Listy

Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w sprawie Żywienie w szpitalach #894

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych wskazuję jak
niżej:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Zatrudniono 2 dietetyków

. Opracowywanie diet pacjentom przebywającym na oddziałach
szpitalnych

. Sporządzanie jadłospisów dekadowych dla chorych z uwzględnieniem
diet leczniczych

. Realizowanie zmian diet w terminie zleconym przez lekarzy

. Sporządzanie codziennych zapotrzebowani w produkty do
przygotowywania potraw

. Obliczanie wartości odżywczej posiłków

. Uzgadnianie rodzajów diet z lekarzem kierującym oddziałem lub
pielęgniarką oddziałową

. Udział w kontrolach przeprowadzanych w kuchni przez uprawnione
organy państwa wraz ze składaniem wyjaśnień organowi kontrolującemu

. Nadzór nad pobieraniem próbek ze wszystkich przygotowywanych
posiłków i raportowanie wszelkich odchyleń od normy bezpośredniemu
przełożonemu

. Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych - sanitarnych

. Prowadzenie rejestrów HACCP, instrukcji dobrej praktyki
higienicznej, instrukcji praktyki produkcyjnej oraz sporządzanie i
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na dostawy artykułów
żywnościowych po konsultacji z magazynierem oraz koordynatorem kuchni

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Średnio 80 pacjentów na 2 dietetyków.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Pacjenci mają możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Informują
ich o tym lekarze oraz pielęgniarki pracujące na danym oddziale.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

16,70 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Nie.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Tak. W Załączniku

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Tak, codziennie pobierane są próbki żywności, przez osoby zatrudnione na
kuchni oraz monitorowane przez dietetyka. Dietetyk codziennie(oprócz sobót,
niedziel i świąt) monitoruje temperaturę pobranych próbek żywności i wpisuje
do zeszytu kontrolnego.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Tak. Pracownicy (pielęgniarki) które rozdają posiłki.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Nie ma umowy z zewnętrzną firmą cateringową.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Tak istnieje taka możliwość poprzez badanie satysfakcji pacjenta w punkcie 5
ankiety "Ocena posiłków podawanych przez szpital" tj. ich smak, wielkość
porcji, różnorodność i temperatura podania.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Nie

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

W szpitalu jest opracowanych 25 diet, są to diety podstawowe, łatwostrawne

Źródła :

. "Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka" Helena
Ciborowska, Anna Rudnicka

. Praktyczny podręcznik dietetyki, Mirosław Jarosz, IŻŻ

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Każdy jadłospis dekadowy posiada informację o występowaniu alergenów.
Pacjenci np. bezmleczni czy bezglutenowi mają stosowane odpowiednie
zamienniki żywieniowe.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Nie

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Nie

Pozdrawiam
Paweł Szynkowski
Kierownik Działu Higieny i Żywienia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

e-mail: p.szynkowski@szpitallapy.pl <mailto:p.szynkowski@szpitallapy.pl>

Telefon: 691 106 108

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.
Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych,
przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych może
Pan/Pani uzyskać klikając w poniższy link:

http://szpitallapy.pl/dokumenty/

1

odpowiedź na informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE w sprawie Żywienie w szpitalach #905

--
Pozdrawiam,
Joanna Szwaj
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Sekretariat

Tel. 83 355 21 02
Faks 83 355 21 00

1

FW: FW: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE w sprawie Żywienie w szpitalach #250

2

odpowiedź na informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w sprawie Żywienie w szpitalach #155

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem

r. pr. Patrycja Skonieczna

WSZZ KIELCE

1

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W KRAKOWIE w sprawie Żywienie w szpitalach #512

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat AŚ_Kraków
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: wtorek, 4 lutego 2020 08:31:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU w sprawie Żywienie w szpitalach #513

Twoja wiadomość

Do: Małgorzata Sikora
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: środa, 22 stycznia 2020 14:27:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE REDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #573

Twoja wiadomość

Do: biuro@cm-reda.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-17 09:22

usunięto w dniu 2020-01-16 20:33.

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE REDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #573

Twoja wiadomość

Do: biuro@cm-reda.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-11-26 21:12

usunięto w dniu 2020-01-16 20:33.

odpowiedź przez Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy w sprawie Żywienie w szpitalach #587

dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Justyna Kochon

asystent dyrektora

1

RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #558

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Centrum Medyczne „Boruta” w Zgierzu Spółka z o.o. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji zawartych w mailu z dnia 17 października 2019 r.

Stosownie do treści <https://sip.lex.pl/#/document/16913107?unitId=art(4)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT> art. 4 ust. 1 pkt 4 i <https://sip.lex.pl/#/document/16913107?unitId=art(4)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT> 5 ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są osoby prawne, w których jednostka samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka z o. o. Centrum Medyczne „Boruta” nie jest osobą prawną, w której jednostka samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.

