'

Instytucja: STARA KISZEWA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez STARA KISZEWA

  Twoja wiadomość

  Do: urzadgminy@starakiszewa.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:50

  odczytano w dniu 28.09.2020 09:34.

 • Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez STARA KISZEWA

  Dzień Dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej zarejestrowany
  w dniu 28 września 2020 r. poniżej udzielam odpowiedzi (pogrubiona treść) na
  zamieszczone w wystąpieniu pytania:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
  kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
  Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
  urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Z poważaniem

  Andrzej Hinc

  Sekretarz Gminy

  _____

  GMINA STARA KISZEWA

  ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
  tel. 58 687 60 20, fax 58 687 60 42
  NIP 591-16-00-753 REGON 191-675-244

  ----------------------------------------------------------------------------
  -----------------
  Treść tej wiadomości wraz z załącznikami jest poufna i prawnie chroniona,
  jej odbiorcą może być jedynie jej adresat(ci).Jeśli otrzymał/a Pan/i
  niniejszą wiadomość przez pomyłkę, informujemy, że rozpowszechnianie lub
  kopiowanie oraz jakiekolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może
  naruszać prawo. Prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie wiadomości bez
  otwierania załączników.
  _________________________________________________________
  The contents of this message and any attachments are confidential and
  legally protected and are intended solely for the addressee(s). Should you
  receive this message by mistake , you are hereby notified that any
  disclosure, reproduction, distribution or use of this strictly prohibited
  and may infringe the law. Please inform the sender by reply transmission and
  delete the message without opening the attachments.
  ____________________________________________________________________________
  _______

  Obowiązek informacyjny: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że posiadamy w swoich zasobach
  Państwa dane osobowe tj. adres e-mail związane z wysyłką powiadomień
  służących realizacji zadań służbowych. Dane te przetwarzane są wyłącznie do
  celów dla których ostały podane. W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu
  do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za
  pośrednictwem kontaktu z Administratorem danych.
  Administrator Danych: Gmina Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara
  Kiszewa, Tel: 58 687 60 20,
  E-mail: <mailto:urzadgminy@starakiszewa.pl> urzadgminy@starakiszewa.pl

  Załączniki