Instytucja: 

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na zapytanie przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  witam

  w załączeniu odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 28 września 2020

  pozdrawiam

  --

  *Andrzej Januszewicz* - Referat Administracyjny
  Telefon 564726320; e-mail: {{ email }}
  ------------------------------------------------------------------------
  Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
  Ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo
  telefon 564726300; faks 564726305; e-mail: {{ email }}

  Klauzula informacyjna RODO
  ------------------------------------------------------------------------
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto
  Lubawskie (adres: ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo
  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  {{ email }}
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych
  ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
  ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
  przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww.
  Rozporządzenia.
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy
  przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach
  przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy
  przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
  Rozporządzenia.

  Załączniki

  • nlaicjaccaonjoob.png (nieskanowany) Skanuj
  • odp_na_zapytanie_Znak_RA.1431.54.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj