Opis

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Listy

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LIPOWA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #883

Twoja wiadomość

Do: uglipowa@tenit.com.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2021-11-08 19:24

usunięto w dniu 2021-11-29 10:27.

odpowiedź na maila dot. zamieszczenia informacji o rekrutacji do Szkoły Inicjatym Strażniczych przez BYTNICA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #344

W odpowiedzi na maila dot. umieszczenia informacji o rekrutacji do Szkoły
Inicjatyw Strażniczych Urząd Gminy w Bytnicy informuje, że informacja
została zamieszczona pod linkiem:

https://bytnica.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/201758/szkola_inicjatyw_strazniczy
ch

Z poważaniem

Marlena Żyłanis

Urząd Gminy Bytnica

Specjalista ds. Obsługi Biura Rady,

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Współpracy z NGO

68 391 87 14, 68 391 87 00 wew. 44,

m.szaja@bytnica.pl

Odpowiedź na wniosek przez DRZYCIM w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #244

Dzień Dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 8 listopada 2021
r.

Pozdrawiam

Anna Maćkowska

Sekretarz Gminy Drzycim

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

tel. 52 33 17 079 wew. 23

www.drzycim.pl <http://www.drzycim.pl>

www.bip.drzycim.pl <http://www.bip.drzycim.pl>

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych
jest:

Wójt Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
na stronie:

www.drzycim.pl lub www.bip.drzycim.pl

2

Re: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WIELOWIEŚ w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #798

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Waszego maila informuję, że informacje na temat
rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych  zostały zamieszczone na
stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś.

Link:
https://wielowies.pl/362/watchdog-polska-zaprasza-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych.html

Z poważaniem

Gabriela Jastrzembska

*Sekretarz Gminy - Urząd Gminy Wielowieś*
ul.Główna 1, 44-187 Wielowieś
*tel:* 660-765-841 *tel: * 32 237 85 20
*e-mail:* sekretarz@wielowies.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w korespondencji
elektronicznej jest Wójt Gminy Wielowieś 1, 44-187 Wielowieś, tel: (032)
237 85 00, e-mail: info@wielowies.pl - dalej ADO. Kontakt z Inspektorem
ochrony danych: iod@wielowies.pl. ADO przetwarza Pani/Pana dane w celu
rozpatrzenia otrzymanej korespondencji, oraz wymiany informacji drogą
elektroniczną, w tym przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie
elektronicznej. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty
elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu (art. 6 ust.1 lit a RODO).
Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie
internetowej : LINK
<https://wielowies.pl/167/klauzula-informacyjna-e-mail.html>

W dniu 2021-11-09 o 08:30, Urząd Gminy Wielowieś pisze:
-

1

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RYPIN w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #217

Twoja wiadomość

Do: rypin@rypin.eu
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 08.11.2021 15:16

usunięto w dniu 24.11.2021 07:55.

RE: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LISKÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #950

Uprzejmie informujemy, że przekazaliśmy Państwa maila do stowarzyszeń z terenu Gminy Lisków.

Patrycja Wesołek

URZĄD GMINY W LISKOWIE

ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

tel.: 62 76 34 114, fax: 62 594 48 07

email: gmina@liskow.pl

1

Informacja o naborze do Szkoły Inmicjatyw Strażniczych przez MIĘDZYRZECZ w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #369

Dzień Dobry

Informuję o opublikowaniu komunikaty dotyczącego naboru do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych. Poniżej link do informacji

Pozdrawiam

https://www.miedzyrzecz.pl/PL/1000/3271/Ruszyl_Nabor_do_Szkoly_Inicjatyw_Str
azniczych/k/

---------------------------------------

Dariusz Brożek

Wydział Spraw Społecznych

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

tel. 95 742 69 73

Więcej informacji z Gminy Międzyrzecz:

www.miedzyrzecz.pl <http://www.miedzyrzecz.pl/>

https://twitter.com/UMMiedzyrzecz

facebook: @miedzyrzeczgmina

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informuje, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul.
Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: <mailto:um@miedzyrzecz.pl>
um@miedzyrzecz.pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez email:
<mailto:azacminski@miedzyrzecz.pl> ido@miedzyrzecz.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań i
obowiązków ciążących na administratorze.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności
administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
wykonanie tych czynności.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich
przechowywania i przetwarzania.

informacja przez KRZYŻANÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #454

Dzień dobry,

w związku z Państwa pismem z dnia 08.11.2021r. informuje, iż informacje
o rekrutacji do szkoły inicjatyw Strażniczych zamieścilismy na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów.