RE: Wniosek o informację publiczną przez MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #681

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane przez państwa pytanie:

Ad. 1 - NIE ( mamy umowę z firma cateringową, która zatrudnia dietetyka), ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

Ad. 2 - NIE zatrudniamy dietetyka w oddziale

Ad. 3 – NIE, ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

Ad. 4 - 36,60 netto

Ad. 5 - Szpital korzysta z zewnętrznej firmy Cateringowej. Ustalona ogólną kwotę z podziałem na śniadanie/obiad/kolacje

Ad. 6 – NIE

Ad. 7 – Pielęgniarka oddziałowa oddziału kontroluje na bieżąco jakość oraz temperaturę dostarczanych posiłków oraz zbiera opinię pacjentów

Ad. 8 – NIE

Ad. 9. – Tak

Ad. 10 – W szpitalu obowiązuje ogólna procedura skarg, w tym również dotyczących posiłków. Ewentualne zatrucia pokarmowe należy zgłosić Pielęgniarce Epidemiologicznej, która przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne

Ad.11 – Nie złożono skarg dotyczących posiłków i zatruć pokarmowych

Ad.12 – NIE

Ad. 13 – umowa firmą Cateringowa zakłada, iż firma ta dostarczy każdą zamówioną dietę. Poza lekkostrawną i podstawową są to najczęściej bezglutenowa, bezmleczna, beztłuszczowa, cukrzycowa, wątrobowa, wegańska, wegetariańska, żołądkowa. Diety opracowuje dietetyk firmy Cateringowej

Ad. 14 – Szpital jest w stanie zapewnić każdą dietę

Ad. 15 – TAK

Ad. 16 – NIE

Pozdrawiam

Monika Gębicka

Specjalista ds. Administracyjnych

Asystent Działu Personalnego

tel: 513 097 296

Ochrona Danych ⇒ <http://www.medpolonia.pl/rodo> www.medpolonia.pl/rodo

MED POLONIA Sp. z o.o.

Ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, tel. 61 66 43 300

<http://www.medpolonia.pl/> www.medpolonia.pl

NIP 782-23-18-571, REGON 300013275

KRS 0000228112 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 10 734 750 PLN, Kapitał wpłacony 10 734 750 PLN
Konto: Santander Bank Polska SA nr 95 1090 2590 0000 0001 2363 6912

1

odpowiedź na wniosek przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w sprawie Żywienie w szpitalach #270

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej dot. żywienia w WSPSA w Tarnowskich Górach.

Z poważaniem,

Agnieszka Pilarek- Słabikowska

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF_000920
Data: Fri, 27 Dec 2019 15:09:33 +0100
Nadawca: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. <szpital@wspsa.pl>
Adresat: apilarek@wspsa.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):

CCF_000920

--
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. NIP: 6452501353, REGON:
241512940 KRS nr 0000349762, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy, kapitał zakładowy w kwocie 18.441.000,00 zł opłacony w
całości ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry Tel. 32/285-40-58
http://www.wspsa.pl/

1

ODP. NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w sprawie Żywienie w szpitalach #346

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.
Z poważaniem
Elżbieta Ceglarska – sekretariat

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez "NZOZ MED-LASER BORZĘCKI SPÓŁKA JAWNA" w sprawie Żywienie w szpitalach #58

W załączeniu dpowiedź dotycząca skierowanej do NZOZ MED laser prośby o udostępnienie informacji publicznych.

1

Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez None w sprawie Żywienie w szpitalach #855

1

dotyczy żywienia w Szpitalu przez "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie Żywienie w szpitalach #105

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.
Odpowiedzi przygotowane zostały w oparciu o dane Specjalistycznego
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego "Górka".

Z poważaniem
Joanna Krzak
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 655-000-02-38, REGON 000288165
KRS: 0000055824
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (w całości opłacony) 24.500.000,00 zł
tel. 41 3703202, 734192744

1

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu w sprawie Żywienie w szpitalach #1026

Twoja wiadomość

Do: Magdalena Wawrzynek
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:46:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 23 grudnia 2019 08:29:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

ankieta przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E.JELSKIEGO w sprawie Żywienie w szpitalach #859

-- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.dr E.Jelskiego 19-120 Knyszyn, ul.Grodzieńska 96tel. 85 71 67 026www.spzoz.knyszyn.plJFIFHHC C
 K
 !"1AQ#2aBqs$35RTU4'CESWbrc?
6!V+
}@kMbWk*R<k-6hn⽍Cb==#D kx+Z[_,s-׎쒪VN'H=@ O[
iV "R庶mT$_<յ4i
p||5Ggv
gsHpw;x,*
y
\K%@
;fBh#lړ}K>4KKyd()nR}|ޕ]P
';ïhk3f02R6Cl
4'G9Oc>O38kkx:Ȃh? \9&Rd8ۣOA"g.b4^]\-/iٓY.$oep_;|c
b'@ PI.BKx6n
×847D T?j@T$޾JR`^ꦕ)JR+Mť_n mo֯%-_'vZ>YPM_'vZ/+ơATSN+_?vZ'oZz}VıE
*§K_4_>OET;_4_fFƥF:T5

1帧,i㘼I]0Bu~|mM]m?QҔTҹ9܆GsX=MrVR"7mR4{*Nǽk#>Io''y,]t.K`v.C)=cmta|2O,m!ݳ+5WOpc`.(
N!Yux_36=PوXg9!rA?(
_lKF8OX/sImqI
6*K$ U=f@tU{lno2(uL
3@?b/2<+bk&T)+|A%Sn>
M{Nɦ8gMFh%@'d~G$-f'/;i#0XH%^\dAe\l<{w&๛tQhdHL,#zt
c{x ~OLaI

