Instytucja: STARY DZIERZGOŃ

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Cyfryzacja gmin przez STARY DZIERZGOŃ

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu w o dpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 28 września 2020 r.informuje:

  Ad. 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap TAK
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym NIE
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób. NIE
  d) Zwykłym mailem TAK
  e) Inny sposób NIE

  Ad 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) X
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  Ad. 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie X
  c) Trudno powiedzieć

  Ad. 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji X
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową X
  e) Inne, jakie?

  Ad 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba X
  e) Inne, jakie.

 • FW: Cyfryzacja gmin przez STARY DZIERZGOŃ

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu w o dpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 28 września 2020 r.informuje:

  Ad. 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap TAK
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym NIE
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób. NIE
  d) Zwykłym mailem TAK
  e) Inny sposób NIE

  Ad 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) X
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  Ad. 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie X
  c) Trudno powiedzieć

  Ad. 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji X
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową X
  e) Inne, jakie?

  Ad 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba X
  e) Inne, jakie.

  Z poważaniem

  Sekretarz

  Krzysztof Kosuda

  Szanowni Państwo!

  Mając na uwadze obowiązki wynikające z regulacji prawnych odnośnie ochrony
  danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez
  nas poprzez korespondencją e-mail - zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą,
  przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi bądź nadawania wysyłek do osób,
  które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.

  Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej
  korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w
  zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem,
  współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym.

  Każdemu z Państwa przysługuje prawo do:

  o informacji o statusie swoich danych,

  o sprostowania swoich danych,

  o usunięcia swoich danych,

  o ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  o przenoszenia swoich danych.

  Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego
  informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej,
  nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu
  przetwarzania.

  Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania
  infrastruktury poczty elektronicznej, na dyskach komputerów osób
  upoważnionych do prowadzenia korespondencji - w skrzynkach e-mail z domeną
  "starydzierzgon.pl", a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych
  spraw. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą
  archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że
  umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa
  określają inne okresy przetwarzania.

  Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny
  "starydzierzgon.pl" wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w
  zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail
  wyłącznie do prowadzenia korespondencji.

  Powyższa klauzula stanowi przedmiot prawa autorskiego Międzynarodowego
  Instytutu Outsourcingu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych.

  Autorzy zezwalają na nieograniczone stosowanie ww. klauzuli po uprzednim
  uzyskaniu zgody. O zgodę można zwracać się na adres <mailto:fioi@fioi.org>
  fioi@fioi.org.

  Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu
  Stary Dzierzgoń 71
  82-450 Stary Dzierzgoń
  Tel. 55 276 14 81 lub 82; fax. 55 276 14 83


  <blocked::wlmailhtml:%7b92915B4B-334C-412A-906F-DA66D9EB4E3E%7dmid://0000000
  2/!x-usc:http://www.starydzierzgon.pl/> www.starydzierzgon.pl