Instytucja: 

CEWICE

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez CEWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-09-28 07:50

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-09-28 08:43

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CEWICE

  Witam

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28
  września 2020 r. udzielam poniżej odpowiedzi na Państwa pytania:

  Ad. 1. Odpowiedź a, d.

  Ad. 2. Odpowiedź c.

  Ad. 3. Odpowiedź a.

  Ad. 4. Odpowiedź b, c.

  Ad. 5. Odpowiedź d.

  W załączeniu Klauzula informacyjna.

  Z poważaniem

  Marzena Krakowiak

  Sekretarz Gminy

  <http://www.cewice.pl/> Cewice

  84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, woj. pomorskie

  tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, 59 861 34 66

  fax +48 59 861 34 62

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }},
  <http://www.cewice.pl/> www.cewice.pl, <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  -----------------------------------------

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Cewice. Dane zawarte w
  przesłanym przez Panią/Pana mailu będą przetwarzane w celu udzielenia
  odpowiedzi na przesłaną wiadomość mailową. Szczegółowe informacje na temat
  ochrony danych osobowych uzyskają Państwo pod adresem strony internetowej
  https://www.cewice.pl/rodo/ oraz w siedzibie administratora.

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
  prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  -----------------------------------------

  Załączniki

  • image001.gif
  • KLAUZULA_INFORMACYJNA_-_INFORMACJA_PUBLICZNA.docx