Opis

Wojewodowie w oparciu o stosowne przepisy są zobligowani do prowadzenia nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi). W związku z tym powinni mieć jakiś rodzaj rejestru, o który wnioskujemy, by w przyszłości móc monitorować również straże gminne (miejskie). Monitoring należy do serii monitoringów, służących zebraniu danych do kolejnej edycji "Raportu o stanie jawności w Polsce".

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie10
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie10
Lubuskie10
Łódzkie10
Małopolskie10
Mazowieckie10
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie10
Pomorskie10
Śląskie10
Świętokrzyskie10
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie10

Instytucje i sprawy

Wojewoda Podkarpacki     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Read receipt: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Wojewoda Podkarpacki
odpowiedź


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Podkarpacki i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Podkarpacki

: 2

Wojewoda Zachodniopomorski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Przeczytano: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Wojewoda Zachodniopomorski i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Zachodniopomorski

: 1

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Zachodniopomorski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Zachodniopomorski

: 3

Wojewoda Mazowiecki     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Wojewoda Mazowiecki i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Mazowiecki
Odpowiedź na wniosek o IP


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Mazowiecki i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Mazowiecki

: 3

Wojewoda Lubuski     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
znak sprawy: BZK-VII.1331.3.2024


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Lubuski i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Lubuski

: 2

Wojewoda Lubelski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Read-Receipt: [Junk released by User action] Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Wojewoda Lubelski
dane dot. straży miejskiech woj. lubelskiego


Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

Wojewoda Lubelski

: 1

Wojewoda Śląski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
pismo - odpowiedź na informację publiczną


Ocena LLM: ```
A) email jest odpowiedzią z {institution} i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.
```

Wojewoda Śląski

: 3

Wojewoda Wielkopolski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Odpowiedz na wniosek o udostenienie informacji publicznej z dnia 19.06.2024 r.


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Wielkopolski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Wielkopolski

: 2

Wojewoda Dolnośląski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Udzielenie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Dolnośląski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

None

: 1

Wojewoda Świętokrzyski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
RE: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Świętokrzyski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Świętokrzyski

: 2

FW: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Świętokrzyski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Świętokrzyski

: 2

Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) przez Wojewoda Świętokrzyski - Fedrowanie


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Wojewoda Świętokrzyski i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Świętokrzyski

Wojewoda Łódzki     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Wojewoda Łódzki
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Łódzki i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Łódzki

: 2

Wojewoda Warmińsko-Mazurski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

: 1

Re: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Warmińsko-Mazurski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

: 6

Wojewoda Kujawsko-Pomorski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Przeczytano: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informacja publiczna


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Kujawsko-Pomorski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

: 1

Wojewoda Małopolski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych)


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Wojewoda Małopolski
Watchdog Polska - straże gminne - informacja publiczna - odpowiedź


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Małopolski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Małopolski

: 1

Wojewoda Podlaski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. straży miejskich (gminnych) SOWP
Informacja publiczna


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Podlaski i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Wojewoda Podlaski

: 2

Wojewoda Pomorski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Wojewoda Opolski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

  • 1