Listy

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #504

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@zozbogatynia.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2020-03-31 22:37

odczytano w dniu 2020-05-22 13:57.

Uzupełnienie informacji publicznej- Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego przez RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #131

Radom, 22.05.2020 r.

Sekcja Organizacji przesyła w załączeniu uzupełnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Paulina Fijałkowska
Sekcja Organizacji R.Sz.S.

3

RE: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #17

W załączeniu pisma

Zdzisława Litwin

Asystentka Dyrektora

Wojewódzki Szpital Św. Ojca Pio

ul. Monte Cassino 18

Tel. 16 677 50 02

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #12

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
--
Celina Szymczak

Dział Organizacji
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7331 204

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #444

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej (skan).

--
Pozdrawiam

*Marlena Gutowska*
Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu
*---*
*SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZASNYSZU*
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
NIP *761-13-33-881*, REGON *000302480*
fax: *+48 297 534 380*
centrala tel: *+48 297 534 300*
sekretariat tel: *+48 297 534 318*
www: http://szpitalprzasnysz.pl
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

*---*
/Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie
dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej
wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i
usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej
wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub
podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości
jest surowo wzbronione./
*---*
*Please consider the environment before printing this mail note. Czy
musisz drukować tą wiadomość? Lasów ubywa!*

2

(bez tematu) przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #383

Szanowni Państwo

Obecny czas jest bardzo intensywnym i wytężonym czasem pracy dla placówek medycznych i obciążanie szpitali dodatkowymi zadaniami czy udzielanie dodatkowych informacji dodatkowo ten stan pogłębia.
W odpowiedzi na Państwa maila informuję, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu nie posiada oddziału chorób zakaźnych, a więc pacjenci w pierwszej z podejrzeniem lub objawami zarażenia COVID – 19 są kierowani do placówek posiadających taki oddział.
1. We wskazanym przez Państwa okresie nie hospitalizowaliśmy pacjentów z zakażeniem COVID-19.
2. W strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wszystkie procedury dotyczące postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia COVID – 19, są opracowane zgodnie z wytycznymi WHO, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz NFZ. Procedury są dokumentami wewnętrznymi i nie mogą zostać Państwu udostępnione.
3. W celu segregacji medycznej pacjentów przed szpitalem umieszczone są namioty, w których dokonywany jest pomiar temperatury i zbierany wywiad epidemiologiczny. Przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym ustawiony jest namiot dedykowany wyłącznie dla pacjentów SOR.
4. Rodzaj środków indywidulanych używanych w kontekście COVID-19 z uwzględnieniem okoliczności, personelu i zakresu podejmowanych czynności opracowano na podstawie Rational use of personal protective equipment for coronawirus disease 2019 (COVID-19).
5. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nie wykonujemy testów. testy pacjentów i personelu wykonywane są w innych placówkach.
6. Opracowano algorytm postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 w USK w Opolu.
7. Ze względu na posiadany przez szpital system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wewnętrzną politykę bezpieczeństwa informacji i zawartymi tam zapisami osobami wskazanymi do wypowiedzi medialnych jest Rzecznik Prasowy, Dyrektor Generalny oraz osoby upoważnione przez Dyrektora.

Pozdrawiam
Adriana Mazurkiewicz-Fornalik
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
Inspektor Ochrony Danych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Al. W.Witosa 26, 45-401 Opole
tel.: 77 45 20 796

---------------------
Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnie załączonymi do niej plikami jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej znajdują się na stronie USK w Opolu http://usk.opole.pl/rodo.php
Dziękuję.

FW: odpowiedź przez DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #245

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź Szpitala im. Marciniaka w przedmiotowej
sprawie

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

z poważaniem

Anna Ratajczak

Specjalista

Dział Organizacji i Nadzoru

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław

tel. 71/306-44-49

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #404

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej oraz skan decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej w
zakresie punktu 6 wniosku. Oryginał pisma zostanie przesłany dziś listem
poleconym.

Z poważaniem,
Barbara Czachowska
\--
Sekretariat
Tel.: 32 27 76 102
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
NIP 648-270-05-83 | REGON 241127857
Kapitał zakładowy 89 285 850,00 zł | KRS 0000328484
Wpisany do rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

[www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl)
[www.facebook.com/szpitalzabrze](http://www.facebook.com/szpitalzabrze)

_Wiadomo ść ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne informacje. Zakazane jest kopiowanie lub
jakiekolwiek ujawnianie treści wiadomości lub jej załącznikow osobom trzecim.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i jej całkowite usunięcie z poczty elektronicznej oraz innych nośnikow
danych._

_This message and any attachment are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient you
must not copy this message or attachment or disclose it to any other person.
If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete
this message from your system._

2

Informacja publiczna przez POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #574

Dzień dobry,

Wobec treści art.15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nawiązując do
korespondencji o udzielenie informacji publicznej Powiatowy Zespół Szpitali
w Oleśnicy odpowiedzi udzieli w terminie określonym w tym przepisie.

