Instytucja: 

SŁUBICE

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów 2023 - pilotaż

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację w sprawie zarządzania danymi w cyfrowym świecie przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Ilu pracowników jest zatrudnionych w urzędzie na stanowiskach merytorycznych?

  2. Czy dane w poszczególnych wydziałach urzędu zbierane są w jakichś systemach informatycznych?

  a) Jeśli tak, to jakich?

  3. Czy dane w poszczególnych wydziałach urzędu wprowadzane są do państwowych systemów?

  a) Jeśli tak, to jakich?
  b) Jeśli tak, to z których systemów urząd może pobrać dane dla swoich celów?

  4. Czy systemy urzędu są zintegrowane z innymi systemami samorządowymi lub rządowymi? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazw systemów.

  5. Prosimy o listę rejestrów publikowanych przez Państwa i linki do tych rejestrów.

  6. Czy w urzędzie przeprowadzono inwentaryzację danych? Jeśli tak, prosimy o załączenie dokumentu ze zinwentaryzowanymi zbiorami.

  7. Czy w urzędzie istnieje jakikolwiek raport analizujący, o co pytają mieszkańcy i na jakie dane warto szczególnie zwrócić uwagę?

  8. Czy w urzędzie, na szczeblu wewnętrznym, stworzone zostały standardy gromadzenia danych? Jeśli tak, prosimy o załączenie takiego dokumentu do odpowiedzi.

  9. Czy w urzędzie istnieje stanowisko pełnomocnika danych, czyli osoby nie będącej informatykiem, ani specjalistą, natomiast łączącej świat informatyków i pracowników merytorycznych?

  10. Czy w urzędzie wyznaczone są lub zatrudnione osoby zajmujące się zarządzaniem danymi? Jeśli tak, to na jakich stanowiskach pracują takie osoby?

  11. Czy w urzędzie jest osoba, którą można nazwać liderem cyfryzacji.

  Prosimy o przesłanie wnioskowanych informacji na adres {{EMAIL}} .

  Łączymy wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk,
  Członkinie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez SŁUBICE

  WO.1431.11.2023.

  W związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  informuję:

  1. w Urzędzie Miejskim w Słubicach zatrudnionych jest 100 pracowników
  merytorycznych;

  2. Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie: WYDRA, FOKA,
  KONCESJE ALKOHOLOWE, PROTON, VULCAN, Budżet24, SIGMA, SIO, Rejestr
  Żłobków, wM@ndat, GISON, BESTIA, WPF ASYSTENT, BESTASYSTENT, SWB
  ASYSTENT, GEOPORTAL, KADRY+. PŁACE+;

  3. a) BESTIA, CEEB, BAZA AZBESTOWA,EKOportal, Baza danych o ocenach
  oddziaływania na środowisko, BDO, PESEL, RDO, BUSC, RDK (Źródło),CEPIK
  2.0., SIO, Rejestr Żłobków, SHRIMP, System Pomocy Publicznej;

  b) BESTIA, CEEB, BAZA AZBESTOWA,EKOportal, Baza danych o ocenach
  oddziaływania na środowisko, BDO, PESEL, RDO, BUSC, RDK (Źródło), CEPIK
  2.0., SIO, Rejestr Żłobków, Geoportal, KRS, CEiDG, Elektroniczne Księgi
  Wieczyste, RWDZ, SUDOP, Rejestr Spadkowy, SHRIMP, System Pomocy
  Publicznej, REGON;

  4. Systemy np. księgowe są zintegrowane ze sobą, nie ma oddzielnych nazw
  (pytanie jest mało precyzyjne);

  5. Na stronie BIP Słubice w zakładce rejestry i ewidencje są podane
  rejestry;

  6. nie prowadzono inwentaryzacji danych;

  7. urząd nie przygotowuje raportu analizującego zapytania mieszkańców;

  8. nie ma stworzonych standardów gromadzenia danych;

  9. nie ma w urzędzie stanowiska pełnomocnika danych;

  10. nie ma oddzielnych stanowisk zajmujących się zarządzaniem danymi;

  11. podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi cyfryzacji zajmują się
  informatycy.

  z poważaniem

  Katarzyna Mintus - Trojan

  Sekretarz Gminy Słubice