'

Instytucja: TARNOWSKIE GÓRY

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez TARNOWSKIE GÓRY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@tarnowskiegory.pl> o 28.09.2020 07:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o28.09.2020 08:30

 • Gmina Tarnowskie Góry przez TARNOWSKIE GÓRY

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną przekazaną
  28.09.2020 r.

  Pozdrawiam

  Sławomir Niesłony

  Naczelnik Wydziału Informatyki

  Urząd Miejski Tarnowskie Góry

  ul. Sienkiewicza 2

  42-600 Tarnowskie Góry

  Tel. 32-39-33-650

  Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
  prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Burmistrz Miasta Tarnowskie
  Góry.
  Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych tutaj (
  https://www.bip.tarnowskiegory.pl/m,5734,ochrona-danych-osobowych.html ).
  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
  podlegać ochronie prawnej.
  Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie
  może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
  sposób udostępniać lub wykorzystywać.
  O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę
  i usunąć wiadomość.

  Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
  Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/

  Załączniki