lasyiobywatele.pl w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #398

Szanowni Państwo!

W dniu 21.02.2022 skierowaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący zaangażowania władz Lublina w ochronę lasów, który jeszcze później doprecyzowaliśmy w kolejnej wiadomości. W odpowiedzi (pomijając potwierdzenia otrzymania wiadomości) otrzymaliśmy od Państwa wiadomość dnia 7.03.2022 z adresu awojewodzki@lublin.eu o temacie Dokument 244600/03/2022/W - "Odp. na udip. dot. gospodarki leśnej", która nie zawierała treści a jedynie dwa załączniki, z których żaden nie był odpowiedzią na wniosek.

Pierwszy z załączników to była klauzla informacyjna (klauzula_informacyjna.odt) a drugi to był podpis kwalifikowany w formacie XAdES (SEK_SekretarzMiastaLublin.xades). Analiza podpisu XAdES sugeruje, że plik z właściwą odpowiedzią na wniosek nazywa się: SEK_SekretarzMiastaLublin.odt. Niestety taki plik, ani żaden inny z odpowiedzią na wniosek, nie został załączony do omawianej wiadomości.

Szukaliśmy również naszego wniosku i ewentualnej odpowiedzi w rejestrze wniosków o informację publiczną w BIP UM Lublin (https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2022/1,strona.html i następne), jednak nie udało nam się tam nic znaleźć.

W związku z powyższym wnoszę o przesłanie właściwej odpowiedzi na nasz wniosek z dnia 21.02.2022 oraz wyjaśnienia co do (nie?)obecności wniosku w w/w rejestrze na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem,
Marta Jagusztyn
Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707

Re: wniosek o informację przez ŻMUDŹ w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #516

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Pytanie 1. NIE
Pytanie 2. NIE
Pytanie 3. NIE
Pytanie 4. NIE

Z poważaniem
Renata Dmuch
Urząd Gminy Żmudź

W dniu 20.04.2022 o 10:11, sprawa-44765@info.lasyiobywatele.pl pisze:

Odpowiedź o udzieleniu informacji publicznej przez NIEMCZA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #84

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź o udzieleniu informacji publicznej dotyczące udziału
w ochronie lasów.

Pozdrawiam

1

odpowiedź na wniosek o informację publiczna przez RZECZNIÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1028

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej

Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy
Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
[UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu
organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych
Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
znajdujących się na jej terenie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach
systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog,
negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

Odpowiedź: Nie

Jednocześnie informujemy,iż jeśli zamierzają Państwo wykorzystać uzyskaną informację celu jej ponownego wykorzystania w rozumieniu art.2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016
r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego tj. " Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykrzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwanej dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny
publiczny cel,dla którego informacja została wytworzona", nalezy zwrócić sie do Organu udostępniającego niniejszą informacje, celem ustalenia warunków jej ponownego wykorzystania.
A także informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialnosci za ponowne udostępnienie informacji niezgodnie z prawem.

--
Pozdrawiam
Marcin Letkiewicz
Referent
Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki ziemią oraz Ochrony środowiska

Urząd Gminy w Rzeczniowie
27-353 Rzeczniów 1
tel: 48 6167020
e-mail: marcin.letkiewicz@rzeczniow.pl
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów. Dane kontaktowe,
adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są pod adresem www.rzeczniow.pl. Dane osobowe
będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego,
w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją
z Administratorem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się
z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@rzeczniow.pl

Re: Fwd: wniosek o informację przez HAJNÓWKA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #1538

Uprzejmie informuję, iż odpowiedź na Państwa wniosek przesłaliśmy w
lutym br, przesyłam ją jeszcze raz na Państwa adres ( w załączniku)

pozdrawiam

Jarosław Grygoruk

W dniu 28.04.2022 o 11:37, Urząd Miasta Hajnówka pisze:

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 20.04.2022 r. przez SULECHÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #570

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 20 kwietnia 2022 r.
z poważaniem
Tadeusz Czwałga
inspektor Urzędu Miejskiego Sulechów
tel. 68 385 11 08
e-mail: T.Czwalga@sulechow.pl

Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
NIP: 927-10-00-442, REGON 000526765
tel. centrala: 68 385 11 00
fax: 68 385 46 86
------------------------------------------------------------
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo
zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć
wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać
otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej
kopii otrzymanych informacji.

1

Informacja dotycząca udziału gmin w ochronie lasów. przez NIEMCZA w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #84

Urząd Miasta i Gminy Niemcza w załączeniu przesyłamy informację.

1

Wniosek ohrona lasów UG Kurów4.05.22r. przez KURÓW w sprawie Udział gmin w ochronie lasów #381

Urząd Gminy Kurów

Ul. Lubelska 35

24-170 Kurów

1