Instytucja: 

WISKITKI

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • opowiedź na informację publiczną przez WISKITKI

  Szanowny Państwo

  Urząd Gminy w Wiskitkach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska w dniu 28.09.2020 r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dnia 21.10.2020r. udzielając odpowiedzi na zadane w treści pytania, przekazuje następujące informacje:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  d) Zwykłym mailem

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

  Najmocniej przepraszam za wydłużony termin odpowiedzi na wniosek o informację publiczną ale obecna sytuacja na całym świcie odnośnie pandemii ma odniesienie również w Urzędzie Gminy Wiskitki
  Z wyrazami szacunku

  ________
  Marcin Miroszewski 
  Główny Administrator baz danych i systemów komputerowych
  Urząd Gminy Wiskitki
  tel. 46 854 50 39

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wiskitki, w imieniu którego działa Wójt. Kontakt z Wójtem: ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, e-mail: {{ email }}, tel: (46) 854-50-10. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: {{ email }} lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Wiskitki znajdują się po adresem https://wiskitki.bip.net.pl/?c=142
   Pamiętaj o ochronie środowiska. Oceń, czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne.