Instytucja: 

ODRZYWÓŁ

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez ODRZYWÓŁ

  Dzień Dobry

  Urząd Gminy w Odrzywole przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
  28.09.2020r. w spr. udzielenia informacji publicznej :

  ad. 1a) tak załatwianie spraw przez e-Puap

  ad. 1b) Nie

  ad. 1c) Nie

  ad. 1d) Tak załatwianie spraw zwykłym e-mail

  ad. 1e) nie dotyczy

  ad. 2a)  nie dotyczy

  ad. 2b) tak - większość usług jest możliwa do realizacji bez wizyty w
  Urzędzie (50-75%)

  ad. 2c) nie dotyczy

  ad. 2d) nie dotyczy

  ad. 2e) nie dotyczy

  ad. 3a) Tak

  ad. 3 b i c - nie dotyczy

  ad. 4c) brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

  ad. 4 a,b, d, e - nie dotyczy

  ad. 5e) Nie choć byłaby taka potrzeba

  ad. 5 a,b, c, e - nie dotyczy

  Z poważaniem
  Sekretarz Gminy
  Genowefa Cecylia Pogorzała

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w
  Odrzywole z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
  <mailto:kancelaria.odo@gmail.com>
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu mailowego, a
  w tym przekazania informacji
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca
  obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych.
  6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w
  dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem
  poczty elektronicznej: sekretariat@odrzywol.eu
  <mailto:sekretariat@odrzywol.eu>

  Szanowni Państwo, Państwa adres e-mail został pozyskany z
  ogólnodostępnych źródeł lub od Państwa bezpośrednio (jednak przed
  wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  RODO). Wiadomość ma charakter jedynie informacyjny. Szanujemy Państwa
  prywatność. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości,
  prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego na adres: sekretariat@odrzywol.eu
  <mailto:sekretariat@odrzywol.eu> wpisując w temacie: usuń z bazy.