Instytucja: 

MIŁOSŁAW

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. Informacja publiczna Cyfryzacja Gmin przez MIŁOSŁAW

  Nr sprawy: OK.1431.15.2020

  Udzielam informacji publicznej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.09.2020r.

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom ?

  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

  d) zwykłym mailem

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
  Państwa urzędzie

  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawienia się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

  3. Czy w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów ?

  b) Nie

  4. Jakie problemy napotykają państwo w transformacji cyfrowej urzędu?

  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
  urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie ?

  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

  z poważaniem

  Paweł Mazurkiewicz

  informatyk

  tel. 61 438 37 41

  Referat Organizacyjny, Kadr i Edukacji

  Urząd Gminy Miłosław

  ul. Wrzesińska 19

  62-320 Miłosław

  "Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję
  Pana/Panią, że:

  Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Burmistrz
  Gminy Miłosław z siedzibą:ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, tel.: 61 438
  20 21, e-mail:{{ email }}

  Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
  na stronie: <http://www.miloslaw.bip.net.pl/?a=2641>
  http://www.miloslaw.bip.net.pl/?a=2641