TbRu;#GEviJR)JRATҔ)JR)JR*;REXFjiJR*ݮ>k48D6I'Zor؄{XuO"Ddk]cfnp
tSX+gOH٬S;(6.{O^w7L<53HO2+
wSc@#+g8ڟ#S.[ܙ
upF
?z
ݭV]TpH ?Y41uʩݺf?7da c????)JRA:¼#K+I*Uv8ܧȂ%6ȀXD]ʆՏm@$}AXY$K
}C*0A5JOvuֻc#K<%/*z+
r_P{y8դ'l}k?kV
-bVvUIaK#˓v%T-GC[/|<( PΪu-
ֽ˞GX^>!p1}r;/އ\f4?nW֏[!"-.̤)޻
~?)͹<J<{I_
B~$
z|5+Ff NcGWJT֌wm?JR)JR\u9IgEW(\R2$z#[yNEsx=ew
ȸ7$љ!I
Ohjd/AWΨ]
wPA$wp 5d,HD{bqrF2+J 'bdf'Xq<
7N!\32 \JI
]tP9
O:[\4
GDT!*]hAɒ;ƝHl.Lvѹ3}gibI
i$e>xpb
<Xk

#0{O'’Ic+i6s:
$3m'u%AB{73*o<gl9Ghh8YA 0 .Gsm<nfǜlX̳<hKc[9/*ef̗! 

Rf\O#&+7bZ
nҞij!oz%Ǿ\2k[lnn$V *jw&__gJR)JRׁM0|pB(
v
Ԟr\qS0(X#۝W&=muWX;\
f^X
#`H

юZ
1<pqY
-+ŕw$leQ
]B
0csQk$݂}{ve
Xz]@7G[\-AՔ7'DnCq+|({hNFAGG$ZA'ГuZGd~x$kCg[#z
ѾǑyS瑅PwIE>0[Amj崃y7F????Cez&0hpksx

m)
Ϣ/1c㳱|/P f~<A9.t@#?boBY$
",Ҭ1
ˍ뮇}DW6^|կ41&7n,b3`q
kbe
vW F*iJԧV)JR+!$FȄ

ż
9$uVD4lR
wt
;ۭ1DXmc;?)1n"13ɒdE
rI&F2;D0
G3]6,[
ܼF`U bTl5\[oy+ȋ(22@9`QYP>t>Y0^\%$N
"ԈA5
IUyc }igoWSH
L"fQ%
@y_%rlN-+2dܖ1%;UPUK7R?0N8Qd.pѾ2㷑bV?&`wg@ d
,N<|7+fkyekiݙ
lT&5wfT08(
ɣ*lu 1
dc9
hOAHQ(
@@)b<O
2LK{m?O)$y%cჄ
KThܴ!3QvH@-<3ȱr#'F+!
X
)Qb)JR)JR:
y)]#
u
M
Cw!?u |6&:(<h:4s\@hWJG4Vmʷ
[J
eHoUb<b#H> MYK#gmU=ߑ
I*CNci_Gquo_$٤v?jM/#*IVu
`|>TiZf2jQ#AvARZ@
gsrv'˴#v*"b?hz55^\yw;̅,D] Hmlna3[e&V,i
FVRw)DW
{I#@[Q
?d<8mVfiP'uP(Tu;߮k7מ9efgI<÷UU߿_^
%Nye1p
g
OδwZv޲)U}*)JRZHcxy
dp?X{ғg07[JPG7v*Rv{0 h{ WB]o,(%[Z;|$KXu?~tCu"#rC?
zzȬXhU2T,tNt сJ
bD<K"]0cd
vS5E.Z$#FUH$n)
1<G#L*`:{n0$ChVTBb?'n)QSJTTҔG⦔CWy.`[
_,
>@%=d
a^bUc3.+63l*$W,n`ƋoL,
igV2#v:P #m
l<1meb(gTfjI
}|h`jiJRWSHG
u
ZW;[;iEr`@7K+%(ʋ̏ sw<VL"GhnY
_[א])m^OV3"G ]{&0t\|a}qc"/.%gd ss,H@
R (XPI> .>
F/ʓvAjZ|Rf8b+ @b;$L%|*%
K$m
SF\_Mk-]Km2E}HQ 'bōw8;
7H2mm>QgV#,DGg
$t8'
VZ/y;N[e弟
J#
\P]W<w2d$Wm?L)^@|rJ[j!1܎./&tǀVo
}]u$`p,'
5-
ܐE$fbv$I
ոn浐ڧ\3 PUU
Fcd3q)&?9]I~}C"h؆F@
RǻwH,]RYʿ8As3 Rg,İW~<v76u
4- KJ8(TZRH3JX@я9
KIC@f$0 ;
F#'n8d\rʶFb4Y7y!,L)ԎQ
9'\s}%RK-JҸ ,HJ]oqF\^<¬4^B/I#_魑[]Re&3U?qc׺߰G)JRyUpjqYNbP:ۯކ97yo!MiwxwOo̺#I/#!%pѫd|zg~{.E6
bK/.d%na':Q)S׽'50,
by qRI~c_g,}hAec(
y"Y%f^
:>OϭU\Uf%WqN3=w?k{$r.pk;KuŖk{7>ȱEt[l?Jޛq|Q`d.mVIĆB>0aqymݷC
gxNm렼I\c!UjtM[
GFV.3YKlv>S
ek49&4Ǯ$Qqh
ym?M;ޱ&+4E!#:߽m
xŋsz5 bKv>=D诱

