Instytucja: 

MRĄGOWO

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez MRĄGOWO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-28 07:52

  odczytano w dniu 2020-09-28 08:20.

 • Re: Cyfryzacja gmin przez MRĄGOWO

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  informuje.

  Odp.1 Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi)

  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób (tradycyjnie pocztą)

  Odp.2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

  Odp. 3 Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
  urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

  b) Nie

  Odp. 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej
  urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  e) Inne, jakie? Nie została podjęta decyzja o wejściu w Cyfrowy Obieg
  Dokumentów

  Odp. 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

  Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie
  ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli
  wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w
  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o
  ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do
  organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora
  publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu
  informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy
  rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w
  szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
  lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć
  wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
  nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji
  sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż
  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

  W dniu 28.09.2020 o 07:52, {{ email }} pisze:

  --
  Urząd Gminy Mrągowo
  89 741 29 24

  <b>KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)</b>
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
  dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
  informacji.
  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended
  recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your
  system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.