Izabella Sobolewska

Urząd Gminy Krzyżanów

Re: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOWIESY w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #556

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na email Urząd Gminy Kowiesy informuje, że informacja
dotycząca rekrutacji do Szkoły inicjatyw Pożarniczych została
umieszczona na stronie internetowej naszej gminy.

Z poważaniem

Janina Powązka

inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji

Urząd Gminy Kowiesy,

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

tel. 46/831-70-26 wew. 21, fax 46/831-70-81

e-mail; urzad@kowiesy.pl

W dniu 2021-11-08 o 19:15, sprawa-43196@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja o projekcie przez ŻARÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #12

Dzień dobry,

Poniżej wysyłam link do strony internetowej, gdzie zamieszczona jest
informacja o Bezpłatnej Szkole Inicjatyw Strażniczych:

https://www.um.zarow.pl/aktualnosci/n,233816,bezplatna-szkola.html

Serdecznie pozdrawiam.

RE: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIKSTAT w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1123

Dzień dobry !

Podaję adres strony, na której znajduje się informacje o Państwa inicjatywie: https://mikstat.pl/rekrutacja-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych/.

Danuta Kamińska

Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat , ul. Krakowska 17,63-510 Mikstat. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych maga Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.mikstat.pl

1

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS) przez NIEBORÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #396

Dzień dobry,
Urząd Gminy Nieborów informuje, że została rozpowszechniona informacja dot. Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS), dostarczona przez Państwa drogą mailową.

Z poważaniem
Paweł Tartanus

Informacja o publikacji - Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PAWŁOWICZKI w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #622

Dzień dobry,

w dniu 10 listopada 2021 r pod niniejszymi linkami została umieszczona informacja o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

https://pawlowiczki.pl/24/97/aktualnosci.html

https://pawlowiczki.pl/447/97/szkola-inicjatyw-strazniczych.html

Z poważaniem

Dorota Cybulska

Podinspektor ds. organizacyjnych

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

Plac Jedności Narodu 1

47-280 Pawłowiczki

ug@pawlowiczki.pl <mailto:ug@pawlowiczki.pl>

tel. sekretariat (77) 40 36 461

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłowiczki z siedzibą przy ulicy Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, adres e-mail: <mailto:ug@pawlowiczki.pl> ug@pawlowiczki.pl Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami, stronami postępowania, osobami, które reprezentują instytucje współpracujące i z innymi osobami,

3. przyjmowania pism, zgłoszeń skarg i wniosków w formie elektronicznej,

4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, przysługujących Państwu praw uzyskacie Państwo pod adresem: <https://bip.pawlowiczki.pl/download/attachment/486/klauzula-informacyjna-pisma-elektroniczne.pdf> https://bip.pawlowiczki.pl/download/attachment/486/klauzula-informacyjna-pisma-elektroniczne.pdf

1

Informacja o SIS przez Zabrze w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #914

Dzień dobry!

W odpowiedzi na e-mail z dnia 9 listopada (sprawa 1-137840-2021) informujemy, że zaproszenie do udziału w szkoleniach zostało opublikowane na stronie www.mal.zabrze.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

e-mail: Cop@um.zabrze.pl<mailto:copzabrze@um.zabrze.pl>

tel. 32/ 271 04 74

Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

41-800 Zabrze

https://bip.miastozabrze.pl

https://miastozabrze.pl

[1605529519418]

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji zawartych w treści korespondencji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz usunięcie jej treści z poczty elektronicznej bez otwierania załączników.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl<mailto:iod@um.zabrze.pl> lub telefonicznie: 32 373 33 00. Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu kontaktowym oraz innych celach, dla których Państwa dane zostały nam udostępnione, a także dokumentowania ustaleń zawartych w drodze wymiany korespondencji elektronicznej. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem https://miastozabrze.pl/dokumenty-i-regulaminy/ochrona-danych-osobowych.

