Instytucja: RUDNIKI

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez RUDNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@rudniki.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:49

  odczytano w dniu 28.09.2020 07:55.

 • Cyfryzacja gmin przez RUDNIKI

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej - znak sprawy PRG.1431.49.2020

  Z poważaniem

  Joanna Bryś - sekretarz gminy

  Urząd Gminy w Rudnikach

  ul. Wojska Polskiego 12A

  46-325 Rudniki

  Tel. +48 34 3595072 wew. 14

  E-mail: sekretarz@rudniki.pl

  www.rudniki.pl

  Chcesz wiedzieć więcej, co słychać w gminie Rudniki, polub nas na:
  facebooku!

  Ta wiadomość i wszystkie pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o
  powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

  KALUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki, ul.
  Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki - dalej ADO. Kontakt z inspektorem
  ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest możliwy pod adresem e-mail
  iod@rudniki.pl i nr tel. 34 3595072 w.11. Pani/Pana dane przetwarzane będą
  wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli
  kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to
  że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu
  kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego
  ADO do kontaktu z Panią/Panem. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom
  Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa, lub
  wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane nie będą przekazane odbiorcom do
  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Ma Pani / Pan prawo
  dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, otrzymania ich kopii oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym
  czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale
  niezbędne w celu nawiązania kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Adres
  poczty elektronicznej będzie zapisany w naszej bazie do momentu cofnięcia
  przez Panią/Pana zgody na jego przetwarzanie.

  Załączniki

  • odpowiedź_na_inf._publ._PRG.1431.49.2020.docx (nieskanowany) Skanuj