Listy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wojewoda Pomorski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #11

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 8 lipca 2021 r., podpisane przez Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego maila poprzez
przesłanie maila zwrotnego.

Z poważaniem,

Maja Adamkiewicz

referent prawny

Wydział Prawny i Nadzoru

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Uprzejmie informuję, że pismo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES. Podpis ten można zweryfikować przy pomocy
aplikacji, którą należy pobrać np. ze strony:
<http://elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania>
http://elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania (aplikacja
SZAFIR weryfikująca).

Uprzejmie proszę o potwierdzenie doręczenia pisma.

*Zgodnie z art.25 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE - kwalifikowany podpis
elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

<http://www.obywatel.gov.pl/>

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę -

kliknij na www.obywatel.gov.pl <http://www.obywatel.gov.pl> lub zadzwoń pod
numer 222 500 115.

2

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #11

Szanowny Panie,

nie ma problemu, zależy nam na otrzymaniu odpowiedzi, więc możemy na nią chwilę poczekać. Wniosek wysyłaliśmy na adres rzecznik@gdansk.uw.gov.pl 11.06 o g. 10:34. Przesyłam raz jeszcze jego treść:

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. skanów rozstrzygnięć nadzorczych (stwierdzenie nieważności, stwierdzenie naruszenia prawa) oraz innych rodzajów pism (stanowisk, opinii) wydanych przez wojewodę w latach 2018-2021 (do dnia złożenia wniosku), dotyczących funduszu sołeckiego.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Wojewoda Lubuski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #4

Oto pozostałe załączniki do pisma z 6 lipca b.r

--
Z poważaniem

Anna Łabaziewicz
Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.lubuskie.uw.gov.pl
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. + 48 95 7851815

"Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek informacyjny" lub klikając na link: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html."

1

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Wojewoda Lubuski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #4

Załączniki do pisma z 6 lipca b.r.

--
Z poważaniem

Anna Łabaziewicz
Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.lubuskie.uw.gov.pl
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. + 48 95 7851815

"Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek informacyjny" lub klikając na link: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html."

1

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Wojewoda Lubuski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #4

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej

--
Z poważaniem

Anna Łabaziewicz
Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.lubuskie.uw.gov.pl
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. + 48 95 7851815

"Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek informacyjny" lub klikając na link: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html."

1

RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Pomorski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #11

Dzień dobry,

czy wysyłaliście Państwo na rzecznika? Ostatni mail od Państwa na mojej skrzynce jest z 31.03 i dotyczy covid-19.

Będę szukał i postaram się uzyskać odpowiedź najszybciej jak się da, wiem termin.

Pozdrawiam

Marcin Tymiński

Biuro prasowe PUW w Gdańsku

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #4

Szanowni Państwo,

11 czerwca 2021 r. przesłaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący funduszu sołeckiego. Otrzymaliśmy systemowe potwierdzenie, że wniosek do Państwa dotarł. W związku z tym wzywamy do jak najszybszego przesłania odpowiedzi.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #11

Szanowni Państwo,

11 czerwca 2021 r. przesłaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący funduszu sołeckiego. Otrzymaliśmy systemowe potwierdzenie, że wniosek do Państwa dotarł. W związku z tym wzywamy do jak najszybszego przesłania odpowiedzi.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Wniosek o informację publiczną - województwo opolskie przez Wojewoda Opolski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #8

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa prośbę, otrzymaną drogą mailową w dniu 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej funduszu sołeckiego, uprzejmie informuję, że w województwie opolskim nie wystąpiły wskazane w mailu sytuacje. Wojewoda Opolski w latach 2018-2021 nie stwierdził nieważności i naruszenia prawa oraz nie wydawał opinii dotyczących funduszu sołeckiego.

