Opis

Sprawdzamy, czy komendanci Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej organizowali szkolenia z zakresu wolności słowa, prawa do informacji i dostępu do informacji publicznej w roku 2023. Monitoring należy do serii monitoringów, służących zebraniu danych do kolejnej edycji "Raportu o stanie jawności w Polsce".

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie10
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie10
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

dot. wniosek o udostepnienie informacji dot. organizacji szkoleń 2023 przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej w sprawie Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej #4
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

ODP: Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023 przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy w sprawie Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej #2
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

5
  • 1