Opis

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Listy

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez POCZESNA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #814

Twoja wiadomość

Do: poczesna@poczesna.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 08.11.2021 20:24

usunięto w dniu 21.09.2022 09:42.

Nieprzeczytane: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŻYCHLIN w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #450

Twoja wiadomość

Do: Janina Stasiak
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: poniedziałek, 8 listopada 2021 19:15:33 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 8 lipca 2022 14:20:43 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRZEZINY w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1127

Twoja wiadomość

Do: urzad@brzeziny-gmina.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2021-11-08 20:26

usunięto w dniu 2022-06-21 12:09.

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARA DĄBROWA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1208

Twoja wiadomość

Do: ug@staradabrowa.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2021-11-08 20:28

usunięto w dniu 2022-03-28 10:16.

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #144

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 08.11.2021 11:52

usunięto w dniu 14.02.2022 07:54.

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIŁORADZ w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #696

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@miloradz.malbork.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 08.11.2021 19:22

usunięto w dniu 13.12.2021 12:27.

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LIPOWA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #883

Twoja wiadomość

Do: uglipowa@tenit.com.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2021-11-08 19:24

usunięto w dniu 2021-11-29 10:27.

odpowiedź na maila dot. zamieszczenia informacji o rekrutacji do Szkoły Inicjatym Strażniczych przez BYTNICA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #344

W odpowiedzi na maila dot. umieszczenia informacji o rekrutacji do Szkoły
Inicjatyw Strażniczych Urząd Gminy w Bytnicy informuje, że informacja
została zamieszczona pod linkiem:

https://bytnica.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/201758/szkola_inicjatyw_strazniczy
ch

Z poważaniem

Marlena Żyłanis

Urząd Gminy Bytnica

Specjalista ds. Obsługi Biura Rady,

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Współpracy z NGO

68 391 87 14, 68 391 87 00 wew. 44,

m.szaja@bytnica.pl

Odpowiedź na wniosek przez DRZYCIM w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #244

Dzień Dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 8 listopada 2021
r.

Pozdrawiam

Anna Maćkowska

Sekretarz Gminy Drzycim

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

tel. 52 33 17 079 wew. 23

www.drzycim.pl <http://www.drzycim.pl>

www.bip.drzycim.pl <http://www.bip.drzycim.pl>

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych
jest:

Wójt Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
na stronie:

www.drzycim.pl lub www.bip.drzycim.pl

2

Re: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WIELOWIEŚ w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #798

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Waszego maila informuję, że informacje na temat
rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych  zostały zamieszczone na
stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś.

Link:
https://wielowies.pl/362/watchdog-polska-zaprasza-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych.html

Z poważaniem

Gabriela Jastrzembska

*Sekretarz Gminy - Urząd Gminy Wielowieś*
ul.Główna 1, 44-187 Wielowieś
*tel:* 660-765-841 *tel: * 32 237 85 20
*e-mail:* sekretarz@wielowies.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w korespondencji
elektronicznej jest Wójt Gminy Wielowieś 1, 44-187 Wielowieś, tel: (032)
237 85 00, e-mail: info@wielowies.pl - dalej ADO. Kontakt z Inspektorem
ochrony danych: iod@wielowies.pl. ADO przetwarza Pani/Pana dane w celu
rozpatrzenia otrzymanej korespondencji, oraz wymiany informacji drogą
elektroniczną, w tym przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie
elektronicznej. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty
elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu (art. 6 ust.1 lit a RODO).
Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie
internetowej : LINK
<https://wielowies.pl/167/klauzula-informacyjna-e-mail.html>

W dniu 2021-11-09 o 08:30, Urząd Gminy Wielowieś pisze:
-

1

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RYPIN w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #217

Twoja wiadomość

Do: rypin@rypin.eu
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 08.11.2021 15:16

usunięto w dniu 24.11.2021 07:55.

RE: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LISKÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #950

Uprzejmie informujemy, że przekazaliśmy Państwa maila do stowarzyszeń z terenu Gminy Lisków.

Patrycja Wesołek

URZĄD GMINY W LISKOWIE

ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

tel.: 62 76 34 114, fax: 62 594 48 07

email: gmina@liskow.pl

1

Informacja o naborze do Szkoły Inmicjatyw Strażniczych przez MIĘDZYRZECZ w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #369

Dzień Dobry

Informuję o opublikowaniu komunikaty dotyczącego naboru do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych. Poniżej link do informacji

Pozdrawiam

https://www.miedzyrzecz.pl/PL/1000/3271/Ruszyl_Nabor_do_Szkoly_Inicjatyw_Str
azniczych/k/