Z poważaniem

Alicja Serwuszok
Inspektor Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu
tel. 77 45 24 372
[cid:image004.jpg@01D18C22.F3D90D80]
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 125
fax 77 45 24 705
www.opole.uw.gov.pl<http://www.opole.uw.gov.pl/>

" DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ,
NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ"

Administratorem Twoich danych
osobowych jest Wojewoda Opolski.
Dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji czynności urzędowych.
Szczegóły na stronie BIP OUW <https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/klauzula-ogolna.html>

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wojewoda Małopolski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #6

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo znak: OK-I.1331.1.190.2021 Dyrektora Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 25 czerwca 2021 r. stanowiące odpowiedź na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Amante
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Organizacji i Kontroli
Oddział Organizacji, Skarg i Wniosków
tel. (12) 39 21 904

anonimizacja danych jednego z wnioskujących
1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wojewoda Mazowiecki w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #7

Szanowni Państwo,
w zał. przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem,

Anna Dębska
Radca prawny (koordynator)
Wydział Nadzoru Prawnego

Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" 15, 07-410 Ostrołęka
Telefon: +48 29 74 66 255
Faks: +48 29 74 66 202
e-mail: adebska@mazowieckie.pl<mailto:adebska@mazowieckie.pl>
www.gov.pl/uw-mazowiecki<http://www.gov.pl/uw-mazowiecki>

[logo]
_________________________________________________________________________
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki<http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki> w zakładce ochrona danych osobowych.

[cid:image002.jpg@01D75209.BFD157B0]

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

3

odp. na wniosek o udzielenie inf. pub. przez Wojewoda Wielkopolski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #15

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 11 czerwca br.

Z poważaniem
Ewelina Mudrow
Radca prawny
Oddział Nadzoru
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
tel. 61/854 1794
e-mail: emudrow@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

4

Odpowiedź na wniosek z dnia 11.06.21 r. przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #2

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź ws. Państwa wniosku z 11.06.21 r.

z poważaniem

Maciej Tymoszczuk

inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru

Wydział Nadzoru i Kontroli

<mailto:mtymoszczuk@bydgoszcz.uw.gov.pl> mtymoszczuk@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. + 48 52 349 73 37

<https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski>
www.gov.pl/uw-kujawsko-pomorski

cid:image001.jpg@01D6A174.ADC47520

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie
<http://www.gov.pl/uw-kujawsko-pomorski> www.gov.pl/uw-kujawsko-pomorski

2

odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Wojewoda Śląski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #12

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

Z poważaniem
Joanna Swadźba

--
Wydział Nadzoru Prawnego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul.Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 32 - 20 77 496
np@katowice.uw.gov.pl

4

Pismo z PUW, Symbol: ŚR-V.1331.6.2021 [KWRID: 4011938] przez Wojewoda Podkarpacki w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #9

Dzień dobry,
Otrzymałeś pismo wysyłane automatycznie z systemu e-Dok z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje o otrzymanym piśmie:
-------------------------------
Symbol pisma: ŚR-V.1331.6.2021
Data pisma: 2021-06-23
Dotyczy: informacja
Osoba do kontaktu: Bartosz Zawadzki

Informacje o sprawie z której pismo zostało wysłane:
----------------------------------------------------
Symbol sprawy: ŚR-V.1331.6.2021
Dotyczy: WATCHDOG - w spr funduszu sołeckiego
Osoba prowadząca sprawę: Bartosz Zawadzki
Symbol komórki: ŚR-V
Nazwa komórki: Oddział Usuwania Klęsk Żywiołowych

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
----------------------------------------------------
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w zakresie spraw realizowanych w PUW w Rzeszowie.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), jeśli są błędne lub nieaktualne oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przetwarzania.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie można uzyskać pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/informator-klienta/ w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych"

6

uzupełnienie pisma - informacja publiczna przez Wojewoda Podlaski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #10

Dzień dobry,
W uzupełnieniu pisma z dnia 14 czerwca 2021 r., znak NK-II.1331.9.2021.MWM, w sprawie udzielenia informacji publicznej, przesyłam w załączeniu pisma dotyczące funduszu sołeckiego.
Z wyrazami szacunku

Magdalena Wiertel - Małyszko
Starszy Inspektor Wojewódzki
Oddział Nadzoru Komunalnego
Wydział Nadzoru i Kontroli
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. 857439367

4

odpowiedź z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przez Wojewoda Łódzki w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #5

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam pismo - odpowiedź z Łodzkiego Urzędu Wojewodzkiego.

Monika Serwach

starszy inspektor wojewodzki

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

**Obowiązek informacyjny**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy,
że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łodzki. Siedzibą Wojewody Łodzkiego jest Łodzki Urząd Wojewodzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łodź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: [kancelaria@lodz.uw.gov.pl](mailto:kancelaria@lodz.uw.gov.pl); skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: [iod@lodz.uw.gov.pl](mailto:iod@lodz.uw.gov.pl).

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia w zw. z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow. Odbiorcami danych mogą być:

1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisow prawa;

2. podmioty, ktore przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, jednak nie dłużej niż przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organow zespolonej administracji rządowej w wojewodztwie i urzędow obsługujących te organy.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

( **Uwaga** : realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa,
na podstawie ktorych odbywa się przetwarzanie danych).

1. W przypadku, w ktorym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

1. obowiązkowe, jeżeli wynika z przepisow prawa i jest warunkiem załatwienia sprawy w Łodzkim Urzędzie Wojewodzkim w Łodzi;

2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody, jednak jest niezbędne do załatwienia sprawy w Łodzkim Urzędzie Wojewodzkim w Łodzi.

4. **Twoje dane nie będą przetwarzane w spos ob zautomatyzowany w tym rownież w formie profilowania.**

1

RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Dolnośląski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego na Państwa wniosek z dnia 11 czerwca 2021 r.

Z poważaniem

3

odpowiedź na e-mail - ŚUW Kielce przez Wojewoda Świętokrzyski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #13

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 11 czerwca 2021 r.

Z poważaniem

Joanna Górecka
Inspektor Wojewódzki
Oddział ds. Organizacyjnych
Wydział Organizacji i Kadr
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

tel. 41 342 15 69

2

Odpowiedź na wniosek przez Wojewoda Lubelski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #3

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem.

--
Marta Panasiuk
starszy inspektor wojewódzki
Biuro Wojewody
LUW w Lublinie
tel. (81) 74-24-259

3

Odpowiedź na pismo z dnia 11 czerwca 2021 roku cz. 2/2 przez Wojewoda Zachodniopomorski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #16

--------------------------------------------------------------

Karolina Kaliszewska

Wydział Prawny

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Tel.: 91 43 03 703 Fax: 91 43 03 27

4

Odpowiedź na pismo z dnia 11 czerwca 2021 roku cz. 1/2 przez Wojewoda Zachodniopomorski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #16

--------------------------------------------------------------

Karolina Kaliszewska

Wydział Prawny

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Tel.: 91 43 03 703 Fax: 91 43 03 27

5

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez Wojewoda Warmińsko-Mazurski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #14

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na
wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwał jst
dotyczących funduszy sołeckich.
Z poważaniem st. insp. wojewódzka Zofia Nowosielska

/Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś
ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy
i jej usunięcie./

/Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ochrona-danych-osobowych
i w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
w Punkcie Obsługi Klienta./

1

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Wojewoda Podlaski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #10

Dzień dobry,
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej - pismo znak NK-II.1331.9.2021.MWM, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Magdalena Wiertel - Małyszko
Starszy Inspektor Wojewódzki
Oddział Nadzoru Komunalnego
Wydział Nadzoru i Kontroli
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. 857439367

1

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Podlaski w sprawie Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego #10

Twoja wiadomość

Do: Zarzecka Anna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 11 czerwca 2021 12:34:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta bez czytania o godzinie 14 czerwca 2021 11:28:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.