'

Instytucja: KOMORNIKI

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez KOMORNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@komorniki.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-28 07:53

  odczytano w dniu 2020-09-28 08:30.

 • Cyfryzacja gmin przez KOMORNIKI

  Dzień dobry

  Przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28 września 2020 r. o
  dostęp do informacji publicznej w sprawie cyfryzacji gmin.

  Z poważaniem

  Olga Karłowska

  Sekretarz Gminy Komorniki

  tel. +48 (61) 8 100 643

  e-mail: <mailto:sekretarz@komorniki.pl> sekretarz@komorniki.pl

  Urząd Gminy Komorniki

  ul. Stawna 1

  62-052 Komorniki

  tel. +48 (61) 8 107 751

  fax. +48 (61) 8 107 985

  e-mail: <mailto:sekretariat@komorniki.pl> sekretariat@komorniki.pl

  <http://www.komorniki.pl/> www.komorniki.pl

  komorniki

  Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne
  i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość
  niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę
  wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub
  właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać,
  ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  Komorniki, ul. Stawna 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl,
  tel. +48 792 304 042.

  Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu
  i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania
  sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz
  czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
  przekazane do innych podmiotów.

  Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz
  pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem:
  <https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_kli
  ent_jst_ost.pdf>
  https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_klie
  nt_jst_ost.pdf

  Załączniki

  • image001_XIYqgeS.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • SG.1431.11.2020_Watchdog.pdf (nieskanowany) Skanuj