q
}7OQ~K_W4WSH*7RS%f
u{6bHd@?y. 7#}u^'w/_@=h(aLѣ>!
Zx쥇'io2KŢ#tH$dFBᗬ81N<gIIA%I
I'8 1@!
#?B
5[{.\܇{oE=ZFt@M[a.<
,}֬d,2ӤI$fWe|Yî4dlmyQ<F u >ne<Y>&x22_k#,I#u.Y1=UKH_:7Ҳ]K
p
)????q9o[v>5yc*
L8IZ)[d#
vAW}&NI[QXr
*}Cʧh$Q"%G`+
\n>&[
}3gq3]Eʻ
X
FδH˳ۛ3E],RhcIcs#0,"l,ASVm1.2Cq]\=/gFғr-Oi}u{HF8),XQ$hԙ
oVsxJn%Cm<)tR$ GQ Z od-3Y=?$
ĭlVJ*z)
6T9׋2\_9]c9(PQ z6/^/eH&ki{h)(7$ְv׹^F&VwuS-DJ0itU+߅]xn
y9'͒2@t@ZJJR)^kŝ'wZI-~RlRHV$l'Zr=א0q[_4,%hPD:tFѾild%q>N
ܷ1'{Am;([RttTV.-$/<8KR2)߶:g: k&7k!2u%t[d
Rߑar;1IwYClvOc?#ghWN</
C;9n㮿ǰ?[
X)m~gi$bv.ݽdfyۭ|1H2M
8R H Rی3I/є11&N'_$j]|M{
=.>c-/p2|
]K4C9?Ƒ줟`^/_zY`>SGYcabK
U_D ?" 
#Nf#^*߽ҕ_
5alBEX)JR
|e)9Hy'ΈB
#I?ߣ8#l)+
BdYVDx
7"O_9kkeq<A$ R]J4ʡvtH$7޸B^>7["[E
g
=%Mppv+,
+Lb\Q
~ѡdyI%.&EEΛQ4V7eλ_)dx3Qf;WY-

C>S)y|5ߏ`vf&@j 6I'Qcx|p
,Reb=t;`$r6-{‹`╡BiBzBNRnnsOinfW(bT0$G}qBFfeqleUFu6IGMaNԕ`@yKK;̾_Ƭ1q
SI^6}W
P"rGɊ_}vFax@$t2D7Vǖ'ėH=z]:eRFų<#Emm
Ëċ]d@d$T9]
x5+]pر7p$2YkFQdPN'C'Gخsd8,R[kUIʏV3q=q{5
|$ @؍$oJL<skvثxe'5ꌮAmҒHHV7c_{='Α@/INC6WgDV3
+pd3qcl:*hoQ

v*M*hk߯^iJR\
Zo;u=[
Rfp;3;%m?a4aT'¾J%doVO?`"
vDBZAJ>p$rdIPl
oC
0<daV/#@gw3E>ENѮg
#‘FR#K
,9#RK3:
@_ޭXg`B)45pE}mWd2~;w.*S}VS!
{gi&>|.Cpt[dW0@7Mԇ* ٞO
v8fH3k(T6o~<YO$U*d{Av:5vw!4ט|lJ% $@cO3S_Ljg%dzRs0 `Qɀ`E^;deh݃)!@V2u?[ʏc$30
~?
; ? IX_+
XP}oCJVv6Ҕ)X@r[\}gmaLphZGyP}A>Sl
AFyrS;@)Ym䛲Ln#PR0VZ+{shj*%I)
NB|$T N%*ӑ H>8r????.-a`C</id`npTA*,pf#!̝.w\uHK4́dAnT9œy'WLYpL0N=
0\9
ퟐ-`vC
QcMr\\Iy ىV.ClXLACJcuR:Bmq++ /y)f
6En
?$0????y"
^V[[|s#=->yK2 
F[qo%<y

K+j$Vp"V?"?'qXףּs\NCYf۽H$c}UQ}$<)l1nT3]
Fé,Q߰G^z
msoK[^7I7(.@]+6VC ⋉gE4rAW&TA5H;
0
>k͟-\K}qtvf#Fx[L%P@_Cg;G糸nΨ@
3A}^ʱfTR@$Vsn#PaR_R}~ԥ)JRp&,7ث8Apo4)_F
g?׎G~rK1H$@sz
'
,t\d^(7q-!gV
H*=
kUf+KQp~ 7"O$諹 %݋9;֊v\Zcq;YZb"5?;:.nxbnaXZ;
M:
PGBhm<=q
#FW,BbO䶽j/xd"?of LeNu=ڢenrݒOq#aLĬI
NOD;f09VX# W+
*޴ Uhp
ꑨe'I~K 
Xy
*
;Q[41i[2cp
*1;m^n%K

T^8ƌ]vO?̆=x8qneX["LF
#qN)g^mE\L2?(ڝ
oߥ_k*RXom?oURG榣_y~Vp-q-$
-߼l}v ߇\Ƕ+G5W6re$dc;ow##4q#u|,0 F<

9)c䦺
* c
RD.z3'n&Csv{hLJ
RǢ@%I7;^cp/oLoէSeLmQ:Z`<N6F.I$nV0O$ NNC 0&TI!T_Iv\
4wۂ /"LWsIr@D@z鴡x3np]A6.X h` vmkq37usRd0( 1c7;ZFN2 X*B#+n
BWm1>H2m
1lnٝJ V\YO/g
+\l*
vILA
d'{`@2W2*ߙd`[b cUSY{$ z:iǼ>v|˖cY"eFGJcvzKku#w9/8L
|1N%c)Hu"6@)u
YqC5
HisâE\h4f!Ko]
!S{xGd. g
&VEd7 ]q
ȷÖYK=k&Y57"Pa+A|ib4_]90 :$hz
'p9(x~SE'
X
e9gm

