Instytucja: 

BIAŁA PISKA

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez BIAŁA PISKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_5nzd0Ub.txt
 • Odpowiedź na wniosek z dnia 28.09.2020 przez BIAŁA PISKA

  --
  /Z poważaniem,/
  */Damian Modzelewski/*
  /Informatyk/
  /tel. 87 424 13 59/
  /email: {{ email }} <mailto:{{ email }}>/

  //

  */Urząd Miejski w Białej Piskiej/*
  /ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska/
  /tel. +48 87 4241350, faks +48 87 4241351/
  /e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>_, ,
  //www.bialapiska.eu <http://www.bialapiska.eu/>///

  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko
  do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu
  lub osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą
  zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli Pan/Pani
  nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę
  niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz ją
  skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie
  lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może
  być ono uznane za naruszające prawo. Z powodu możliwego przechwycenia,
  uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej
  transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty
  elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego
  nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia
  występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy przesłać wersję drukowaną.

  Urząd Miejski w Białej Piskiej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
  szkód wynikających w następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z
  powodu opóźnienia jej przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia
  lub zawirusowania. Jednocześnie  informujemy, że Urząd Miejski w Białej
  Piskiej przetwarza dane osobowe, jako ich administrator, zgodnie z
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

  Załączniki

  • dbgmbeoimaceedmp.jpg
  • Odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_28.09.2020.pdf