Pismo w wersji papierowej zostanie przesłane pocztą tradycyjną.

---

Pozdrawiam

Sekretarka PZS w Oleśnicy

Halina Palma

----------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

sekretariat: tel. 071 77 67 427, fax 071 77 67 307

e-mail: <mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl> sekretariat@pzsolesnica.pl

Odpowiedz na Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #160

Dzień dobry,
Przesyłam odpowiedz na Wniosek o informację publiczną przesłany od
Państwa w dniu 23.04.2020 r .
Pozdrawiam
Monika Golba

/Pozdrawiam/
/Monika Golba/
/Sekretarka Sekretariat Główny/
/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach/
/ul.Józefa Bema 1, 24-100 Puławy/
/Telefon: 81 45 02 274/
/Fax: 81 470 83 01/
/E-mail: spzoz@szpitalpulawy.pl/
/http://szpitalpulawy.pl /
/http://facebook.com/szpitalpulawy /

W dniu 2020-04-23 o 17:21, sprawa-20283@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odp: Przekazana: dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #96

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź informację dot. udostępnienia
informacji publicznej.
Pismo zostało przesłane również listem poleconym.

Z poważaniem
Kamila Zadrożna-Ciećko


Dział Organizacyjny
tel. (71) 733 11 81 | e-mail: dor@usk.wroc.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213 | 50-556 Wrocław

>>> Dział Organizacyjny 2020-04-24 11:06 >>>
Szanowni Państwo,

ponownie przesyłam pismo dot. udostępnienia informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem
Kamila Zadrożna-Ciećko
tel. 71 733 11 81

>>> Dział Organizacyjny 2020-04-09 09:50 >>>

Szanowni Państwo,

w zął. pismo dotyczace ww. wniosku.

Z poważaniem
Kamila Zadrożna-Ciećko

Dział Organizacyjny
tel. 71 733 11 81

1

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #572

Szanowni Państwo.

W załączeniu przesyłam stanowisko Dyrektora Szpitala w odpowiedzi na
Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem
Żaneta Jończak

W dniu 2020-04-21 o 11:08, Powiatowy Szpital w Iławie pisze:
--

Dziękuje i Pozdrawiam,
Żaneta Jończak
Kierownik Działu Organizacyjnego
Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie
14-200 Iława
ul. Gen. Andersa 3
tel. 89 6449 806

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
,,Rozporządzeniem’’,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im.
Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany
został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail:
abi@szpital.ilawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe:
oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi
podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
• umowy - 10 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
• faktury VAT – 5 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie projektu
współfinansowanego z UE.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych
będzie brak możliwości realizacji umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

1

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #178

Szanowni Państwo,

Działając jako pełnomocnik SPZZOZ w Kozienicach (skan pełnomocnictwa w załączeniu) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej informuję, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Wskazując na powyższe informujemy, że w zakresie złożonego wniosku o dostęp do informacji Publicznej, Szpital zajmie stanowisko w przywołanym ustawowym terminie, którego bieg rozpocznie się po odwołaniu wprowadzonych odpowiednio w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r. poz 433 ze zm.) oraz odpowiednio po odwołaniu wprowadzonego również rozporządzeniem Ministra Zdrowie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r. poz 491 ze zm.).

Na ten moment bez angażowania dodatkowych sił personelu medycznych, możemy wskazać, że wobec personelu zatrudnionego w naszej placówce nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji szpitala (odpowiedź na pytanie 10).

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę obecnej sytuacji stanu epidemii oraz utworzeniem w naszej placówce specjalnego oddziału do opieki nad pacjentami walczącymi z COVID-19. Te okoliczności powodują, iż Szpital trwa na co dzień w nieustannej walce z bieżącymi problemami zapewnienia jak największego bezpieczeństwa wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu oraz ciągłości funkcjonowania pozostałych oddziałów szpitalnych. Naszym priorytetem jest życie i zdrowie wszystkich pacjentów naszego Szpitala, dlatego - mimo szacunku do Państwa pracy - udzielenie informacji o tak szerokim spektrum stanowi poważne ryzyko realizacji tych czynności z pokrzywdzeniem podstawowych dóbr naszych pacjentów.