---------------------------------------

Dariusz Brożek

Wydział Spraw Społecznych

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

tel. 95 742 69 73

Więcej informacji z Gminy Międzyrzecz:

www.miedzyrzecz.pl <http://www.miedzyrzecz.pl/>

https://twitter.com/UMMiedzyrzecz

facebook: @miedzyrzeczgmina

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informuje, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul.
Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: <mailto:um@miedzyrzecz.pl>
um@miedzyrzecz.pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez email:
<mailto:azacminski@miedzyrzecz.pl> ido@miedzyrzecz.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań i
obowiązków ciążących na administratorze.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności
administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
wykonanie tych czynności.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich
przechowywania i przetwarzania.

informacja przez KRZYŻANÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #454

Dzień dobry,

w związku z Państwa pismem z dnia 08.11.2021r. informuje, iż informacje
o rekrutacji do szkoły inicjatyw Strażniczych zamieścilismy na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów.

Izabella Sobolewska

Urząd Gminy Krzyżanów

Re: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOWIESY w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #556

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na email Urząd Gminy Kowiesy informuje, że informacja
dotycząca rekrutacji do Szkoły inicjatyw Pożarniczych została
umieszczona na stronie internetowej naszej gminy.

Z poważaniem

Janina Powązka

inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji

Urząd Gminy Kowiesy,

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

tel. 46/831-70-26 wew. 21, fax 46/831-70-81

e-mail; urzad@kowiesy.pl

W dniu 2021-11-08 o 19:15, sprawa-43196@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja o projekcie przez ŻARÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #12

Dzień dobry,

Poniżej wysyłam link do strony internetowej, gdzie zamieszczona jest
informacja o Bezpłatnej Szkole Inicjatyw Strażniczych:

https://www.um.zarow.pl/aktualnosci/n,233816,bezplatna-szkola.html

Serdecznie pozdrawiam.

RE: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIKSTAT w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1123

Dzień dobry !

Podaję adres strony, na której znajduje się informacje o Państwa inicjatywie: https://mikstat.pl/rekrutacja-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych/.

Danuta Kamińska

Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat , ul. Krakowska 17,63-510 Mikstat. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych maga Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.mikstat.pl

1

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS) przez NIEBORÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #396

Dzień dobry,
Urząd Gminy Nieborów informuje, że została rozpowszechniona informacja dot. Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS), dostarczona przez Państwa drogą mailową.

Z poważaniem
Paweł Tartanus

Informacja o publikacji - Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PAWŁOWICZKI w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #622

Dzień dobry,

w dniu 10 listopada 2021 r pod niniejszymi linkami została umieszczona informacja o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

https://pawlowiczki.pl/24/97/aktualnosci.html

https://pawlowiczki.pl/447/97/szkola-inicjatyw-strazniczych.html

Z poważaniem

Dorota Cybulska

Podinspektor ds. organizacyjnych

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

Plac Jedności Narodu 1

47-280 Pawłowiczki

ug@pawlowiczki.pl <mailto:ug@pawlowiczki.pl>

tel. sekretariat (77) 40 36 461

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłowiczki z siedzibą przy ulicy Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, adres e-mail: <mailto:ug@pawlowiczki.pl> ug@pawlowiczki.pl Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami, stronami postępowania, osobami, które reprezentują instytucje współpracujące i z innymi osobami,

3. przyjmowania pism, zgłoszeń skarg i wniosków w formie elektronicznej,

4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, przysługujących Państwu praw uzyskacie Państwo pod adresem: <https://bip.pawlowiczki.pl/download/attachment/486/klauzula-informacyjna-pisma-elektroniczne.pdf> https://bip.pawlowiczki.pl/download/attachment/486/klauzula-informacyjna-pisma-elektroniczne.pdf

1

Informacja o SIS przez Zabrze w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #914

Dzień dobry!

W odpowiedzi na e-mail z dnia 9 listopada (sprawa 1-137840-2021) informujemy, że zaproszenie do udziału w szkoleniach zostało opublikowane na stronie www.mal.zabrze.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

e-mail: Cop@um.zabrze.pl<mailto:copzabrze@um.zabrze.pl>

tel. 32/ 271 04 74

Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

41-800 Zabrze

https://bip.miastozabrze.pl

https://miastozabrze.pl

[1605529519418]

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji zawartych w treści korespondencji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz usunięcie jej treści z poczty elektronicznej bez otwierania załączników.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl<mailto:iod@um.zabrze.pl> lub telefonicznie: 32 373 33 00. Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu kontaktowym oraz innych celach, dla których Państwa dane zostały nam udostępnione, a także dokumentowania ustaleń zawartych w drodze wymiany korespondencji elektronicznej. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem https://miastozabrze.pl/dokumenty-i-regulaminy/ochrona-danych-osobowych.

1

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOŚCIAN w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1001

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminakoscian.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 08.11.2021 19:26

usunięto w dniu 15.11.2021 12:47.