'

Instytucja: LUBLINIEC

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Cyfryzacja gmin przez LUBLINIEC

  W związku z Wnioskiem z dnia 28.09.2020 wysłanym na e-mail
  um@lubliniec.pl udzielam odpowiedzi:
  > --- Treść przekazanej wiadomości ---
  > Temat: Cyfryzacja gmin
  > Data: Mon, 28 Sep 2020 05:51:49 -0000
  > Nadawca: sprawa-30447@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Odpowiedź-Do: sprawa-30447@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Adresat: um@lubliniec.pl
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  > Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  > 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  > wybór kilku odpowiedzi)
  Ad.1
  - Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  - Załatwianie spraw za pośrednictwem PeUP (plaforma regionalna SEKAP)
  - Zwykłym mailem

  > 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  > Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Ad.2
  - Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

  > 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  > funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  Ad. 3
  - Tak

  > 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  > (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  Ad.4
  - Niespójność przepisów prawa (np. co do stosowania podpisów
  elektronicznych, dokumentów elektronicznych itp.)

  > 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  > transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  Ad.5 Uczestniczyliśmy w dużym projekcie regionalnym SEKAP.

  Z poważaniem
  Mariusz Koziński
  Naczelnik Wydziału Organizacji
  Urząd Miejski w Lublińcu
  42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
  tel 34 3530-100 w. 120
  e-mail: mariusz.kozinski@lubliniec.pl

  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  > adres: sprawa-30447@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > --
  > Urząd Miejski w Lublińcu
  > 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
  > tel. 34 353 01 00
  > e-mail:um@lubliniec.pl
  >
  > Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
  > Zakazane jest przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.
  >

  --

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który
  jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
  Zakazane jest przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie
  tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie
  tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
  Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o
  poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich
  komputerów.