Jawność w spółkach komunalnych #1

Data utworzenia

Instytucja: "Tygodnik Krąg" Sp. z o.o.

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #5

Data utworzenia

Instytucja: Szpital Murcki Sp. z o.o

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #12

Data utworzenia

Instytucja: Metro Warszawskie sp. z o.o.

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #17

Data utworzenia

Instytucja: Basen “Wodny Świat”

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #18

Data utworzenia

Instytucja: EKOREC

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #20

Data utworzenia

Instytucja: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #21

Data utworzenia

Instytucja: PURUM Sp. z o.o.

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #23

Data utworzenia

Instytucja: Zarząd Dróg i Zieleni

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych

Jawność w spółkach komunalnych #25

Data utworzenia

Instytucja: Delfin Sp. z o.o

Monitoring: Jawność w spółkach komunalnych