Instytucja: ŚLEMIEŃ

Monitoring: Bitwa o wozy (strażackie)

Treść

 • Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych.

  1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
  2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
  3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
  4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
  a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
  b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
  c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez ŚLEMIEŃ

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2021 informuję:

  1. W związku z wygraną "Bitwą o wozy" nowy samochód trafił do gminy w
  2020 roku

  2. Samochód jest w posiadaniu OSP Kocoń

  3. Gmina nie przekazała samochodu do innej jednostki samorządu
  terytorialnego

  4. Nie dotyczy

  --

  Pozdrawiam
  Mariusz Borowy
  Urząd Gminy w Ślemieniu
  tel.: 33 8654-098 wew. 35