1

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOŚCIAN w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1001

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminakoscian.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 08.11.2021 19:26

usunięto w dniu 15.11.2021 12:47.

Przeczytane: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Zabrze w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #914

Twoja wiadomość

Do: Barbara Wesołowska
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: poniedziałek, 8 listopada 2021 06:24:50 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: poniedziałek, 15 listopada 2021 23:56:14 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOTLIN w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1080

Twoja wiadomość

Do: ug@kotlin.com
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2021-11-08 19:26

usunięto w dniu 2021-11-16 11:04.

Re: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GNIEWKOWO w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #248

Dzień dobry,
informuję, że przekazane nam zaproszenie do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych zostało zamieszczone na stronie internetowej - http://www.gniewkowo.com.pl i w mediach społecznościowych -http://www.facebook.com/UrzadMiejskiGniewkowo

Łączę wyrazy szacunku
Alicja Magdowska
Sekretarz Gminy

T: (52)3543007 | E: sekretarz@gniewkowo.com.pl | www.gniewkowo.com.pl

> 08.11.2021 15:16 sprawa-42888@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
>
> Dzień dobry,
> rozpoczęliśmy rekrutację do Szkoły Inicjatyw Strażniczych, która w tej edycji jest dedykowana m.in. do mieszkańców Państwa województwa.
> W związku z tym, bardzo proszę o zamieszczenie informacji o rekrutacji na Państwa stronie internetowej, w mediach społecznościowych, a jeżeli to możliwe rozesłanie również do lokalnych organizacji pozarządowych. Rekrutacja trwa do 5 grudnia, dlatego prosimy o publikację informacji w terminie od 8 listopada do 5 grudnia.
>
> Informacja do zamieszczenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2021/11/Rekrutacja-do-SIS-2021_info-prasowa.docx
>
> Więcej informacji na stronie: www.siecobywatelska.pl/sis
>
> Zapraszamy także na webinarium o roli watchdogów: https://webinar.getresponse.com/QJPh5/lokalnie-dociekliwi---o-jawnosci-i-roli-watchdogow-w-polsce, które odbędzie się 23 listopada o godzinie 19.
> Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-42888@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> --
>
> Agnieszka Podgórska
>
>PNG


IHDRyU9sRGB
gAMA
a pHYsttfx6WIDATx^ xUEin۞iƞg! ;Q[DA[gnb((
*_Y^v BwIdM/Yԭzݥ޺y^ﻄ{O:u}uλk NAAg` 30{@A= 

Aqf 8AA zyi~ijWW_D\pdߺJ
2ٶu5W;u\&BAfC
{(5
{V[|k%YKGw\eSjXܶ{׌v.;_9ˤl./ㅺJV ͆`
jk*r?yA
6-m0
_)

۬fWF}=+6Qmv
rRۭrnV ͉ rsڮNnץtzܸQW{螤+~۲WY0ͺ;
N
L\n5U׶e
(oLiw`XV ͌jr犡4CǢU@+1>g|vWyfV]Ps_,
ܢzӅۖL5+'i[ ʹkt\;ۭv}j!9mibt9
s.y~G6-|bͬ6KB
)mي6gGw'A;qmY5sq{$_Mu<f^ZlBݭiL9_=USu5 ͏
*/.(>N
ZٲW#a˩CiuB~pw6AYé[lfK^L̾ZZW[URXqt
$t9%OoU9-:wrc߫rX9r:,|6of %=L:'u;.B['=Xu%?vw*ZiQ7o}u(XqǮ;.#YDBCu؛
:
R+:
ĺ=<Տdu:q 6l:Crk> HPÖV!t
q_s:-~Ц/{

pپ7{4=;P
o蒂c{gn}toRIA>=m /&z}@A$2 jؚ72-!A<ك'5O۷ӥd;n?~CɎ]

