Listy

Wrzesień z rodziną nad Bałtykiem przez PANORAMA MORSKA HARATYK LESZEK w sprawie Żywienie w szpitalach #783

Jeśli nie widzisz poprawnie poniższej wiadomości, kliknij
[TUTAJ](http://www.lacosta.com.pl/news/id/0776/index.html).


Szanowni Państwo
Czy wyrażają Państwo zgodę na przesłanie atrakcyjnej propozycji oferty
odnośnie pobytu w Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu nad
polskim morzem?
Jeżeli tak to z chęcią zaprezentujemy specjalnie dla Państwa przygotowaną
ofertę bez żadnych zobowiązań.
W razie pytań proszę o kontakt.
Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przesłanie oferty proszę wysłać e-mail
klikając [TUTAJ](http://panorama-
morska.eu/z.php?id=b5fadb82d97b7b4d7dc1d72fe83168c7) lub po prostu odesłać do
nas e-mail o treści TAK.

---
|

![Obrazek 1](cid:img1)

---

[ ![Obrazek 2](cid:img2) ](http://panorama-
morska.eu/n.php?id=a&t=https://www.panorama-morska.pl/oferta-hotel-nad-
morzem/rodzinne-wakacje-nad-
morzem?utm_source=news_03092022|utm_medium=03092022|utm_campaign=wrzesien_r_rodzina|utm_content=news_razem_nad_morze)

[ ![Obrazek 3](cid:img3) ](http://panorama-
morska.eu/n.php?id=a&t=https://www.panorama-morska.pl/oferta-hotel-nad-
morzem/aktywny-wypoczynek-nad-
morzem?utm_source=news_03092022|utm_medium=03092022|utm_campaign=wrzesien_z_rodzina|utm_content=news_aktywny_wypoczynek_nad_morzem)

![Obrazek 4](cid:img4)

|

[ www.panorama-morska.pl ](https://www.panorama-morska.pl)

|

![Obrazek 5](cid:img5)

|

tel. 94 34 82 100

---|---|---
|

[WYPOCZYNEK](https://www.panorama-morska.pl/pakiety-nad-morzem)

|

[REHABILITACJA](https://www.panorama-morska.pl/rehabilitacja-nad-morzem)

|

[AQUAPARK](https://www.panorama-morska.pl/hotel-z-aquaparkiem-nad-morzem)

|

[SPA](https://www.panorama-morska.pl/hotel-spa-nad-morzem)

|

[WELLNESS](https://www.panorama-morska.pl/strefa-wellness)

---|---|---|---|---
|

[ ![Obrazek 6](cid:img6) ](https://www.panorama-morska.pl/kamera-hotel-z-
aquaparkiem-nad-morzem)

|

[ ![Obrazek 7](cid:img7)
](https://www.facebook.com/panorama.morska.jaroslawiec)

|

[ ![Obrazek 8](cid:img8) ](https://www.instagram.com/panorama_morska)

|

[ ![Obrazek 9](cid:img9)
](https://www.youtube.com/channel/UC9pUcnlz3ggW1YSQWh4C6Eg)

---|---|---|---
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas e-maili lub uważacie,
że wysyłka została dokonana przez pomyłkę, przyjmijcie nasze przeprosiny
i zrezygnujcie proszę klikając
[TUTAJ](http://www.lacosta.com.pl/news/deaktywacja.php?w=b5fadb82d97b7b4d7dc1d72fe83168c7&p=0).


Jednocześnie wypełniając obowiązki nałożone przez RODO Informujemy, że Państwa
dane osobowe znajdujące się w naszej bazie przetwarzane są w celu obsługi i
realizacji zamówień, umów, marketingu bezpośredniego - przesyłania
newsletterów, w uzasadnionych przypadkach w celach rachunkowych i podatkowych
na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) b) c) RODO.
\- Administratorem danych jest La Costa sp. z o.o. NIP 499 065 79 64, adres do
korespondencji: 76-107 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 15. Aby skontaktować się z
nami, w sprawach ochrony danych wyślij wiadomość pod e-mail:
lacostarodo@panorama-morska.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 348 2100.
\- Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie
administratora danych, w tym podmioty wspierające wykonanie umów, zamówień,
rezerwacji takie jak obsługa techniczna, podmioty świadczące na rzecz
Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
podatkową i rachunkową, marketingową oraz podmioty uprawnione do uzyskania
danych na podstawie obowiązującego prawa.
\- Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu,
maksymalnie przez okres 11-stu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane
służące do obsługi i realizacji zamówienia, umowy, rezerwacji), 6-ciu lat
(informacje, rozliczeniowe)dane zbierane w celach marketingowych, rekrutacji,
do chwili rezygnacji z otrzymywania informacji, komunikatów, newsletterów.
\- Państwa dane zostały pozyskane podczas kontaktów państwa z nami, z ogólnie
dostępnych źródeł oraz z baz zakupionych.
\- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
\- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych
wyżej celów. Decyzje dotyczące realizacji działań marketingowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Niepodanie tych danych uniemożliwi
realizację wskazanych wyżej zadań.
Przesłane informacje w wiadomości newsletteru są tylko informacją handlową i
same w sobie nie stanowią oferty.

