Opis

Sprawdzamy, jak RDOŚ-ie obsługiwały wnioski o informację o środowisku w roku 2023. Monitoring należy do serii monitoringów, służących zebraniu danych do kolejnej edycji "Raportu o stanie jawności w Polsce".

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie10
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie10
Lubuskie10
Łódzkie10
Małopolskie10
Mazowieckie10
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie10
Pomorskie10
Śląskie10
Świętokrzyskie10
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie10

Instytucje i sprawy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
odpowiedź na wniosek


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

: 2

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

: 1

Pismo z RDOŚ w Rzeszowie, Symbol: WSI.402.239.2024 [KWRID: 503377]


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

: 1

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

: 1

Fwd: proszę o wysłanie maila - adres w załączeniu - dziękuje


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

: 1

odpowiedź dot. wniosku z dnia 25.06.2024


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

: 1

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Odpowiedź na wniosek z dnia 25.06.2024 r.


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

: 5

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Odpowiedź na wniosek - sprawa -71322


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

: 3

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

: 2

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Udostępniona informacja publiczna RDOŚ w Łodzi


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

: 4

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

: 3

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Read-Receipt: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Pismo z RDOŚ Kielce, Symbol: WPN-II.0123.3.2024.AŁ [KWRID: 103474]


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

: 2

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie i zawiera informację o przedłużeniu
terminu na odpowiedź.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

: 4

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Pismo RDOŚ w Warszawie


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i zawiera informację o przedłużeniu
terminu na odpowiedź.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

: 3

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

: 1

odpowiedź do sprawy -71320 (Wniosek o udostępnienie informacji WONS.402.263.2024.LMS -RDOŚ Szczecin)


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

: 3

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Udostępnienie informacji o środowisku, znak: WOIŚ.402.151.2024.KS1


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

: 3

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Udostępnienie informacji


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

: 2

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

: 1

Odpowiedź RDOŚ w Bydgoszczy, znak: WIS.0123.8.2024.KH


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

: 1

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej SOWP
Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
RDOŚ Katowice - WSI.0123.15.2024.EJ - - odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach i zawiera informację o przedłużeniu
terminu na odpowiedź.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

: 4

  • 1