Listy

Odpowiedź na wniosek przez Wojewoda Zachodniopomorski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #16

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca
2022 r., stanowiące odpowiedź na wniosek dotyczący publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie.

Z poważaniem

Anna Stachowska

Starszy inspektor wojewódzki

Wydział Prawny - sekretariat

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Tel. 91 4303703, Fax 91 4303270

e-mail: <mailto:wp@szczecin.uw.gov.pl> wp@szczecin.uw.gov.pl;

1

pismo znak KOI.1410.124.2022 przez Wojewoda Śląski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #12

--
Szanowni Państwo,
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przesyła odpowiedź na Państwa pismo.
-----------------------
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Kontroli
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice
www.katowice.uw.gov.pl
e-mail: skargi@katowice.uw.gov.pl
e-PUAP: /SUW2/urzad

2

FW: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Mazowiecki w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #7

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na złożony wniosek.

Z wyrazami szacunku,

Renata Król
Zastępca Kierownika
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Logistyki i Obrony Cywilnej

Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
Telefon: +48 22 695 61 00
Kom. 783 938 138
e-mail rkrol@mazowieckie.pl<mailto:rkrol@mazowieckie.pl>
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki<http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki>
[logo]
_____________________________________________________________________________________________________________
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki<http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki> w zakładce ochrona danych osobowych.

[cid:image003.jpg@01D751A9.7A53E3C0]

4

Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku (Wojewoda Kujawsko-Pomorski) przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #2

Rafał Krzyżanowski

Kierownik Oddziału Nadzoru

Wydział Nadzoru i Kontroli

email: rkrzyzanowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel.: +48 52 3497338| tel. kom.: +48

fb.com/KPUWBydgoszcz | twitter.com/KPUWBydgoszcz

www.gov.pl/uw-kujawsko-pomorski
<https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski>

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie
www.gov.pl/uw-kujawsko-pomorski <http://www.gov.pl/uw-kujawsko-pomorski>

2

do wysłania przez Wojewoda Zachodniopomorski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #16

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo.

--------------------------------------------------------------

Karolina Kaliszewska

Wydział Prawny

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Tel.: 91 43 03 703 Fax: 91 43 03 27

4

Odpowiedź na wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Łódzki w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #5

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego.
Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.

Z poważaniem,

Łukasz Ślusarz
Kierownik Oddziału Prasowego

Oddział prasowy
Biuro Wojewody
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

tel.: +48 42 664-13-22
fax: +48 42 664-13-42
e-mail: lukasz.slusarz@lodz.uw.gov.pl
www.lodzkie.eu

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych http://lodz.uw.gov.pl/page/5017,ochrona-danych-osobowych-.html

2

pismo znak KOI.1410.124.2022 przez Wojewoda Śląski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #12

--
Szanowni Państwo,
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przesyła pismo znak KOI.1410.124.2022.
-----------------------
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Kontroli
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice
www.katowice.uw.gov.pl
e-mail: skargi@katowice.uw.gov.pl
e-PUAP: /SUW2/urzad

2

odpowiedź na wniosek przez Wojewoda Podlaski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #10

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Urszula Dunaj
Kierownik Zespołu Radców Prawnych
Wydział Nadzoru i Kontroli
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 85 743 95 43
e-mail: udunaj@bialystok.uw.gov.pl<mailto:udunaj@bialystok.uw.gov.pl>

2

Odpowiedź w sprawie wniosku o publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej porozumień, poleceń i wydatków związanych z pomocą Ukrainie przez Wojewoda Małopolski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #6

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek dotyczący publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej porozumień, poleceń i wydatków związanych z pomocą Ukrainie.

Z wyrazami szacunku

Joanna Zaborowska
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Organizacji i Kontroli

1

RE: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Świętokrzyski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #13

Dzień dobry,
w załączniku przekazuję odpowiedź na poniższą wiadomość mailową.

