Instytucja: JEDLNIA-LETNISKO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Pismo odpowiedź na wniosek inf. publ. ROiN.1431.57-1.2020.PD od UG Jedlnia-Letnisko 06-10-2020 przez None

  --
  Pozdrawiam
  *Piotr Dąbrowski*

  *Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko*

  ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko

  tel. +48 48 384 84 70 wew.206

  tel. +48 48 38 63 206

  piotr.dabrowski@jedlnia.pl*
  *

  www.jedlnia.pl

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż Państwa adres e-mail oraz
  inne dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
  ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko w celu realizacji ustawowych
  zadań urzędu. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania
  Państwa danych zawarte są na stronie jedlnia.pl
  <http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=331&strona=1>*
  *

  **

  **

  *<http://www.jedlnia.pl>*

  Załączniki

  • Pismo_odpowiedź_na_wniosek_inf_publ_ROIN-1431-57-1-2020-PD_06-10-2020.pdf (nieskanowany) Skanuj