Instytucja: POKÓJ

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 28.09.2020 r. przez POKÓJ

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 oraz art.13 i 14 ust.1 ustawy z dnia 6
  września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( dz. U. z 2001 r.,
  Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), a także Państwa wniosku z 28.09.2020 r.,
  w załączeniu przesyłam  odpowiedź na wniosek.
  --

  Z poważaniem

  Tomasz Zimoch
  Urząd Gminy Pokój

  HERB GMINY POKÓJ <https://gminapokoj.pl>

  tel. 77 469 30 85 wew. 36
  fax. 77 469 30 85 wew. 22
  www: www.gminapokoj.pl <https://www.gminapokoj.pl>
  BIP: bip.gminapokoj.pl <https://bip.gminapokoj.pl>
  e-mail: t.zimoch@gminapokoj.pl

  ------------------------------------------------------------------------

  /Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie
  dla określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne
  informacje poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo
  właściwym adresem wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
  skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  trwale usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie,
  przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie
  załączonej informacji w całości lub w części jest zabronione i może być
  ono uznane za naruszające prawo./

  /Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
  Gminy Pokój pod adresem https://bip.gminapokoj.pl
  <https://bip.gminapokoj.pl/3723/2191/klauzula-informacyjna.html>./

  Załączniki

  • herb_gminy_pokoj_100x90.jpeg (nieskanowany) Skanuj
  • Informacja_publiczna_28.09.2020.doc.xades (nieskanowany) Skanuj
  • Informacja_publiczna_28.09.2020.doc (nieskanowany) Skanuj