x5uyCPZSa<PSy'N?x|㦒;Z Y`?sת1Ga 43'{
[D11dǎ
j**jkk H_O `"/u55U׮]<z4 3B\
z0{@A=x +KT+NrFE
< X8`LwٳHĹ
Mз 
B8
.w;.
InǍxdnsNIVJv킼-~.O>fk_z-y;v
:tԩkg\;}zf=@s%(-BCĻB!S!f Hs gv_MӦFELrk||~jOwrke˝
]zuK~Сd92 T^/-- ӔD҅]
k(Z5v
yܧf5l&|Gi_y$.)A n;{!{y)ꍚ"*.\92cӧ3#އ`SO@䞽
J߰m36y#&LX‹L8Ad2,UIDȊhAb!Y:\`n8

o @`g8hO1Μak#Bv+;{jXPWS>Ję}؃?DBO8Sj`u8
2M bc ͋`8s1??3zpc\63rhكKT0
hx/t^Q{~E\NWKJ^)OZ6L.
ƛ6[Os

*9՗{4|DΔ1!Ȑ_K#ۋLl A:*

:/QtA&A{իL 6M
Ctog"!={
=
0OivQ?2uJvOD
vCٟ~DvPVTT^
Kuy9"f 9>@7' O_5 q%u?ˤٖH&2Q_[{С}?tE/8OGMcNo;54+*4OFrz/ō7g!wA[Ng[tf:$~8vqqV]:vjZC0)))OuB[R١ܡN
rЂ<t퉉wB?Ϥ4s
a;"<\,G0-#S%YC@`lhB'{T2KnQ_Ī2HMMsZ&C$@BDd+]gٱ
VAٳTI:KB[~=K3Ն/&:.B+K?oU&$-m1c5Gh ܓGDxu=@hfkj>=
X*'2驎hׅs?7" 8{dwh
ܾVݶ]ң=g(sw^xZl
r׼y@7ꚢk/85TWT
v^>(oX0`ܧӢ
"7{hф: Ƌ'd&ᐠ(ςn${jL8 +~x֘d>B@ߊo
U2dP2Z&_ b!
Eg-[5ɅVy҃Wӡ#)};:3B\'X5;΅|n<ϟ/Z7ߜ?RD+ox9Ʒd "2AhUP
+ 03
z:|F
p\SW5kZPQjĂBgb\Y
|f{=\^yJmUDJ<޽
V$u믫ˏ,_7bk,VW_?V!uz49ڷ~RdСG׭SOsoѣ:uvS~DD
P苄Q!0plptX܌!_]*1;&hUMC-(|hN2=A
vΚ=SΝ;wY6h'Np)oJrLG
۵ zAz^`J~6L\zՒ
Ç,-
qvqI`@Ah)fjȈ/4=dNL׷mOI:P.
e>}
1A
6O
rDŽ6NrT}B훦Ϡڪ
EElC
f
jǽ{Td+{*1!xrfv3uOzgb)ap _}Nx,D>D5=\MAYkGa
'Yx焂jV3y+i䨂"xp@rO
q
UQ_W#yΖ2%;̡
wɼL#Ҕ}$@E@(K=0{
_ͩzC 
V8viRŀ A
NxI̍Ҫ{
=D>{7i
>ɖm.%{pmȤzچ/&A-:H#IKq]e>`>4@EoGSkBN_؜^3n j^G5+ܲQi6=A
څ]<z%{_z5ٻpQ˭=]0{h$PE{)

Tn=HE-{ Eq{mZoz%q~?SqްI >>|ybע{=@D(Q_WwdUc,><R\
x(g. 5ׯYd*FC{3c`z|ጇ64G$Z](}HHؚA
UoS8LvW*5!pA"=( dO VX6{;4E
5o߲gY

`9wJsqݺ
xF{_Aq
_(㣏e涕<}rB~f\5dUr
!J5b{=D+Q3+ToѢ8;ΥfrLv`Y]^>w
,A`ps lVm"aS'0/nZwˊ4>{MKvѣc>^=n<ef[g@ `Dk`x"HX
/A
] G