%\-z,M+C5Qh6hz
GJVcy!xgJOϰGҔA5x?eqmCI߫@\U
@|\KVXKS:]PF@
Cv 7K9+
y )I
L5ۯ`vSN
&N>vG\Jҫ+
&/ZwSxN[?X84Bʡv7Cw%;nXKW_3I"AR$W\@Cl 3mX*k^}oUam
`q#+z+6#nހ?\ZNq#ht,]L#D8V$ۑ6_ƽ+^]ͮ^>4s
B$zkod_mY4t<rFGc}kr |{Vt}{I>Jؼד4̋㼓B$a2>=Xl9?2QȠx
l G^A#ܽur_G+m)U=Xۏbc'GTWKf ]u%ܢHU#0
4F$3l'V6 {>9MAeeG*XhN?"v9~'<v*NDJNA
K

C{֖6=;/U^<6%'\u|K1eoGN(_
~1R7y1vI'm
'd~o$k2
C
U%uk1{?dzFĖ;c?$??~:$IA$n$W!l>J!
t+D']cs c1h$};~d3&=1Kc 2HOV<lJ;K#${h}l>VN
|)&=vM
h
g/
hxA
"
m
WA.)m׺A(p,b1ߤUOh5ZW߅NdfC/׹#QU+Ox{8$kiYJXSHֵ@v.­+n+^<r\|VWA"3U#FH YFQHhl
C]~>j8X* $I&R[ҕ
GC榔p/
r-_5
̋hFܼ>ّmm׽hT<q|7FC$rԄ:^$kZ>Өתʔ)JR)JV+qj$o)JR+mn$<rG-!,5

~y0E>G(gq&Dcڒ@}k,m| H
n`f`;F6'agdW[n#Iw1+[?#U˻),
r7`q02<D"-[`nC/Bhu,Icq3/Ic+,z?#!Ɣln/Űk.'t)R7
)PtD4Aop^H#!Y{yH4[pLpciA oa[x#;e⦸&,1<qH^
FyJLu[)%Z50NDaD_`n7Զf`abV}+l
-u1)nd3*1iwxUѠ@,@QrJ9/ز\~cpE0!#JCu3e_MH(wY$">1
؂
vT#@|Z_DKK{ۡ+[L2<H

}Ĺ:
4IkwËq
JfG
#D# gR@$+Ǥ/DJ~6:\u`*w3nk8Kk
Xg!2DKAX.@bd<kibqFw6G!GUS+9JLuZu[[ir^3M0
`@,Dqxcw=agy
(`}KmtB
K
AOsqh^Zx[Z%Xu?kk
vR*iQSJUY;m~VIcw2U:ܟ^Y{ܵu+m'ȧ[#a}tpܹs4'Ԁ2˵;.;멭mٯmųp`3Ib2WMgmQ)40IH,rH
}а:
A#߽~+.]{ys0ś
kF{p@lkLH9ۈ2[|7@f
Ul_;-ɹJq=
[fu*;o֪H-b
ysܑS3u3Rt-;|
ChPJ+ss,cɹF.kc"x
DmhBF
Dcl}z$XT wf}+v#69yeNU?װ
#5Z.;*+-ådpY{kZ;C
|-BC͓[ {EwZ:<y\HxpJOگҔ$+r?$EM)JWM%~.>*mg$mnBUʃ?܊Ĝ7yeɱYom:|^I7J
Klhv
bo_Os侯$.~E IQ&f%GdSy=8+,S.xK}4k3#%CE@|`
n.m%3<0uQ) BŲYGn4GaW?h\b.g/K;Ii1)2 ,f-j<cr,fd-l䴷-
>S%6+)<Y{^Xy#k,A$%A (KAPsJF4
KOݺlH2!Pv
mr8
i!VR6x/. m.M 0#c@z5q)e/[@C eQ@]?#
x7/"ɷJ2Zk<e*DAR4v4wi9,Y,O
9v3;ǣ,I"͝|#T@XAt 정'}@.G86\-w6
%"N\2S'=Bs<
B0R
!ӐN>z,7qEd@i.$/}eN곹<n
u
O<1IrF ֜LjH`Txv7(Dʁ{QA$@
r3ypֹIYUز
i
 ,vY)2
,ghA`ޏH?5xR.l9
OlhPf'6$M;=Ң
Jʔ+
ѬM{7s
N9CDzRAkkyV+nuRg;D QK30:Vqb~_ɒxVؑ4wH_@?C
bͭ>\
4Gf'NOmZ^763\k?@V@VD$~>h>
0raR[d[/.5;7
)lѿ[mt?]O
z
Y2dp^NA䜬qw-!_)cOH:c?''`XY'_Z~+伒r
"
X0m&?umy"1|10KNgִֈs|}vQ-7`Du8f6E[X
ISt
RZ_
vcSJR+ڬld"R:
a3 QNO<!~mAfLY"&"Ӓ+
^͞/}g\XnS3mۼH>$Q06z Cv[
- N2)1*(ʖ'@|{$K
ZHmykiX}}N:dr,~65qg%ɝVeSH:@;B3[4
k{HAQ
PbZj)I
U
rlre
,\\tZm
}$)#
2!K(nGpx'@tX\^}$3_BVT
r/9'm%yuἌvc?v4 uPd!RTA>Iniq8UwV
blcAt gAruS{އGwC
C
2F'_@#%
Vw
3<sE1=Q
/$,4z۸1 N IH|u{iF{9X
Vy7UU$ ?&jljuqnZEFaX`/
$:wVy-FEW
hZ'wg}
IִI;.}n/AI)1m2\+lĨ5Z'_II"Ԏ#F E
.7G
-ͬOy<bHQa=H&/xIuY
r Uqt*UC"0$2)<9}
vM"4pʻ2{{H>ޔF?54)JFe(G7DDRTlGuYҔ)JR+Ei?)JR3pd9>  .V
kɋovW;CZ}|k}<bI d{[r"xJ
wݶ+Q+
W'#=z@4!i;
ˬMVOyK>
i,'y
o0

