Instytucja: CHOCZEWO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez CHOCZEWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@choczewo.com.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_KsjdFdF.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Cyfryzacja gmin - odpowiedź na wniosek Urząd Gminy Choczewo przez CHOCZEWO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany
  do Urzędu Gminy Choczewo z dnia 28.09.2020 r. poniżej przesyłam
  zaznaczone odpowiedzi na pytania.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi)
  _*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*_
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
  autorski sposób.
  _*d*__*) Zwykłym mailem*_
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  _*c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)*_
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  _*a) Tak*_
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  _*a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
  i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.*_
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  _*b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy*_
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  --
  Pozdrawiam,
  Małgorzata Zabłotni
  Młodszy referent ds. administracyjno - biurowych
  Sekretariat Urzędu Gminy Choczewo

  W dniu 28.09.2020 o 07:50, sprawa-30237@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Pozdrawiam,
  Małgorzata Zabłotni
  Młodszy referent ds. administracyjno - biurowych
  Sekretariat Urzędu Gminy Choczewo

  *Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"*

  Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest *Urząd
  Gminy Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników
  17* reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo.  Kontakt z
  Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
  *sekretariat@choczewo.com.pl <mailto:sekretariat@choczewo.com.pl>* lub
  pod numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07*.
  *Przestrzeganie zasad ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje
  wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w
  sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z
  wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom poprzez e-mail:
  *IODO@choczewo.com.pl <mailto:IODO@choczewo.com.pl>* . Państwa dane
  osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość
  przesłaną za pomocą adresu e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f),
  tj. prawnie uzasadnionego interesu - udzielenia odpowiedzi na wiadomość.
  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia
  odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas
  przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne,
  lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość przesłaną za
  pomocą poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych są podmioty
  świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione do
  odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie
  Urzędu Gminy Choczewo: *https://www.choczewo.com.pl/*