ݻFwnd$fbqågvn0k^0{Z!U
AwAO@7H"۴5#C[ٿU3bpx(ZT#<=
ƣ)0y@Ċ
`I
ۓY

yG&{.Y>N
M\eexeY
~l]<\.7,z9x1?)ʛ=
Y(ٹ+}K`{
fA
yV$@KKaVwA!زr%/qzz۔!Ci!kXʜ_B
c 4*{MO+Wƛo
ɩczTV

Clbv잟U

f Hs xXOEW'zC\Cw`lOL<T0{@AA=@؞
^z+Ÿ<EQmە
:

6L` 4${oXU׮VW
K.
?
.
xhWT]+tXR
A
}!d9S=?Y=@'[vT~<+|ǬWKN>[BVPyExC#<܃Gh4>\ǿF7]߹/$@!<z
Hv̞ةsJ~mnP9=CGJ٫Hg 6|1I}06f!
އ3lF*+4j*1*:fe$רJw


iW:QܛX4g!{v7O
rGCKŏ4ős
IN好8(íFn!3
wd
????<dHFGcĚ%
a<Ȥ{@>$=7-^3v,+ck||+F}m-+Dn};w
n-g7!@Q.lH+HudP
0a=`0O*w5hXes>M
aFA=@؎lnv˱}J0b(&c_ZZ՘=
n!Mޢtś67,|xP0W$",
B`L*%ڶ``
$,0V&G}}ҡCy)SX
}W,=
n6!ͦXQ&ڗk
w
SEΧ,#1VejgI`TLdV#/?~
=|9ĮyX

|j[ziUtsB7#:ZZA
ڡ;;2!U
+'+ܝ@Fɵp:F,ұ5WT
F
~8z>M
N7JcZ rS *df﷤T\׵}Ttլ@̷tω
f~ÙL)25t݁g88D5;RN4AjbB YR,jQ]uRjA֖kJAFK`
W@FG1_U"4~ʞCiivJchxKY[OqsA$d6+PAXڶ;+ɝ@`8
f~cyӑII93f%&ऱIZn!Ln
HFEp{POײ2:BxD)`aaܨCX$X0 zszGƕBeK(9l 4 k{,X1rd
ww$%_(V1p$+kFi
^q"+%ѡBڴvo3C78:֘,K
AP5t@QoU묋3$kasNV.co
A
,i4{"Ws$bw5]cRm
"b
AD
"M`
WʕG+wcV`)grVK^4X`k.|V f[B

Y1h
8cp*K4GXֻį`{dN#lgIwTCmU_sc w
iE
U
v
u
ޣa!^]Jߵ
-*Y
]#^pМA)$Cdh#ޛPr%f0bٻé1
K
rRX0{DF0#

k3;3dq̊d*6]h?چm,Z
X!!Wr
s
L6!UҔYc:*gȥy}@ּq2$0z"lsG
(K˽׫++h9{*SOFF
,Sكߘ',ѱ?E'skܧhА-=牍t:¶
p_UܪQ
+$
35!nB-Ucu:poH1Ь߇Ƹ
6
ls&G gQH]K˽i4[q²aD*B1
;]).fUkkO޽CETKT+g1{tL#S
ܙ8D[͊^5%T9AwTB[tb

$H*qk)4KP/jbɭa¶)yЛ
[}d645
B;@.DnnƐ!P*#4Ϸ./āů2

yCma
Y

:=oMEIh%`_4)}9TH5\XM7(m*)ǽɑoQzdZR
,$uUetpFF~äh/EP(d)h=kis<f)(b0Nj*>olˇdsEgwFF={9B6
KL̮v$'oQJD;wǓG6cbΜy_>uұc+WBaS}5/e{RnX@-!qT/+;E+fn*n
1Qf,*;<+0:8mFjZ>Sbbۀn@:~:b
U(4a
>\o|e^yK9Zc:kY24^{N(m"5D=@N0ўI={zql4V`Ӱ#ć{밲p=:vש=
U&߽;\_}%~fmu"\s
r>5rMAG]逵aS_nX8m Ҕ!w'
qŹX6|yCw'B꿍M4(W₼aklGY76}գ]^Ѻҷ@,iHL
HMGSfNp
m+fXM:YG<l24
:#u3SY76W;I:uDҺ5E1;2
@????$X ĦM&M8iI,^ +ʦnU.\-͙4eKt\-.֬ݝ2[
m 'yK';
{@؟@ip y
G$AAg` 30{@A= 