Pamiętaj.
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania: informacji - newsletterów i wykreślić
swoje dane z bazy adresów - prosimy o kliknięcie w powyższy link na dole
mailingu.

Mailing wysłany przez Lacosta sp. z o.o. 76-107 Jarosławiec, ul. Uzdrowiskowa
15, newsletter@lacosta.com.pl, NIP 4990657964, Regon 364828317 KRS 0000625935.

b5fadb82d97b7b4d7dc1d72fe83168c7

9

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SANATORIA "SŁOWACKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #974

Twoja wiadomość

Do: bjkorczak@op.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-11-26 19:55

usunięto w dniu 2021-02-03 10:26.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w sprawie Żywienie w szpitalach #806

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 10:39

odczytano w dniu 17.06.2020 14:56.

Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w sprawie Żywienie w szpitalach #894

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych wskazuję jak
niżej:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Zatrudniono 2 dietetyków

. Opracowywanie diet pacjentom przebywającym na oddziałach
szpitalnych

. Sporządzanie jadłospisów dekadowych dla chorych z uwzględnieniem
diet leczniczych

. Realizowanie zmian diet w terminie zleconym przez lekarzy

. Sporządzanie codziennych zapotrzebowani w produkty do
przygotowywania potraw

. Obliczanie wartości odżywczej posiłków

. Uzgadnianie rodzajów diet z lekarzem kierującym oddziałem lub
pielęgniarką oddziałową

. Udział w kontrolach przeprowadzanych w kuchni przez uprawnione
organy państwa wraz ze składaniem wyjaśnień organowi kontrolującemu

. Nadzór nad pobieraniem próbek ze wszystkich przygotowywanych
posiłków i raportowanie wszelkich odchyleń od normy bezpośredniemu
przełożonemu

. Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych - sanitarnych

. Prowadzenie rejestrów HACCP, instrukcji dobrej praktyki
higienicznej, instrukcji praktyki produkcyjnej oraz sporządzanie i
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na dostawy artykułów
żywnościowych po konsultacji z magazynierem oraz koordynatorem kuchni

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Średnio 80 pacjentów na 2 dietetyków.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Pacjenci mają możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Informują
ich o tym lekarze oraz pielęgniarki pracujące na danym oddziale.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

16,70 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Nie.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Tak. W Załączniku

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Tak, codziennie pobierane są próbki żywności, przez osoby zatrudnione na
kuchni oraz monitorowane przez dietetyka. Dietetyk codziennie(oprócz sobót,
niedziel i świąt) monitoruje temperaturę pobranych próbek żywności i wpisuje
do zeszytu kontrolnego.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Tak. Pracownicy (pielęgniarki) które rozdają posiłki.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Nie ma umowy z zewnętrzną firmą cateringową.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Tak istnieje taka możliwość poprzez badanie satysfakcji pacjenta w punkcie 5
ankiety "Ocena posiłków podawanych przez szpital" tj. ich smak, wielkość
porcji, różnorodność i temperatura podania.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Nie

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

W szpitalu jest opracowanych 25 diet, są to diety podstawowe, łatwostrawne

Źródła :

. "Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka" Helena
Ciborowska, Anna Rudnicka

. Praktyczny podręcznik dietetyki, Mirosław Jarosz, IŻŻ

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Każdy jadłospis dekadowy posiada informację o występowaniu alergenów.
Pacjenci np. bezmleczni czy bezglutenowi mają stosowane odpowiednie
zamienniki żywieniowe.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Nie

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Nie

Pozdrawiam
Paweł Szynkowski
Kierownik Działu Higieny i Żywienia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

e-mail: p.szynkowski@szpitallapy.pl <mailto:p.szynkowski@szpitallapy.pl>

Telefon: 691 106 108

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.
Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych,
przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych może
Pan/Pani uzyskać klikając w poniższy link:

http://szpitallapy.pl/dokumenty/

1

odpowiedź na informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE w sprawie Żywienie w szpitalach #905

--
Pozdrawiam,
Joanna Szwaj
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Sekretariat

Tel. 83 355 21 02
Faks 83 355 21 00

1

FW: FW: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE w sprawie Żywienie w szpitalach #250

2

odpowiedź na informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w sprawie Żywienie w szpitalach #155

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem

r. pr. Patrycja Skonieczna

WSZZ KIELCE

1

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W KRAKOWIE w sprawie Żywienie w szpitalach #512

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat AŚ_Kraków
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: wtorek, 4 lutego 2020 08:31:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU w sprawie Żywienie w szpitalach #513

Twoja wiadomość

Do: Małgorzata Sikora
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: środa, 22 stycznia 2020 14:27:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE REDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #573

Twoja wiadomość

Do: biuro@cm-reda.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-17 09:22

usunięto w dniu 2020-01-16 20:33.

