Opis

Sprawdzamy, jak sądy apelacyjne obsługiwały wnioski o informację w roku 2023. Monitoring należy do serii monitoringów, służących zebraniu danych do kolejnej edycji "Raportu o stanie jawności w Polsce".

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie10
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie10
Lubuskie00
Łódzkie10
Małopolskie10
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie10
Podlaskie10
Pomorskie10
Śląskie10
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie10

Instytucje i sprawy

Sąd Apelacyjny w Szczecinie     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie
A.0123.87.2024


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Szczecinie i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

: 1

A.0123.87.2024


Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Szczecinie i zawiera odmowę odpowiedzi na
pytania z wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

: 1

A.0123.87.2024


Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Szczecinie i zawiera odmowę odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

: 1

Sąd Apelacyjny w Warszawie     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Automatyczna odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Warszawie i zawiera odmowę odpowiedzi na
pytania z wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Warszawie
odpowiedź na wniosek Adm.0123.364.2024


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Warszawie i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Katowicach     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
OADM.0123.94.2024


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Katowicach i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

: 1

Sąd Apelacyjny w Poznaniu     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Prezes SA - dot. wniosku inf. publicznej z dnia 17.04.2024r.


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Poznaniu i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

: 1

Sąd Apelacyjny w Krakowie     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Krakowie
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Krakowie
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Krakowie
Adm.0123.99.2024 Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie udziela odpowiedzi na wniosek


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Krakowie i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Krakowie

: 2

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
RE: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

: 1

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

: 3

Sąd Apelacyjny w Białymstoku     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
RE: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Sąd Apelacyjny w Białymstoku
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
znak sprawy: A.0123.63.2024


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Białymstoku i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

: 3

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Rzeszowie i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

: 2

Sąd Apelacyjny w Gdańsku     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Informacja publiczna


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Gdańsku i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

: 1

Sąd Apelacyjny w Lublinie     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Lublinie
Adm.0123.53.2024 informacja publiczna


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Lublinie i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Lublinie

: 1

Sąd Apelacyjny w Łodzi     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 SOWP
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Łodzi
Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Łodzi
Pismo Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2024 roku o nr AV.0123.61.2024 stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 17 kwietnia 2024 roku.


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Apelacyjny w Łodzi i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Sąd Apelacyjny w Łodzi

: 1

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • 1