AqfHܑ`PhCLt{Ywu6'M4U$_mpDt`4!5y!gϾg]g& 
!$HM7x,gh9h>X}|J
_}x[%iy]ZkD40h^
講dZ7a/㞉B(| x:TV&px%;${hjwK#fiEl =K]]
[B܂z0(zׅM`mw,軫uq@ :
`QfI6lA =L` Z}ݒpoň_)O#G̝;?~w{?|'N`
w޻w/
8^
W_}GUYY au(
:D+ѣGWiuk׮W^ypI@+_i>`:u!{h+
MVpF~~>
<G
<t
FfϞ=
x
푬+W
6]`jHJJ"P.h+͌
^z Z`
ʒy]qlv Ls@çxC
q$D`ā6I-cFhXy#ꩁwa۶m/??*GtlÇfjj߿f)""~
w;w$
{b*N:Q&Lpֱ\pԩ?OL2Zːv
ռH- {A~yȢh/~1dpO<
ZBJӧwv+P(++S۽T>gΜvQH#
\!p^j܊o%"mAAh>ɭe
ՠWAKud%<Iܭ:n!A1k^Drk,jٸgh7REO4
Y`۷oK,Mc_*o6b0H|5dz
{>nb̘1J

ӧO3ԥE׫!"=\x[nT<FAAm~r|wLԢEݵ (##I6mwwhܸq |7ޠ0BϷy]|j\ÑzFz
A<VqO@ce˾,IuY{kvϦCz",C<V
o|Uږ(| ݱ嬻=̬_f
;%%'? K
~_AԿ;G
q~=P:uT*4u"{j
eƌP"~3
VyY]0rBϞ=cǎ555P˜=@t
p
uDm۶Lкu^xa
:t`"
xȑ#`/.LϤ
Ǐ
_y* @f??!!!LL
2dr
<Q]RCW!$D'SL
T94sY4:u[S?ñҏrwGYm8Nn w*
lzZul0jԨ-[Ԣ/~;v ӧCFe5{@ixLѣN:4c=F!ǔF୚X
GyAAz@eҤI fzFOJKJJ7^~e&mⷿhQUUw}-`@g-`*M/
ng ?
=z4|Iˆ}%99Y1pX0sUH:Us]
}륽WXmƠJɃNP5*6ؓ"eQ[(dT3vN-A0״Wp!26,A~v]{
{)????0d/NJ#Ȩn0`ԇCC*{(..a7Pc/_f^
eZ@U&qcȐ!L
ٰaϜ9
!`^=< 5깆O{
^W_Ag.]ԤjѢETHO
/~A)))/^W Hg>T
ad<DyRUVjr}|+m*f}
[0iaє
SdZazHOm:V,
ق`{-.=-
i9I5]#ztiEMG4nɇS6:RCBBCM
̘¿R>G{Z˂sΩM6
|{^;xD=<A-[n޼:gR999wuU{AmM;vI}}SO=Ezz7

Hll,
F_1i !&sv$P

W0+@5΁P'GMnb-_
>vN,:/1(`N"16"I%m+

/|
5eĺiQIBD=m"=7A#GdR;pă>=({hժUdd$DS- ١`zq
ׯ Q??;^*
s=t
<\lCZvXݻ7կ~uٌ
?
k'y9d؄n}G
!@D5_z%&
$Ӂ+N$#z????&%bj3%B<
UouOȋqkD
e5`nl*<7@1#;BڱHֺqs6={~9A{W,bicoS5GكUw(5
磁_=
E?2 Z]=h8q"U
=zTA|fRƍXNNjѱcGP/7t}:
u`Ջ.-sΥ1Q !vo=*jA^Dں2J
WOt<'$)a)3 U
5!XA8 -
C܈q=!
BmHni$BSc =BƤ
0=4<cŢEN< FΛ7Ǝ
K%dkeaaa"??Yeqn?LI
zA}]&0m4y
wX$~!@6r|n1bte˖}\\

