Instytucja: ŁEBA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Cyfryzacja gmin przez ŁEBA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@leba.eu
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Data: 2020-09-28 07:50

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Fwd: Cyfryzacja gmin przez ŁEBA

  W dniu 28.09.2020 o 08:02, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łebie pisze:
  >
  >
  > -------- Wiadomość oryginalna --------
  > Temat: Cyfryzacja gmin
  > Data: 2020-09-28 07:50
  > Od: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Do: sekretariat@leba.eu
  >
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  > Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  > publicznych:
  >
  > 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy
  > jest wybór kilku odpowiedzi)
  > *_X a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap _*
  > *_X b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której _**_
  > _**_można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym _*
  > c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
  > autorski sposób.
  > *_X d) Zwykłym mailem _*
  > e) Inny sposób
  >
  > 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  > Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  > a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania
  > się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  > b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  > pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  > c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  > pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej
  > 50%)
  > _*X d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji *__*
  > *__*bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% *__*
  > *__*usług) *_
  > e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
  >
  > 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
  > urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  > a) Tak
  > b) Nie
  > _*X c) Trudno powiedzieć *_
  >
  > 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  > (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  >
  > a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
  > zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
  > transformacją.
  > b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  > c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  > d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  > *_X e) Inne, jakie? - niechęć części (małej) pracowników, brak
  > możliwości całkowitej cyfryzacji spraw (mimo odpowiedniej instrukcji
  > kancelaryjnej nie można całkowicie prowadzić spraw przez EZD bez
  > katalogu wyjątków; prawo pod tym względem jest "kulawe")_*
  >
  > 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  > transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
  > samodzielnie?
  > _*X a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany *_
  > b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  > c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest
  > wdrożona
  > d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  > e) Inne, jakie.
  >
  > Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
  > udzielone odpowiedzi.
  >
  *_Jesteśmy na początku ścieżki wdrażania EZD PUW. Odnosząc się wyjątków
  w "bezpapierowym" obiegu to np. urząd miasta wielkości Gdańska ma takich
  wyjątków ponad 700. Niewielka część spraw może odbywać się bez udziału
  papieru i prawdziwych teczek (nawet jeśli jest zadeklarowany całkowicie
  elektroniczny obieg). Problemem jest też proces archiwizacji teczek
  elektronicznych i składów chronologicznych. Do tej pory jeszcze żaden
  urząd przez to nie przeszedł (mimo prawnej możliwości; jest kilka
  niedopowiedzeń...).
  _*
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
  > z zasadami reprezentacji --
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  --
  ---
  Radosław Czyżewski | Urząd Miejski w Łebie | ul. Kościuszki 90, 84-360
  Łeba | tel. 598661510 wew. 44 | kom. 510273789