r6;B2
b354Qbr(f: akvR~`U1;B
щFS ړV2b0xer\F&x"0dYWeyd1Ia#$kS0C5ӕ'f,&ƿ
ijNNg
Ɠ1=x} 
Mu!>^.+[4;)1i\R?{
Z"1l||<7G
)_1PGd7Isɮݞ+F܉eq*$5`FgBlgFi\n
E$
3
d)~y
YpHeac32$T ^pE -bQ$v?h+#fe+,`u*K?%+k#`nO
m
e?,?D@_1~Nd
7R6"
GO
tV6$U왊]8Xĥg+s\7l
t|#%1QB$~
h`7WR6?`R)JR)JR)JR+EO
JRA#⦾e>?˾GuR( IboȫbWSOmhȼj
Aum \]C+D

}|3e]/o!1$iFi
W[R w^Md9kg=mE_HzXw<|?^G'9
o<F)!9h jO#@ոJLX???? 'YXV?db fGy!#[EdyUg)&U!vI=@
%ܞF\G42YI"rbNL6A#lO
'9;iyN9$G~Ŗ2a݁
T2|%)lA"x]L1
6_v!6#`~ FoK{ˤx7*u[נSvu˽&BL0Db!VFVWAsǼb/
o4h
̭?oQ@{p{olY<w0(I.e_Gݺʀ@
DI5sk*dE1m҇2{׽p
Uur,lepD0+K[g}@ Jswwͮd3NGf&4
e.V[9)
H,hⱎ L
Ӯ*
գü
2^OYPQ- O

}kU00YBݧ(GԜtQs c(AGAHI^b9~. 6PJldЯOJzTҔ)JR)X<@\PNڲ4)JR6Hu_n)JT~jj5uls{WC[0pA}=l-q
i}gŲOm
>cƛKl5K[x岗/Pf.U!e
"k0=/b0V٩0R;,Ci%(PhMV
5δ
b?,^,P؃ڳ,G{\pcYey-1ZH
?<*K:!ʰ;A
]yω@vQusLw'd:
zl^8
@wIRG
wA`Ͳ4e$vJc|2vwI=Kcg QMd`@b)q8
H#m!V6`Jz6;g
>hZvh c".{fU,7}
BYK.
$Y{[1Y)eH [ۥn*uKOp1p?
I!URSMp [빏:!,η>X:m}8
_1
y7pa:g\m Q+#VuV
ˏ&p{3~/go_
α|z*m'[?VlC
sM&I
~Hڏ6Ge<o2aqqpXnUu
7@X4M{2xչ<I~Tu-C
MAeeE\[;^C
CC
{HTkdz'ױlokU4)JR)JRܮcq/x,.h&w*FFּ/v$p
1 c1-T|I#}[lW7cmqxY]Z+Y&&M1#ވ?yy
o8YM3-БSCA^a[|sSdYtCmzS$
k`^/Lfph0[iO?Od1} `.6Fy5!nPC
&g[&Ek_/ VR5z*iJRMx+⾑8il4RLm٦P^3yef[$4"s$g@! tE,=:8##zSbYn3# /
WW7Y^%v][I9X*"|nBk
KY׼ɸ6V-Yȓ,%@CD`AI>&O2wK{I;G
,}dX#jUI
e"0&,y^~[1%;U-hq
rˊ7I%aI,'`1uNɜgu{\mH?
3FA
R};
f$r
4x.
+ }(ƻQpPY
6sx)/ ̅PY~rgy
Kؤ+I"#Рo@{c~qJ~oS:׺qe
GhPu/P
⹗\
^x9,U
[:׭U|f2<
B>#
$),D=WYKk8Gp"tY?PC
mK57F^(
5"VaŸEcg`^cwY=iv

(jv?f?
|7cwA&FcCDB@?S'~)JR&?ۍ%y
R#bV':~dDO_վկ)u7Yc
%Ȯˤ̱[X6ѺH:7
j%7⼎/֙t_D_ 'zڭAyC
x3
RtA
ǽ2o
~4ŖFo*k=Flcnxw
E{`
$z*uRi乶7-
Idx#;
'_b{r
<wH#sdh[oY&{SG'gֿ_ƍ]Yz,+)=I+]~F7f,{>!?sǿH?Cok+Kp26
jsuwk?=
mI2NZm~㼺ˑ\=Fꭚ0}1tN{詥bt
;5/'YҔ)JWcە]dUrYPN
*!
ƺq g0BlnH\0u
]~PZ6v?4
6;s1n(ŀbXtk@1i1l̢gݞ$[ܓ$z

luG1@[/m.lF#ꃳ
gEu|<R“Nbf*Le]YԳݙIiVÑp!Ema[5#
b+u* $!;uu#\l|H6T:{RI
'vuLxKA
m|/Rd2E NJH;!n@*f`B8a<{$soO H
Q;:sccYmQk!J:BJHWQ
3
k
lwһw}%
mHyۖɄM+*5F'rX5Ѐ _FrD*>Em`RZB]>ɳC{Ev[ϔ@(yJ?yQ
a(yq

k,yIaYId}꾆Ȩ_/F%䢏?"ty 2

lxݭ,K;a+c
no
_7VKǧ
,
F
vQ$Z8ufңEϠ@ l!I.
9Xx~=fJ0b>ov=SKl<9 RA $=z
iJR&wj<݋[#~vvA+i9|("D*~icu`SdhAֶI;
+{؉I
e@^͏п7ȷaKiز=T[H~Ufw7(zGgz}ص[&,
@%XPӷB


