Opis

Sprawdzamy, czy komendanci Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej organizowali szkolenia z zakresu wolności słowa, prawa do informacji i dostępu do informacji publicznej w roku 2023. Monitoring należy do serii monitoringów, służących zebraniu danych do kolejnej edycji "Raportu o stanie jawności w Polsce".

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie10
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie10
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Instytucje i sprawy

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
dot. wniosek o udostepnienie informacji dot. organizacji szkoleń 2023


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023 SOWP
Read: Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy
ODP: Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy

: 5

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
  • 1