-----------------------------------------------------

[cid:image001.png@01D68C24.46C36490]

Z poważaniem
Ewa Mazurek
Kierownik Oddziału Zabezpieczeń Technicznych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 41-342-15-20
fax. +48 41-342-14-04
adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzkiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
http://www.kielce.uw.gov.pl<http://www.kielce.uw.gov.pl/>

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Świętokrzyski. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna RODO znajduje się w internetowym serwisie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (https://www.kielce.uw.gov.pl/). W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl<mailto:iod@kielce.uw.gov.pl> .

2

Re: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Warmińsko-Mazurski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #14

Dzień dobry,

w odpowiedzi na e-mail informuję, że polecenia Wojewody są już
umieszczone na stronie BIP Urzędu pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/polecenia-powiaty-i-gminy---zakwaterowanie-osob-z-ukrainy.

z poważaniem,

Magdalena Kołodzińska

W dniu 13.04.2022 o 09:49, sprawa-46782@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem
Magdalena Kołodzińska

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
tel. 89 52 32 766

/Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś
ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy
i jej usunięcie./

/Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ochrona-danych-osobowych
i w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
w Punkcie Obsługi Klienta./

Read receipt: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Podkarpacki w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #9

Your message

To: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl
Subject: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Sent: Wed, 13 Apr 2022 07:49:24 -0000

was read on Fri, 15 Apr 2022 07:31:22 +0200

Nieprzeczytane: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Podlaski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #10

Twoja wiadomość

Do: Zarzecka Anna
Temat: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Wysłano: 13 kwietnia 2022 09:49:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta bez czytania o godzinie 14 kwietnia 2022 11:51:09 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Zachodniopomorski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #16

Twoja wiadomość

Do: zuw@szczecin.uw.gov.pl
Temat: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Wysłano: 13.04.2022 09:49

odczytano w dniu 13.04.2022 11:20.

Przeczytane: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Małopolski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #6

Twoja wiadomość

Do: MUW
Temat: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Wysłano: 13 kwietnia 2022 09:49:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 13 kwietnia 2022 11:13:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #2

Twoja wiadomość

Do: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl
Temat: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Wysłano: 2022-04-13 09:49

odczytano w dniu 2022-04-13 10:20.

Read-Receipt: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Wielkopolski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #15

The message sent on April 13, 2022 at 7:49:24 AM GMT-00:00 to wojewoda@poznan.uw.gov.pl with subject "Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

Przeczytano: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Podlaski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #10

Twoja wiadomość

Do: Karpiuk Agnieszka
Temat: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Wysłano: 13 kwietnia 2022 09:49:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 13 kwietnia 2022 09:59:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Mazowiecki w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #7

Twoja wiadomość

Do: info@mazowieckie.pl
Temat: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Wysłano: środa, 13 kwietnia 2022 09:49:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: środa, 13 kwietnia 2022 09:49:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Read: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Świętokrzyski w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #13

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat Wojewody
Temat: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Wysłano: środa, 13 kwietnia 2022 09:49:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 13 kwietnia 2022 09:49:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #16

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. 241 KPA wnosimy o:

1. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich poleceń i porozumień, o których mowa w artykule 20 ust. 2 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydanych i zawartych przez Wojewodę od dnia 24 lutego, a także o publikowanie kolejnych poleceń i porozumień, wydawanych i zawieranych w tym trybie, w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę jeżeli takie będą zawierane.

2. publikowanie w BIP na bieżąco wszystkich poleceń i porozumień o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. publikowanie w BIP wszystkich wydatków Urzędu Wojewódzkiego, związanych z działaniami Wojewody w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę.