{{_!^:n~>ҒKo}-guc!Ĺ=
el@]>ٽh&ri"UY$m j[=awĹLְCmoa)K~ ht $tbPx.Gz[Ƶ
~fKDvq#o3r:ovOÇrp%d"ѵg}vN_UmpX2\lB!4((=?alM*1FF!b;1c;$JRS_+ߑ;{arzFBɳ'E]zUƈ5q$yO;ܗwj/n-vӑ NLqKh8C+[G-w
F%Rт
NA@@*XxXk)c,c@r3`R Ԓl@Uլ
<z Wb$BDXx>uN[O
]|!{d:4BFu]0 Vݤh(c{ *;,a.v
=c;]Z
NA?Mq:1 u8hɋJB!TY/11HHm
$JHb
E

S1g;z*ؓst'g)XdF5ȣ,Ŕ)I%X> ?
Q3v
}kD<qʌec4-c
!^BoGlIb$ȏ
^5x1Kws
WARAT]xj4C̳H%wBG={Gփ04Wύyl[E3F:2O͸ɮPݎ诉-/eH糿{Xb>FevWEv7ƆO۬BNaDeVVXfN
tp#jwHkywH#U.m
ùK
F8Sate1Il >11͗(.Gޘq?4r)JR)JR)JR)JRFSJW-opOz7+&+mcIxy>MB+ۑl
-
vpGdL\J߉U1$Do
b1$Ꜽ}
ⶸRYe[‚ zݛ~qorx!:ɑKYcc*@.Ĩ:H
ȫȹ4f-Ivk9heHl?qF\+1Y RmQb|fxAq,q)&X6"e.Aw*C0$9*'
{m^,qY<J/2/Tݜ(/|~xߐ" U pl,jߐFָy_&
DHOpv$kuiuwvUԍ@#)JR)JR)JR)JR)JRBAM+ݦ^ 3*[z$RM ~QVKr±!)+\;ʤ#B?$cq0aXc5I
" XQTU<7eKh fb@E*$jr.UbuH
V]T7r_"-!W^Z@n]O(\1U҂H[yFe~
ffRx4aA )1YIqyǧQ`"" _rtYGݽb6
{~Ƙ̶IHHk13u!2.Zd{8{i"O_8.;"_{'U+FT
dӌ\od($l1$@n5~n{5*J3,1V
z.@ppڒ+̏g!dw(%z1#Tv&{VVqwlvX8o<j+n]Ar\;uZȝ"hJ= tvCXV̮O˶$q
7o4S:N~
.[P4K
Y8HoeĬ!IX5Oxz).7oͷ2<C
k^$n"2nMH
[ 5W̑Iˌ[ˋid%xbU 6āز
$b/
cn DrY$p>!iYC1OMs%HWFhє0 ,7NеrHp
%<,saf+F2AbIB4+Ҕ)JTTҔ)JR)JR)JR|;nku\̎DjF8Ru]ސ*6vÐa6N;9
@ȁkDҢTj9
cT8?[K<-u
UKx5"!HT&يcnNyy!OiK,  ^lvJз|sK=n
,/|j;Xqa23|-P2G ?L,sL/*hŀԾ|&;,dmـuL}mSI#$p6]7n5̖2A}h.;NQ (HPp<Wwy[<d;<Ȳ'R
:}xK
X<Z;.rJ$AVܠa bAl,''/mc>B;L^YKtW]
`H1wI-#
c%
`Ίۧ8ϛe:Ln^$Q,V_L2},ahexJG
k[c.n-&D[pmh:Q]F
^I兽f\XXh@T4 @kXo-|}iw
k(spF2HRe!$]8>bl";r[IYP ?,3Յ7

[]9!Hb"IVbIbgSJR)JR)JR)JR)Q)JRl/kuw`#ſʦ;Ұ}
,*A=חyKIn2<R<kIZ&iٳ#/ʧjB!PGSpfx"G{&+Mp
TX0P[1\lܭ[Vѓ`0OD%~YTox5c㼭_Qw2%q4k*$u@Aa
g<uc1 h'-ͺ۱-uw&b")$
2V
[IiȤņyEY-HilA 7u@eAԾ<,#*$iX^9̨%w(d$T
xFl8rG-
^u.0
dVHb,)_pDK\d%욒ݤպҨ@1M)
yo
wcPCI3KC9BA_]G3
wrZl|p\R̥&pfSԂ@-
-mY}A䳐e&^Wsff^"+(M-oYK*݌d*!IpJ2BT*O)./KC{kEKi7S
cZ/)EťSL׍