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE REDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #573

Twoja wiadomość

Do: biuro@cm-reda.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-11-26 21:12

usunięto w dniu 2020-01-16 20:33.

odpowiedź przez Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy w sprawie Żywienie w szpitalach #587

dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Justyna Kochon

asystent dyrektora

1

RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #558

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Centrum Medyczne „Boruta” w Zgierzu Spółka z o.o. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji zawartych w mailu z dnia 17 października 2019 r.

Stosownie do treści <https://sip.lex.pl/#/document/16913107?unitId=art(4)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT> art. 4 ust. 1 pkt 4 i <https://sip.lex.pl/#/document/16913107?unitId=art(4)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT> 5 ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są osoby prawne, w których jednostka samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka z o. o. Centrum Medyczne „Boruta” nie jest osobą prawną, w której jednostka samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.

RE: Wniosek o informację publiczną przez MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #681

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane przez państwa pytanie:

Ad. 1 - NIE ( mamy umowę z firma cateringową, która zatrudnia dietetyka), ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

Ad. 2 - NIE zatrudniamy dietetyka w oddziale

Ad. 3 – NIE, ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

Ad. 4 - 36,60 netto

Ad. 5 - Szpital korzysta z zewnętrznej firmy Cateringowej. Ustalona ogólną kwotę z podziałem na śniadanie/obiad/kolacje

Ad. 6 – NIE

Ad. 7 – Pielęgniarka oddziałowa oddziału kontroluje na bieżąco jakość oraz temperaturę dostarczanych posiłków oraz zbiera opinię pacjentów

Ad. 8 – NIE

Ad. 9. – Tak

Ad. 10 – W szpitalu obowiązuje ogólna procedura skarg, w tym również dotyczących posiłków. Ewentualne zatrucia pokarmowe należy zgłosić Pielęgniarce Epidemiologicznej, która przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne

Ad.11 – Nie złożono skarg dotyczących posiłków i zatruć pokarmowych

Ad.12 – NIE

Ad. 13 – umowa firmą Cateringowa zakłada, iż firma ta dostarczy każdą zamówioną dietę. Poza lekkostrawną i podstawową są to najczęściej bezglutenowa, bezmleczna, beztłuszczowa, cukrzycowa, wątrobowa, wegańska, wegetariańska, żołądkowa. Diety opracowuje dietetyk firmy Cateringowej

Ad. 14 – Szpital jest w stanie zapewnić każdą dietę

Ad. 15 – TAK

Ad. 16 – NIE

Pozdrawiam

Monika Gębicka

Specjalista ds. Administracyjnych

Asystent Działu Personalnego

tel: 513 097 296

Ochrona Danych ⇒ <http://www.medpolonia.pl/rodo> www.medpolonia.pl/rodo

MED POLONIA Sp. z o.o.

Ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, tel. 61 66 43 300

<http://www.medpolonia.pl/> www.medpolonia.pl

NIP 782-23-18-571, REGON 300013275

KRS 0000228112 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 10 734 750 PLN, Kapitał wpłacony 10 734 750 PLN
Konto: Santander Bank Polska SA nr 95 1090 2590 0000 0001 2363 6912

1

odpowiedź na wniosek przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w sprawie Żywienie w szpitalach #270

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej dot. żywienia w WSPSA w Tarnowskich Górach.

Z poważaniem,

Agnieszka Pilarek- Słabikowska

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF_000920
Data: Fri, 27 Dec 2019 15:09:33 +0100
Nadawca: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. <szpital@wspsa.pl>
Adresat: apilarek@wspsa.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):

CCF_000920

--
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. NIP: 6452501353, REGON:
241512940 KRS nr 0000349762, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy, kapitał zakładowy w kwocie 18.441.000,00 zł opłacony w
całości ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry Tel. 32/285-40-58
http://www.wspsa.pl/

1

ODP. NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w sprawie Żywienie w szpitalach #346

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.
Z poważaniem
Elżbieta Ceglarska – sekretariat

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez "NZOZ MED-LASER BORZĘCKI SPÓŁKA JAWNA" w sprawie Żywienie w szpitalach #58

W załączeniu dpowiedź dotycząca skierowanej do NZOZ MED laser prośby o udostępnienie informacji publicznych.

1

Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez None w sprawie Żywienie w szpitalach #855

1

dotyczy żywienia w Szpitalu przez "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie Żywienie w szpitalach #105

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.
Odpowiedzi przygotowane zostały w oparciu o dane Specjalistycznego
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego "Górka".

Z poważaniem
Joanna Krzak
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 655-000-02-38, REGON 000288165
KRS: 0000055824
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (w całości opłacony) 24.500.000,00 zł
tel. 41 3703202, 734192744

1