Instytucja: LEŻAJSK

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na wniosek przez LEŻAJSK

  OR.1431.47.2020

  Leżajsk, 29 września 2020 roku

  W załączeniu odpowiedź na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do
  informacji publicznej.

  Z up. Burmistrza Leżajska

  Agnieszka Wyczarska
  Sekretarz Miasta

  Urząd Miejski w Leżajsku
  tel./fax 17 242-73-33
  godz: od 7:30 do 15:30

  Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO informuję Pana/ią, że Pana/i dane będą
  przetwarzane przez Urząd Miejski w Leżajsku w zakresie niezbędnym do
  realizacji umowy oraz spełnienia wymogów prawnych w tym ustawy z dnia 14
  lipca 1983 narodowym zasobie archiwalnym. Administratorem Pana/i danych jest
  Urząd Miejski w Leżajsku, reprezentowany przez Burmistrza Leżajska. Kontakt
  do inspektora danych osobowych <mailto:iodo@miastolezajsk.pl>
  iodo@miastolezajsk.pl , tel 17 242 73 33. Szczegóły i zakres przetwarzania
  danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na
  stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -
  <http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo>
  http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo .

  Pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

  Załączniki