Z poważaniem,
radca prawny Artur Zawolski

Pozdrawiam,
administracja
Zespół Administracji

[cid:ecb36a91-13f2-486e-869a-96a3d8e8f69a.png]

[cid:mkz_stopka_c6814749-a5d4-41d8-b69f-3f0c19ee075b.png]

Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni
ul. Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, t. 22.622.64.39, f. 22.889.27.27
kancelaria@mkzpartnerzy.pl
www.MKZpartnerzy.pl<http://www.mkzpartnerzy.pl/>
Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[cid:82e4384c-bff4-465c-bdfd-2b044e2d1f48.png]Please consider the environment before printing this e-mail.

Pokaż dojazd<https://www.google.pl/maps/dir//mkz+partnerzy/@52.2064285,20.9475988,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x471eccfaa8ee1225:0x97a1a068770e7d21!2m2!1d21.0176383!2d52.2064492>, Pokaż parking<http://www.mkzpartnerzy.pl/app/uploads/2018/03/mapka-parking.jpg>

4

Wojewódzki Szpital Tarnobrzeg przez WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #328

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na email z dnia 23.04.2020

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 31.03.2020r. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #545

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020r.

Z poważaniem

Magdalena Uściłowska

Sekretariat

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

1

odp. na wniosek przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #71

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na Państwa wniosek z dnia 24.04.2020.

--
Z poważaniem,

mgr Joanna Adamczyk

Kierownik Działu Organizacyjnego

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

6

pismo dot. udostępnienia informacji publicznej. przez 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #113

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy pismo numer 667/2020 dot. udostępnienia
informacji publicznej.

--
Z wyrazami szacunku

Aleksandra Benedykciuk
Sekretariat z Kancelarią Ogólną
7 Szpital Marynarki  Wojennej

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #46

1

odpowiedź na wniosek przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #19

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
dotyczących wirusa SARS-CoV-2.

z poważaniem,

Karolina Salamon
Sekcja Organizacji i Marketingu
Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie

ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno

1

wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #341

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowiec,
w odpowiedzi na maile z dnia 31.03. 2020 oraz 23.04.2020 r. przesyłam w
załączeniu odpowiedź na zadane pytania oraz załączniki z procedurami.

_Z wyrazami szacunku,_

_Marta Piasecka_

_Sekretariat Lekarza Naczelnego_

_Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu_

_tel. 32/ 368 24 65_

2

Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #334

Witamy

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną

2

Odpowiedzi na pytania przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #140

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na postawione przez Państwa pytania.

--
Z poważaniem
r.pr. Dominik Krzanowski

Zespół Radców Prawnych
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

tel. 84 677 32 88

3

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #158

W odpowiedzi na Państwa wniosek SPZOZ w Myślenicach przesyła scan
odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

z poważaniem

Agnieszka Kasperek

proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentów

Dziękuję

W dniu 09.04.2020 o 15:00, sprawa-20281@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #158

W odpowiedzi na Państwa wniosek SPZOZ w Myślenicach przesyła scan
odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

z poważaniem

Agnieszka Kasperek

proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentów

Dziękuję

W dniu 09.04.2020 o 15:00, sprawa-20281@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HELU w sprawie Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2 #212

W odpowiedzi na email z dnia 27.03.2020r 115 Szpital Wojskowy z
Przychodnią SPZOZ w Helu informuje co następuje :

1)Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w
czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2

odpowiedź - 0 osób

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
na dzień otrzymania wniosku?

odpowiedź - 0 osób

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia

poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na
SARS-CoV-2?

odpowiedź - 0 osób

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
/szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

odpowiedź – Tak.

a)jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,

odpowiedź - Izba przyjęć.

b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
przyjęć/oddziale ratunkowym.

odpowiedź - obecnie z uwagi na znaczne obciążenie zadaniami podstawowymi
nie ma możliwości oddelegowania pracowników administracyjnych do
skanowania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur.

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
działania.

odpowiedź - 115 Szpital Wojskowy przeznaczył na ten cel specjalistyczny
namiot spełniający odpowiednie wymagania.

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

odpowiedź - obecnie z uwagi na znaczne obciążenie zadaniami podstawowymi
nie ma możliwości oddelegowania pracowników administracyjnych do
skanowania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur.

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

odpowiedź - 115 Szpital Wojskowy dysponuje odpowiednimi środkami ochrony
osobistej tj. maski, przyłbice, rękawiczki oraz kombinezony ochronne.

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
wirusa SARS-CoV-2?

odpowiedź - nie, testy przeprowadza na podstawie podpisanej umowy
podmiot zewnętrzny.

a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
oczekiwania na wynik?

b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
do dnia otrzymania wniosku?

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

odpowiedź - izolacja w przeznaczonych do tego pomieszczeniach.

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

odpowiedź – nie.

Z poważaniem

--
Anita Nowakowska

Sekretariat
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Boczna 10, 84-150 Hel
tel. (58) 6904-260, faks (58) 572 1083
mail: info@szpitalhel.pl

W dniu 27.03.2020 o 15:42, sprawa-20335@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1