UZASADNIENIE:

Aktywne przekazywanie aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Wojewodę ma w obecnej sytuacji znaczenie w opanowywaniu sytuacji kryzysowej, koordynowaniu działań pomocowych, wspiera szybką i efektywną wymianę informacji pomiędzy samorządami, organizacjami i społeczeństwem obywatelskim. Wymiana informacji jest obecnie niezbędna do efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów państwa (publicznych, prywatnych, społecznych), minimalizowania chaosu, pojawiającego się w sytuacji kryzysowej.
Publikowanie w/w poleceń i porozumień będzie także czynnikiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa obywatelek i obywateli i ich zaufanie do Państwa.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podjętych działań na adres: {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #15

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. 241 KPA wnosimy o:

1. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich poleceń i porozumień, o których mowa w artykule 20 ust. 2 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydanych i zawartych przez Wojewodę od dnia 24 lutego, a także o publikowanie kolejnych poleceń i porozumień, wydawanych i zawieranych w tym trybie, w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę jeżeli takie będą zawierane.

2. publikowanie w BIP na bieżąco wszystkich poleceń i porozumień o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. publikowanie w BIP wszystkich wydatków Urzędu Wojewódzkiego, związanych z działaniami Wojewody w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę.

UZASADNIENIE:

Aktywne przekazywanie aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Wojewodę ma w obecnej sytuacji znaczenie w opanowywaniu sytuacji kryzysowej, koordynowaniu działań pomocowych, wspiera szybką i efektywną wymianę informacji pomiędzy samorządami, organizacjami i społeczeństwem obywatelskim. Wymiana informacji jest obecnie niezbędna do efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów państwa (publicznych, prywatnych, społecznych), minimalizowania chaosu, pojawiającego się w sytuacji kryzysowej.
Publikowanie w/w poleceń i porozumień będzie także czynnikiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa obywatelek i obywateli i ich zaufanie do Państwa.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podjętych działań na adres: {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #14

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. 241 KPA wnosimy o:

1. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich poleceń i porozumień, o których mowa w artykule 20 ust. 2 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydanych i zawartych przez Wojewodę od dnia 24 lutego, a także o publikowanie kolejnych poleceń i porozumień, wydawanych i zawieranych w tym trybie, w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę jeżeli takie będą zawierane.

2. publikowanie w BIP na bieżąco wszystkich poleceń i porozumień o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. publikowanie w BIP wszystkich wydatków Urzędu Wojewódzkiego, związanych z działaniami Wojewody w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę.

UZASADNIENIE:

Aktywne przekazywanie aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Wojewodę ma w obecnej sytuacji znaczenie w opanowywaniu sytuacji kryzysowej, koordynowaniu działań pomocowych, wspiera szybką i efektywną wymianę informacji pomiędzy samorządami, organizacjami i społeczeństwem obywatelskim. Wymiana informacji jest obecnie niezbędna do efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów państwa (publicznych, prywatnych, społecznych), minimalizowania chaosu, pojawiającego się w sytuacji kryzysowej.
Publikowanie w/w poleceń i porozumień będzie także czynnikiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa obywatelek i obywateli i ich zaufanie do Państwa.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podjętych działań na adres: {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA #13

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. 241 KPA wnosimy o:

1. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich poleceń i porozumień, o których mowa w artykule 20 ust. 2 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydanych i zawartych przez Wojewodę od dnia 24 lutego, a także o publikowanie kolejnych poleceń i porozumień, wydawanych i zawieranych w tym trybie, w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę jeżeli takie będą zawierane.

2. publikowanie w BIP na bieżąco wszystkich poleceń i porozumień o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. publikowanie w BIP wszystkich wydatków Urzędu Wojewódzkiego, związanych z działaniami Wojewody w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę.

UZASADNIENIE:

Aktywne przekazywanie aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Wojewodę ma w obecnej sytuacji znaczenie w opanowywaniu sytuacji kryzysowej, koordynowaniu działań pomocowych, wspiera szybką i efektywną wymianę informacji pomiędzy samorządami, organizacjami i społeczeństwem obywatelskim. Wymiana informacji jest obecnie niezbędna do efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów państwa (publicznych, prywatnych, społecznych), minimalizowania chaosu, pojawiającego się w sytuacji kryzysowej.
Publikowanie w/w poleceń i porozumień będzie także czynnikiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa obywatelek i obywateli i ich zaufanie do Państwa.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podjętych działań na adres: {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji