Instytucje i sprawy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI

Zawartość
Wniosek o informację publiczną KatarzynaBatkoToluc
Przeczytano: Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
RE: Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
odpowiedź na pismo ON.906.04.2020 z dnia 08.04.2020 r. katarzyna.witek@siecobywatelska.pl
RE: Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Pomoc dla niepełnosprawnego Tomka SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Dramat Klaudii - pomóżmy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Pomóżmy Razem wyleczyc chore serce Tymonka SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Malutki Tymonek walczy o serce. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Rodzice Dominika proszą Państwa o wsparcie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Rodzice Dominika proszą Państwa o wsparcie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Winda dla Dawida Zagroba SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie dla Dominika. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

Zawartość
Wniosek o informację publiczną KatarzynaBatkoToluc
dot. wniosku o informację publiczną (pismo w załączniku) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
dot. informacji publicznej - Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10_2020 Dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia formularza „Wywiad Epidemiologiczny SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Wytyczne postępowania dla lekarzy mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 (Warszawa, 14.03.2020 r.) (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruszem SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dla SOR i IP (Szpital Zachodni w SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej dla personelu medycznego przy kontakcie ... (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Wskazówki dla personelu medycznego do przeprowadzenia diagnostyki labolatoryjnej w kierunku COVID-19 w oparciu o definicję przypadku z dnia 9.04.2020 (Szpital Zachodni w G SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem 2019-nCOV (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem COVID – 19 (aktualizacja 09.03.2020 r.) (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania w NiŚPL z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem COVID – 19 (aktualizacja 06.03.2020 r.) (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Algorytm kwalifikacji pacjenta do izolacji w czasie zagrożenia epidemiologicznego koronawirus COVID - 19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Algorytm postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem w oddziale szpitalnym (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Definicja przypadku podejrzanego o zakażenie 2019 - nCoV (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Schemat postępowania w przypadku zgłoszenia się do SOR pacjenta z podejrzeniem SASR-nCoV 2 (v. 3.0) z dnia 18.03.2020 r. (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Koronawirus SARS-CoV-2 - Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Regulamin dla pacjenta izolowanego w izolatce SOR w sytuacji podejrzenia o SARS-nCoV 19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania z dzieckiem w SOR_IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Szpitala Zachodniego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad postępowania podczas epidemii (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania z pacjentami SOR w okresie pandemii Covid-19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Karta COVID – 19 Ankieta pacjenta zgłaszającego się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 PTE i LCZ w. 31.03.2020 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II
Wysyłanie wiadomości e-mail: Schemat postępowania w przypadku zgłoszenia się do SOR pacjenta z podejrzeniem COVID-19 z dnia 24.03.2020 r. (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II