ZOoj{LHXLDS,+(鿑&C5մI=Ch{<呩m;5炡1(VY
b=(iD*<a
G;*[j[B?>]۞?cT+-B3
mK.d"ǴH7e;/xA8bcK.PF7zAdEGKLƍǏ

ĤƌC57r,TxHꂂ5rQIΝ̟?jwc@BZ*5
÷_5)M`ѢIBZmߓ
*טɌA;uYb!q)I5A{HE;\U-MH
=^Ñ

ڧ3Q P__Qʿ˿k׮'Nȭr1
$ܪ+Wg
(ݻw׆am}_xV֬YT\
܈ʹуjBZ@/;>wkQ}u(U=jkk|I*xUaÆQ0Q aMf_K5ˣ5ԵWj~T_4
ԛ2$7䄋
0h
@hpV[V.WsoܸHr)
k`+
fB]PvE=-96}%&[ʷ"iQ
4h߾Cر#U
(
AMã -EU)m$O7|
)SP˗aPO7(wuΝ;iڵk{Az

Z_0ȱLx
"WLʩkL٬DA-C<'`g
V`n.|;`Բ{<E3Etx
[wKR>-eZ!5
RكzhH -fPJTV\y}bF

XФÇs@ǎ
c
O>4؏
9JΝ;
rssմ
.]T1cNaXXvE_|(ڵ++P

`_),
;5瞳gϲƩ>ac=4
iHu=
|81߂qRrkZqT444"
Dl|mmDn

M5@X}衇
?(***))14UUU'n7*/-2_`
w ,++Ӿ/
U&R
#ׯ__ZZbԚʈ#hɘ@\\
-T>Zg?3fi7n4h1ydZ
<*9N~q"
n ["F`(?O\.דO>Ooqawy'$PE=DEEQ;Μ9D
U+_VwJi#)+VEQؽ{z$@t#<D
T1QoRٺu+=zD^ :t(yի(-[QСD
7oIv%Kl2?y
Ё
6{k׮~WmۖgQ{g޽ <}1fzQTTDh*sR+0V|
$H`QqpfTB
'-=ɓ
%%%(1|G)S3g:\;?;J,h߾9{ڧ~6L4iĈlCCyyR?6{4h-n71c]>3i.Zɶ5l޼9<<\˚iӦj뮻σ2UAn3= g~gdd
>W^[ׯĉ7mڤ=Hk׮7|3""bȐ!gLq09s
T
;v,N#AD@)܇
:t|SN

Hw{=-
q
~P
:Y6߆dʕI
Az

$%
`~ff|0` ?ǫB ^* = ҜAAg` 30{@A= 

Aqf 8AA AAg` 30{@A= 

Aqf 8ƍއYCIENDB`

Szkoła Inicjatyw Strażniczych przez SŁAWKÓW w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #901

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że ogłoszenie dotyczące rekrutacji ukazało się ma
stronie internetowej UM Sławków.

https://www.slawkow.pl/rekrutacja-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Kozieł

rzecznik prasowy UM Sławków

Fwd: Fwd: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIROSŁAWIEC w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #1225

Dzień dobry. W załączeniu odpowiedź na Państwa pismo.

Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------
*Kamila Borowiec*
Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej
Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
tel: +48 67 259 02 61; +48 67 259 50 42; fax: +48 67 259 61 88
*e-mail:* urzad@miroslawiec.pl || www.miroslawiec.pl
<http://www.miroslawiec.pl>|| Biuletyn Informacji Publicznej
<http://bip.miroslawiec.pl>
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Mirosławiec
------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37,
78-650 Mirosławiec, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.:
67-25-95-042, adres e-mail: urzad@miroslawiec.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z
komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres
niezbędny do zakończenia komunikacji. W razie konieczności dane mogą być
udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji
powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne
jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: Wed, 10 Nov 2021 14:42:09 +0100
Nadawca: Monika Stąporek <sekretarz@miroslawiec.pl>
Adresat: PROMOCJA <promocja@miroslawiec.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: Mon, 08 Nov 2021 18:28:38 -0000
Nadawca: sprawa-43865@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-43865@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretarz@miroslawiec.pl

Dzień dobry,
rozpoczęliśmy rekrutację do Szkoły Inicjatyw Strażniczych, która w tej
edycji jest dedykowana m.in. do mieszkańców Państwa województwa.
W związku z tym, bardzo proszę o zamieszczenie informacji o rekrutacji
na Państwa stronie internetowej, w mediach społecznościowych, a jeżeli
to możliwe rozesłanie również do lokalnych organizacji pozarządowych.
Rekrutacja trwa do 5 grudnia, dlatego prosimy o publikację informacji w
terminie od 8 listopada do 5 grudnia.