?ZFeA])$[j?
;d.2 t9rEH&F$׵Ƽ+YŎ_⦽{Kcu
f
U
KlXkcAFv_1;{[¶kz]/,r(NFаpF
[˞>K[JZu+=‘z86A#7iZǚ3NFLC
fFpzI
z^rLd9
\v1Kє8
F F)JR)JR)JR)JRF|!M[}4ح
"FP@-\:|'½YyKyVRDvߦbK
5;tZx$#@h{ksroD1,pT7T?
]ZKeys#G,Rt 
M+DSmo
Fy
@;:7!k-s29p ֧dI%
qt @OP1b+Ec3Hz]ζI?pdVwCդ2
?CR;+8{|VO0;~:OLv)HU24I%?RI$I&G01FAy
m%$I'&[6/wm'2iCI*}. !
mƸHƙ]JX0#D_W,1-6!bCDRI'@h
I&R)JR)JR)JR)JR)_4
Lt>X__ F[.:
IX@i±!8.,-;-$Nҳ@"F!@6$![qkkNFƪ@̐ .V4,AC.GNYp9+1w,#b(zPHİ+7gRjl1V^Gip'FO
C F6+o/
=+<B%p[<b7$]J"0bNW41R%v$bA0*ΛD@NsVU{n$ŧėb
Ub
HQ.QqsyKi
Mp'FD('U|gmkfPu.vKHC])U
<+L85

 pAV.0?)9xǓFh`?n.'Bu|vC
3pN[3KYpИP#U
H \^a%,cnb4d *#*U?&yَp/AqT*2H;$9
#^}E
pq xG*aC]: [R

;^Lc5܋$1kN#=twx/,rLQ,k{yI UZ
$$q1 >
cm*T*yjU\o)C
ѩigYIa vj=^.c&B;7hv$
;;]O_ήb|o\fń"0c-)⍁iJԳ
5JR)JR)JR)JR?FiJTM+'9KW
\_YGeֵ>\q1u<CrYك$`
U{9%\K}5Kqrmʴ;=
%bĚ'T^.-,qNY6@I쥌H4(@
ڞ4Q\C,vRQE=ԨzߺxU8; -nufd!eIBtf(
>[
xt't,P a? ք+KnepV@D{
@4U or|^YG8!/! 3kdҨ
Tң[)JR)JR)JR**iJR)Q~RG榔)JR)JRSJR)JR)JR)JR)JR)JTTҔ)JR*5M)JR)JR)JR)JR)JR)JRM)JR*7M)JR)JVVVrdf
v֔h

@l)JR)JR)JR)JTku4)QjiJR)JRFSJTҔ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JRsK
)M"f:~f*iJR)JR)JR54)JR)JR)JR)JRj
$&U)$nԍAAfP
*wSJR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)Q)JR)JR)JR**iJR)JR)P")JR)Jt6NiJR)JR)JREM)JR)JR)JR)JR)JR@SJR)JR_M)JR)JR)JR)JRd/cqR6敀!g:
A$giu7 Dw &#`20
߰@ Ub)JR)JR)JR)JRG⦔)JR*
RSJ*iJRA:*iJR)JR)JR)JR)JR)JT
R)JR*jiJR)JR)JR)JR)JR)JR+

3

Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU w sprawie Żywienie w szpitalach #964

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Z poważaniem
Sekretariat SPZZOZ w Sierpcu

1

Wniosek o informację publiczną przez "SPORT MEDICA" SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie Żywienie w szpitalach #84

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dn. 26.11.2019r., przesyłam w załączeniu odpowiedź na zadane przez Państwa pytania.

Z poważaniem,
Patrycja Kulas

1

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Żywienie w szpitalach #488

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję pismo z odpowiedzią na wniosek o informacje
publiczną dotyczącą żywienia pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w
Warszawie sp. z o.o.

Z poważaniem

Magdalena Wolniak-Bińkowska

Kierownik Biura ds. Organizacji i Marketingu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

tel.: (22) 326-56-65, fax: (22) 326-58-55

e-mail: <mailto:m.wolniak@brodnowski.pl> m.wolniak@brodnowski.pl

2

RE: {Disarmed} Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI w sprawie Żywienie w szpitalach #393

Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam serdecznie
SEKRETARIAT DYREKTORA
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: 42 675-75-00, fax.: 42 678-93-68

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ w sprawie Żywienie w szpitalach #1044

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 26 listopada 2019 r. uprzejmie
informuję, iż odmawiam udzielenie informacji, o które wnioskujecie
Państwo we wskazanym mailu gdyż przedmiotowe informacje nie stanowią
informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż
prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby
fizycznej lub *tajemnicę przedsiębiorcy.*
Dane, o których ujawnienie wnosicie Państwo w mailu stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.  5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Łukasz Węgrzyn

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
**

Od: ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej <sekretariat@zozdt.pl
<mailto:sekretariat@zozdt.pl>>
Data: środa, 27 listopada 2019 09:54
Do: Zbigniew <zcybulski@kancelariapiotrowska.pl
<mailto:zcybulski@kancelariapiotrowska.pl>>
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 26 Nov 2019 18:33:36 -0000
Nadawca: sprawa-17449@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-17449@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@zozdt.pl

W dniu 26.11.2019 o 19:33, sprawa-17449@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Pozdrawiam

*Alina Świątek*

*/Specjalista ds. Kancelaryjnych/*

*/Sekretariat/*

*Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej*

33-200 Dąbrowa Tarnowska , ul.Szpitalna 1

tel: 14-644-32-21 <tel:146443221>

fax: 14-642-27-14 <tel:146422714>

e-mail: sekretariat@zozdt.pl <mailto:sekretariat@zozdt.pl>

błąd

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego
jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.

1

Fwd: informacja przez MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie Żywienie w szpitalach #489

---------- Forwarded message ---------
Od: Barbara Żelazowska <B.Zelazowska@szpitalonkologiczny.pl>
Date: pt., 6 gru 2019 o 09:13
Subject: informacja
To: biuro@siecobywatelska.pl <biuro@siecobywatelska.pl>

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam Państwu informacje dotyczące żywienia pacjentów

w Mazowieckim szpitalu Onkologicznym.

Barbara Żelazowska

Naczelna Pielęgniarka

Mazowiecki Szpital Onkologiczny

1