Opis

Sprawdzamy, czy komendanci Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej organizowali szkolenia z zakresu wolności słowa, prawa do informacji i dostępu do informacji publicznej w roku 2023. Monitoring należy do serii monitoringów, służących zebraniu danych do kolejnej edycji "Raportu o stanie jawności w Polsce".

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie10
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie10
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Wyniki

Temat e-mail
Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023

Podsumowanie wyników