Informacja do zamieszczenia:
https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2021/11/Rekrutacja-do-SIS-2021_info-prasowa.docx

Więcej informacji na stronie: www.siecobywatelska.pl/sis

Zapraszamy także na webinarium o roli watchdogów:
https://webinar.getresponse.com/QJPh5/lokalnie-dociekliwi---o-jawnosci-i-roli-watchdogow-w-polsce,
które odbędzie się 23 listopada o godzinie 19.
Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-43865@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--

Agnieszka Podgórska

2

Dotyczy informacji "Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych" przez BOGATYNIA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #129

Dzień dobry,

otrzymałem zadanie publikacji Państwa informacji o SIS na stronie
internetowej Urzędu, jednak w treści czytam, że oferta jest skierowana
do mieszkańców Polski północno-zachodniej a nasza gmina (Bogatynia,
powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie) leży na południu. W
związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy państwa informacja została
mylnie do nas wysłana, czy powiększyli Państwo obszar odbiorców.

Pozdrawiam.

--
Grzegorz Urban
Inspektor

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

TEL. +48 75 77 25 281
EMAIL grzegorz.urban@bogatynia.pl
WWW *www.bogatynia.pl* <http://www.bogatynia.pl>
Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla
określonego adresata i może zawierać informacje o charakterze poufnym –
chronione przez przepisy prawa. Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla
którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tę wiadomość.
Jakiekolwiek kopiowanie lub ujawnianie treści tej wiadomości jest
zabronione, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za
naruszające prawo.
Administratorem Państwa danych osobowych jest gmina Bogatynia, w której
imieniu działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z siedzibą 59-920
Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
(IOD) – iod@bogatynia.pl. Pełna treść klauzuli Informacyjnej wynikającej
z Art. 13 RODO znajduje się na stronie Internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Bogatynia: KLAUZULA INFORMACYJNA
<http://bogatynia.pl/content/view/full/75830>

Re: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KIKÓŁ w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #305

Dzień dobry!

 Informację dotyczącą Szkoły Inicjatyw Strażniczych umieszczono pod
linkiem:
*https://www.kikol.pl/component/k2/item/1462-rekrutacja-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych*.

Z poważaniem

Urząd Gminy w Kikole

W dniu 08.11.2021 o 15:16, sprawa-42945@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
herb kikol
SEKRETARIAT
     Urząd Gminy w Kikole
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół
                    tel.(54)2894670//

/Ochrona danych osobowych jest priorytetem Gminy Kikół. //Szczegółowe
informacje o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych
znajdują się pod adresem strony internetowej www.kikol.pl/

Info o szkoleniach przez STAROGARD GDAŃSKI w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #671

Witam,
w nawiązania do Państwa maila z dnia 8.11 informuję, że na naszej
stronie umieściliśmy info o Państwa bezpłatnych szkoleniach dla
mieszkańców. Link poniżej.
Z poważaniem
Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej

<https://starogard.pl/szkola-inicjatyw-strazniczych-zaprasza-na-bezplatne-szkolenia-105910/>

Szkoła Inicjatyw Strażniczych zaprasza na bezpłatne szkolenia –
Starogard Gdański – Tu rodzą się gwiazdy
<https://starogard.pl/szkola-inicjatyw-strazniczych-zaprasza-na-bezplatne-szkolenia-105910/>

1

Nie przeczytano: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KŁODAWA w sprawie Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych #340

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@klodawa.pl
Temat: Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2021-11-08 19:11

usunięto w dniu 2021-11-12 13:29.