Instytucja: DĄBRÓWKA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez DĄBRÓWKA

  Dzień dobry,

  W załączeniu odpowiedź na informacje publiczną

  Agnieszka Londzin

  Sekretarz

  Urząd Gminy Dąbrówka

  ul. Tadeusza Kościuszki 14

  05-252 Dąbrówka

  tel. (29) 757-82-80

  Parter - Pokój nr 3

  <mailto:agnieszka.londzin@dabrowka.net.pl>
  agnieszka.londzin@dabrowka.net.pl | <http://www.dabrowka.net.pl/>
  www.dabrowka.net.pl

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.Administratorem
  Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce,
  reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki
  14, 05-252 Dąbrówka. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty
  tradycyjnej, poczty mailowej: <mailto:urzad@dabrowka.net.pl>
  urzad@dabrowka.net.pl lub pod numerem telefonu: 29 757 80 02.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan
  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
  PUODO <https://uodo.gov.pl/> https://uodo.gov.pl/ , gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Treść pełnej klauzuli
  informacyjnej jest dostępna pod adresem
  <https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920>
  https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6920

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

  • RO_1431_18_2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez DĄBRÓWKA

  Załączniki